پایان نامه اعتیاد و آثار سوء آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه اعتیاد و آثار سوء آن

Thesis addiction and its harmful effects

دانلود پایان نامه اعتیاد و آثار سوء آن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده:
گسترش اعتیاد در بین بیش از یک میلیون نفر از افراد جامعه ما نگرانی های فزاینده ایرا در مسئولان و مردم برانگیخته است. تعداد زیادی از دانش آموزان کشور به دلیل اعتیاد والدین احتمالا در معرض اعتیاد هستند. برای مقابله با چنین پدیده ای چه باید کرد؟ آنچه که یک نوجوان یا جوان را به سوی اعتیاد می کشاند نوع تصورات، باورها و وضعیت عاطفی، روانی و اجتماعی اوست. هر چند نمی توان تاثیر عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در شیوع این پدیده ضد انسانی نادیده گرفت ولی در نهایت این فرد استکه تصمیم میگیرد که به طرف اعتیاد گرایش پیدا نکند یا خود را به این عرصه خطرناک بیندازد. لذا اگر شناختها، مهارتها و نگرشهای سازنده و بازدارنده از طریق تعلیم و تربیت و برنامه های درسی در دانش آموز تقویت شود و این اقدام بنا به ملاحظات روانشناختی، جامعه شناختی و سایر حوزه های علوم تربیتی و اجتماعی انجام گیرد قطعا پیشگیری ازاعتیاد موثر خواهد بود به وسیله برنامه های درسی می توان به دانش و اطلاعات افرادافزود و آنها را برای مقابله با شرایط نامناسب آماده ساخت در دوره راهنمایی تحصیلیکه ویژگیهای خاصی دارد می توان برنامه های درسی را با توجه به اهداف زیر طراحی نمود: اهداف شناختی: آگاهی درباره دارو و آثار آن در بدن شناخت مواد مخدر و آثار زیان بار آن آگاهی از روش های دوری از اعتیاد درک صحیحی از سلامتی و اهمیت آن آگاهی از زیان های اقتصادی اعتیاد آگاهی از قوانین و مقررات درباره مواد مخدر اهداف مهارتی: کسب توانایی در تصمیم گیری برخورد قاطع و عاقلانه با خواست های بی جای دوستان توانایی حل مشکل توانایی در رعایت نظافت در مواجهه با اعتیاد توانایی جهت کسب اطلاع درباره زیانهای مواد مخدر (اگر چه با یک سیگاری یا یک معتاد) تقویت مسئولیت پذیری توانایی برقراری ارتباط با مراکزی که برای سلامتی انسان تلاش می کنند. اهداف نگرشی: علاقمند شدن به ارزشهای پسندیده کسب روحیه لازم برای مقابله با مفاسد داشتن باور و طرز تلقی صحیح نسبت به دلیل و روش برخورد با مشکلات علاقمندی به ارزش سلامتی و حفظ آن کسب طرز تلقی منفی به عاقبت معتاد و اعتیاد با توجه به اهداف فوق سایر عناصر برنامه درسی از قبیل محتوای آموزشی و روش های یاددهی و یادگیری را می توان طراحی و تولید نمود. 
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه    
بیان مسأله    
بیان اهداف تحقیق    
روش گردآوری اطلاعات    
فرضیه های پژوهش
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه
اعتیاد در ایران
تعداد افراد معتاد
عوامل اعتیاد درایران وجوانان و نوجوانان به موادمخدر
اعتیاددرایران بزرگ
عوامل اجتماعی ورود استعمار وامپریالیسم به ایران
مدرسه واعتیاد
رسانه های همگانی درباره اعتیاد:
اعتیادچیست وانواع آن
انواع اعتیاد
رابطه شغل بااعتیاد:
نگرش اجتماع راجع به اعتیاد
ویژگی های اخلاقی ورفتاری اعتیاد
تقسیم بندی بیماران معتاد
علائم اعتیاد
آزمایش اعتیاد
تاثیرات اعتیاد بر خانواده
گستردگی اعتیاد در جهان
گستردگی اعتیاد درایران
رابطه اعتیاد و ایدز
احساس دردورنج
آیا جنسیت فرد دراعتیادنقش دارد
عوامل روانی معتادین
نگرش به اعتیادیک عمل خلاف خلاق
عوامل اقتصادی
نگرش به اعتیاد به عنوان یک بیماری:
اعتیاد ازدیدگاه اسلام
اعتیاد و اسلام
اعتیاد درفرقه ها
روایاتی درباره ی اعتیاد
دیدگاه نسخ شناسی در اعتیاد
نظریه ی آنومی برمصرف مواد مخدر
تلاش برای توافق وبرتری
نظریه ی روانکاوی
نظریه ها ودیدگاههای صاحب نظران
نظریه های روان شناختی اجتماعی 
نظریه ی روابط وتعاملات خانواده ها
مکتب تبادل روانی گارد بیل
نظریه کنترل اجتماعی
دیدگاه وابستگی
نقش مذهب
انواع مصرف مواد مخدر
هروئین
کوکائین
مواد توهم زا
مواد استنشاقی
ماری جوانا
حشیش
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
(۱-۳) مقدمه 
(۲-۳) روش آماری    
(۳-۳) روش نمونه و نمونه گیری 
(۴-۳) ابزار اندازه گیری
(۵-۳) جامعه آماری 
(۶-۳) نمونه آماری    
(۷-۳) روش تحقیق 
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
(۱-۴) توصیف داده ها
(۲-۴) تحلیل فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان
جدول (۱-۴)    
جدول (۲-۴)    
جدول (۳-۴)    
جدول (۴-۴)    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
مقدمه
بحث در نتایج    
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پرسشنامه    


قیمت : 20000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات