بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان

Family factors affecting students' educational failure

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان

پروژه دروس مقدمات روش تحقیق و روش های تحقیق در علوم رفتاری

چکیده:
با توجه به نقش مهم خانواده و مشکلات مربوط به آن در دوره نوجوانی و همچنین تأثیرات آن بر وضعیت تحصیلی ، پژوهش حاضر بر آن بوده است تا به بررسی مقایسه ای عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی آستانه اشرفیه  بپردازد و از رهیافت های جامعه شناختی ضمن بررسی عوامل خانوادگی و رابطه آن با افت تحصیلی ، اثرات عواملی چون تحصیلات والدین ، بعد خانوار، میزان وضعیت اقتصادی والدین، شرایط اجتماعی، میزان تحصیلات والدین، زندگی در شهر و روستا ها بر متغیر افت تحصیلی مورد آزمون قرار دهد. با طرح پرسشنامه ۳۰ سؤالی و توزیع آن بین دانش آموزان  این مدرسه سعی نمودم تا به پاسخ در این زمینه دست یابم.
بیان ارزش های تحصیلی اینکه مشخص شود، تحصیل در بین افراد تا چه اندازه به عنوان یک پدیده با ارزش و مطلوب مطرح است . همچنین نگرش مثبت به تحصیل در قالب یک تقویت کننده رفتار بر میزان تحصیل می افزاید و عملکرد تحصیلی را بهبود می بخشد.
عمده ترین عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی شامل : شرایط اجتماعی و اقتصادی، شرایط عاطفی و امنیت محیط خانواده، تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده، تعداد اعضای خانواده، اشتغال کودکان، اشتغال مادران، ارتباط بین اولیا و مربیان، اعتیاد والدین، کمک و دخالت مستقیم والدین، فوت والدین ، طلاق می باشد.
روش این تحقیق روش کتابخانه ای می باشد که اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه ای جمع آوری گردیده است.یافته های تحقیق نشان داد که افزایش تحصیلات والدین، نگرش خوب و زندگی در شهر سبب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد و در واقع اینگونه دانش آموزان از سرمایه اجتماعی درصد بالایی برخوردار بودند. همچنین افزایش اعتیاد والدین و فوت مادر سبب افت تحصیلی دانش آموزان می گردد.

 
فهرست مطالب:
چکیده  
فصل اول: کلیات      
مقدمه     
بیان مسئله     
ضرورت تحقیق     
اهداف تحقیق     
سوالهای تخقیق     
فرضیه تحقیق     
تعریف عملیاتی متغیرها     
فصل دوم: مبانی نظزی
مبانی نظری پژوهش     
پیشینه ی تحقیق     
مطالعات داخل کشور     
فصل سوم: پژوهش
روش پژوهش     
جامعه آماری     
نمونه آماری     
روش اجرای پژوهش     
آزمودنیها     
ابزار اندازه گیری     
پرسشنامه     
منابع


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات