پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

دانلود پرسشنامه تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر نوآوری
(شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

این پرسشنامه دارای ۳۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی تاثیر استراتژیهای بازاریابی (تمرکز، تمایز، تنوع، رهبری هزینه) بر نوآوری می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای می‌باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نقطه نظرات اساتید بازاریابی و تعدادی از مدیران مورد بررسی قرار گرفته و روایی سازه آن نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۰/۷ برای همه متغیرها، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد.

هدف: ارزیابی تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی (تمرکز، تمایز، تنوع، رهبری هزینه)
پایایی و روایی: دارد
مولفه: دارد
تعداد سوال: ۳۱
تعداد بعد:  ۵
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات