پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

The need to establish a jury in criminal courts

دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

پایان نامه کامل با پاورقی و فهرست منابع معتبر

چکیده:
نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت.
در این پایان نامه سعی داریم تا ضرورت ایجاد هیات منصفه را در برخی محاکم کیفری بررسی کنیم.به همین دلیل به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ،ما در این پایان نامه در فصل نخست به جایگاه هیات منصفه، در گفتار اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در گفتار دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران پرداخته و همچنین در فصل دوم به این دلیل شایع بودن مسئله، صرفاً به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

 
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول-کلیات
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه
بند دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران
الف- قبل از انقلاب اسلامی
ب- پس از انقلاب اسلامی
بند سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی
بند چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه
گفتار دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
بند اول: قضاوت شورایی در اسلام
بند دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه
فصل دوم- جرائم مطبوعاتی
گفتار اول: مسائل ماهوی
بند اول: مفهوم جرم مطبوعاتی
الف: تعریف مطبوعات
ب: تعریف جرم مطبوعاتی
ج: مقایسه یا سایر جرایم
بند دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی
الف: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات
۱- افترا از طریق مطبوعات
۲- توهین مطبوعاتی
۳-تهدید از طریق مطبوعات
ب: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی
۱- افشای اسرار دولتی و نظامی
۲- تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
۳- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی
۴- انتشار مطالب و صور منافی عفت
۵- جرایم دیگر
بند سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
الف: مسئولیت مدنی
۱- حق پاسخگویی
۲-دعوای جبران خسارت
ب: مسئولیت کیفری
گفتار دوم: مسائل شکلی
بند اول: مرجع رسیدگی
الف: قواعد کلی صلاحیت
ب: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی
۱- دادگاه های نظامی
۲- دادگاه های انقلاب
۳- دادگاه ویژه روحانیت
بند دوم: آئین رسیدگی
الف: رسیدگی علنی
ب: حضور هیات منصفه
پیشنهادات
نتیجه گیری
فهرست منابع


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات