استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

Using FMEA in risk assessment and analysis of events in tile

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

چکیده: 
امروزه با گسترش روند خصوصی سازی، نگاه دقیق به حوادث از جایگاه خاصی برخوردار است بروز حوادث نه تنها ناشی از چیدمان و طراحی سیستم و ادوات به کار برده شده است، بلکه مسائلی نظیر نصب، نگهداری و تعمیرات را نیز در بر می گیرد. در این راستا، تجزیه و تحلیل حوادث به منظور دست یافتن به مراحل ایمن تر و با قابلیت اطمینان بالاتر از جایگاه خاصی برخوردار است ریسک خطرات یکی از نشانگرها برای درک و نمایش خطرات و اولویت بندی آنها و تجزیه و تحلیل حوادث است. امروزه ارزیابی ریسک با روش ها و متدلوژی های متفاوتی ارائه می شود که هر یک به نحوی پیچیدگی داشته یا به صورتی ساده انگارانه با مسائل برخورد می کند. 
در این بررسی مراحل عملی اجرای یک روش کاربردی و کامل ارزیابی ریسک و تجزیه و تحلیل پتانسیل های خطر را که شاید به نحوی برگرفته از روش FMEA است ارائه شده است به نحوی که به سادگی قابل اجرا و پیاده سازی بوده و در عین حال مفاهیم و اطلاعات لازم را در برگرفته و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001) را نیز پوشش می دهد. در این راستا فعالیت ها بعنوان هدف مطالعه در یک شرکت تولید کاشی در نظر گرفته شدند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: معرفی پایان نامه
۱-۱  بیان مسئله و اهمیت موضوع
۲-۱ مروری بر مطالعات مشابه    
۳-۱ اهداف 
۴-۱ محدوده کاربرد
۵-۱ مواد و روش ها : (Material and Method)    
۶-۱ نتایج : (Results)    
۷-۱ بحث و نتیجه گیری: (Discussion and conclusion)    
فصل دوم: مروری بر FMEA
۱-۲ تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن (FMEA) چیست؟    
۲-۲ گسترش استفاده از FMEA
۳-۲ مراحل تهیه FMEA    
۴-۲ فواید اجرای FMEA 
۵-۲ مراحل اجراء FMEA
۶-۲ اهداف اجرائی FMEA
۷-۲  دلایل اجرا FMEA
۸-۲  زمان اجرا FMEA
۲-۲ چارت  مسیر بهبود مستمر     
۲-۸-۲  مدت زمان اجرای FMEA
۳-۸-۲  زمان پایان FMEA 
۹-۲  بررسی اجزای FMEA در مراحل مختلف چرخه عمر سیستم    
۱۰-۲ مقدمات انجام تجزیه و تحلیل عوامل شکست
۱۱-۲ چگونگی انجام دادن انواع تجزیه و تحلیلها
۱۲-۲ انواع FMEA  
۱۳-۲ انواع تجزیه و تحلیل شکست در بحث ایمنی
۱۴-۲ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در طراحی محصول FMEA  Design    
۱۵-۲  تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن در فرآیند   Process FMEA    
فصل سوم: مطالعه موردی
۱-۳  تعریف واژه ها 
۲-۳ روش کار    
۳-۳ شرح عملیات 
۴-۳ نتایج    
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 
۱-۴  بحث    
۲-۴ پیشنهادات
منابع و مآخذ


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات