پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم و ویژگی های نظام تامین اجتماعی در کشورهای ایران، کانادا و سوئد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم و ویژگی های نظام تامین اجتماعی در کشورهای ایران، کانادا و سوئد

Finally a comparative study of the principles and characteristics of the social security system in Iran, Canada and Sweden.

دانلود پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم و ویژگی های نظام تامین اجتماعی در کشورهای ایران، کانادا و سوئد

پایان نامه حقوقی کامل با پاورقی و فهرست منابع مناسب کارهای تحقیقاتی و پایان نامه

چکیده:
امروزه لزوم برخورداری افراد از نظام رفاه و تامین اجتماعی پویا و فراگیر که به راحتی و سهولت در دسترس افراد باشد ضرورتی انکار ناپذیر است و می توان گفت که تامین اجتماعی یکی از شاخصه های مهم و اصلی سطح رفاه هر جامعه می باشد که معیار و مقیاس دقیقی برای سنجش میزان رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از مجموعه حاکمیتی قلمداد می شود.صرف نظر از پیشینه تاریخی و پیشرو بودن ایرانیان در نظام تامین اجتماعی از ده ها قرن پیش که حتی تمدن های بشری امروز شکل نگرفته بود ، ضرورت بررسی و لزوم شناسایی و موفقیت کشورهای پیشرو در عصر معاصر ما را برآن داشت تا به بررسی و تطبیق نظام تامین اجتماعی دو کشور پیشرفته کانادا و سوئدکه در زمینه تامین اجتماعی توسعه و کارآمدی لازم را دارا هستند بپردازیم تا با آشکار شدن شباهتها و تفاوتها و ارائه پیشنهادات لازم شرایط برداشتن گام های پر شتاب به سمت تکامل نظام تامین اجتماعی کشورمان مهیا شود.این تحقیق نظام تامین اجتماعی سه کشور ایران، کانادا و سوئد را به عنوان جامعه آماری و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی مورد بررسی و تطبیق قرار داده است. نتایج بدست آمده بر اساس فرضیه های این تحقیق نشان می دهد که در سیستم تامین اجتماعی ایران، کانادا و سوئدحق پرداخت سنوات بیمه و اشتغال زیر ساخت اصلی نظام تامین اجتماعی را تشکیل می دهند که دو حوزه امدادی و حمایتی نیز به عنوان مکمل این زیرساخت عمل می کنند.در زمینه نوع پوشش خدمات بیمه ای و نحوه و میزان بهره مندی مخاطبان وشیوه ها و درصد های کسر حق بیمه در سه کشور تفاوت هایی وجود دارد که این تحقیق می تواند افق دید ما را در این خصوص شفاف تر و فضای آینده نگری را برای نظام تامین اجتماعی در ایران تقویت نماید.

واژگان کلیدی: نظام تامین اجتماعی ایران، کانادا، سوئد، مطالعه تطبیقی، مخاطبان سازمانی، بیمه شده.

مقدمه
زندگی در دنیای امروز با گذشته‌ها بسیار متفاوت است. نظام‌های اقتصادی مرتبا در حال تغییر است و نمی‌توان به آینده آن مطمئن بود. در کنار ثروت و رفاه عمومی که برای بخش اندکی از جمعیت جهان وجود دارد، فقر عمومی و بیکاری در جهان روبه گسترش است. صاحبان قدرت هر روز راه‌های تازه‌ای را برای به چنگ آوردن ثروت ملت‌ها در پیش می‌گیرند و از سوی دیگر اقشار کارگر، کم درآمد و نیازمند جامعه هم ابزار و قدرت لازم را برای دفاع از حقوق خود ندارند. در دنیای امروز نمی‌توان تنها به تدابیر فردی و اختیاری تأمین اجتماعی متکی بود. نظام تامین اجتماعی با فعالیت و ارائه خدمات در سه حوزه بیمه ای ، امدادی، و حمایتی در کشورها د رحال ارائه خدمات می باشد که در کشورهای کانادا و سوئد همه آحاد جمعیت را و در کشور ایران به صورت پراکنده و متفاوت تنها بخش ها و گروه هایی از جمعیت را تحت پوشش دارد امروز با رویکرد علمی و نوین به مقوله تامین اجتماعی نگریسته می شود و الگوی‌های سنتی تأمین اجتماعی از قبیل حق خویشاوندی، حق همسایگی، حق برادری و امثال آن در حال کمرنگ شدن است و کمک‌های این چنینی نمی‌تواند نیاز جامعه را برآورده سازد. دولت‌ها ناچارند خودشان دخالت کنند و به کمک مالیات و حق بیمه، نظام‌های تأمین اجتماعی را در جامعه تقویت نمایند. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی حدود سی و چهارسال از دوران استقرار خود، گام‌های بزرگی را در جهت محو فقر و کمک به نیازمندان به کار گرفته اما با وجود این هنوز چهره کریه فقر در جامعه اسلامی نمایان است. اختلاف سطح بین ثروتمند و فقیر روبه افزایش و نرخ بیکاری روبه گسترش است. با وجود تلاش‌های حمایتی، خیریه و امدادی بسیار زیاد و بهره‌گیری چندین میلیون نفر از کمک‌های نهادهای حمایتی و خیریه، به نظر می‌رسد کمک‌های خیریه مردمی و اعتبارات دولتی برای پوشش دادن به همه نیازها کافی نیست و در حقیقت نمی‌توان امیدوار بود که صرفا با اتکاء به این روش بتوان به عدالت اجتماعی اسلام که هدف غایی حکومت اسلامی است، دست یافت. پس چه باید کرد؟ اسلام توان آن را دارد که در همه دوره‌های تاریخی زندگی انسان پاسخگوی نیاز او باشد. بنابه فرمایش حضرت امام خمینی(ره) «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است». بدین ترتیب، بیمه‌های اجتماعی با مبانی فقهی تطبیق یافته و با اتکاء به جایگاه قانونی و پشتوانه علمی مستحکم آن، به عنوان بهترین راهکار برای بازتوزیع عادلانه درآمدها و کاهش فقر شناخته شده است. تا به موازات آن و به مدد استفاده و بهره گیری از الگوهای پیشرفته و تطبیق و مقایسه آنها با هم به رفع و اصلاح نقاط ضعف و جایگزین نبودن اقدامات جدید و نوآوری در این عرصه منجر شود.
نگرش و رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع تأمین اجتماعی که برگرفته از نوع نگاه دین مبین اسلام به این مقوله است، در اصل بیست‌ونهم قانون اساسی، تعریف و تبیین شده است. در این اصل آمده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند»  در سال‌های اخیر، به منظور ساماندهی نظام تأمین اجتماعی کشور و گسترش دامنه پوشش و جامعیت خدمات آن، تلاش‌های چشمگیری از سوی دست‌اندرکاران این حوزه صورت گرفته و انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون تامین اجتماعی ، بخش دیگری از هدف‌های عدالت‌خواهانه نظام اسلامی تحقق یابد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
سوالات تحقیق
سوابق تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
محدودیت های تحقیق
فصل اول: نگاهی به سیستم تامین اجتماعی در ایران
مبحث اول: اصول و ویژگی های حاکم بر نظام تامین اجتماعی ایران
گفتار اول: اصول حاکم بر نظام تامین اجتماعی ایران
بند اول: اصل پوشش بیمه ای و ارائه خدمات بر مبنای حق بیمه و اشتغال
بند دوم: اصل پوشش بیمه ای و ارائه خدمات به نیروی کارگری و حمایت از این قشر
بند سوم: اصل پوشش بیمه ای و ارائه خدمات بر مبنای قانون تامین اجتماعی
گفتار دوم: ویژگی های حاکم بر نظام تامین اجتماعی در ایران
بند اول: مشارکت سه جانبه دولت، کارفرما و بیمه شده در شکل گیری خدمات مورد نظر
بند دوم: گستردگی و کیفیت خدمات تامین اجتماعی نسبت به سایر دستگاه های خدمات دهنده
بندسوم: تامین اجتماعی نیاز امروزه پشتوانه فردا
مبحث دوم: تعریف، تاریخچه و نظام تامین اجتماعی ایران
گفتار اول: تاریخچه پیدایش تامین اجتماعی در جهان
گفتار دوم: سابقه تأمین اجتماعی در ایران
بند اول: نگاهی به پیشینه سوابق بیمه ای و حمایتی در ایران
بند دوم: نظام حمایتی
گفتار سوم: ارکان و ساختار تامین اجتماعی
بند اول: ساختار قدیم
بند دوم: ساختار جدید
مبحث سوم: خدمات اصلی تامین اجتماعی و منابع مالی آن
گفتار اول: بخش بیمه ای
بند اول: مستمری بازنشستگی
بند دوم: مستمری از کار افتادگی
بند سوم: میزان و نحوه محاسبه مبلغ مستمری  از کار افتادگی
بند چهارم: مستمری بازماندگان
بند پنجم: سهم مستمری  بازماندگان بیمه شده فوت شده براساس ماده ۸۳، قانون تأمین اجتماعی
بند ششم: حمایتها و کمکهای قانونی کوتاه مدت
گفتار دوم: بخش درمان
بند اول: بخش درمان مستقیم
بند دوم: بخش درمان غیر مستقیم
بند سوم: سایر خدمات حوزه درمانی
بند چهارم: گروه هایی که مشمول قانون حمایتهای تأمین اجتماعی در زمینه های بیمه ای و درمانی هستند
گفتار سوم: منابع مالی و درآمدهای سازمان
فصل دوم: نگاهی به سیستم تامین اجتماعی، کشورهای کانادا و سوئد
مبحث اول: اصول و ویژگی های حاکم بر نظم تامین اجتماعی کانادا و سوئد
گفتار اول: اصول حاکم بر نظام تامین اجتماعی کانادا و سوئد
بند اول: اصل پوشش بیمه ای بر مبنای سکونت و ملیت
بند دوم: اصل برابری و مساوات پوشش بیمه ای
بند سوم: اصل جامعیت و شمول پوشش بیمه ای
گفتار دوم: ویژگی های نظام تامین اجتماعی در کانادا و سوئد
بند اول: پایه گذاری نظام تامین اجتماعی بر مبنای رفاه اجتماعی
بند دوم: تنوع خدمات دهی و حمایت های گوناگون
بند سوم: گستردگی حمایت های تکمیلی
بند چهارم: تجمیع و ارائه خدمات بصورت یکجا و حذف موازی کاری
مبحث دوم: خدمات تامین اجتماعی در کشور کانادا
گفتار اول: نظام تامین اجتماعی کانادا
بند اول: طرح پرداختی مستمری های بازنشستگی در کانادا
بند دوم: مستمری های بازماندگان
بند سوم: برنامه کمک عائله مندی
بند چهارم: شرایط استحقاق دریافت کمک عائله مندی
بند پنجم: شرایط استحقاق مزایای درمانی
بند ششم: چگونگی تامین منابع مالی خدمات ارائه شونده
گفتار دوم: بهداشت  ودرمان در کانادا
بند اول: مراحل طرح های بیمه ای کانادا
بند دوم: صندوق هری تیج
بند سوم: علل راه اندازی صندوق هری تیج
بند چهارم: نقش صندوق در گسترش خدمات رفاهی
مبحث سوم: نگاهی به سوئد و خدمات تامین اجتماعی در این کشور
گفتار اول: نظام تامین اجتماعی سوئد
بند اول: بازنشستگی، از کار افتادگی  و بازماندگان
بند دوم: دایره پوشش افراد
بند سوم: شرایط برقراری مستمری
گفتار دوم: انواع مستمری هایی که به بازماندگان پرداخت می شود
بند اول: مستمری تضمینی
بند دوم: مستمری مرتبط با درآمد
بند سوم: مستمری تضمینی(سیستم های قدیمی و جدید)
بند چهارم: مستمری بازنشستگی مرتبط با درآمد (سیستم قدیمی)
بند پنجم: مستمری پیش از موعد
بند ششم: مزایای از کار افتادگی دائمی و غرامت دستمزد تضمینی بیماری
بند هفتم: غرامت دستمزد بیماری مرتبط با درآمد (مستمری از کار افتادگی)
بند هشتم: مستمری تضمینی بازماندگان
بند نهم: سابقه تصویب و اجرای قوانین مربوط به بیماری و بارداری
بند دهم: مزایای نقدی والدین برای تولد فرزند (بیمه والدین)
گفتار سوم: مزایای درمانی کارگران
بند اول: مزایای درمانی افراد تحت تکفل
بند دوم: ضوابط قانونی حوادث ناشی از کار
بند سوم: مستمری بازماندگان (مقرری تعدیلی)
بند چهارم: سابقه تصویب قوانین بیکاری
بند پنجم: نحوه مشارکت بیمه شده و تامین منابع طرح
بند ششم: ضوابط و شرایط دریافت مزایای بیکاری
بند هفتم: شرایط برخورداری از مزایای پایه بیکاری
بند هشتم: مزایای بیمه اختیاری مرتبط با درآمد
بند نهم: سابقه و پیشینه تصویب قانون کمک هزینه عائله مندی
مبحث چهارم: ساختار وزارت خانه و تشکیلات خدمات دهنده
گفتار اول: کارکنان سیاسی و مدیران مسئول
بند اول: نحوه هدایت و انجام فعالیت بخش ها
بند دوم: وظایف و ماموریت ها
گفتار دوم: نقش وزارتخانه در حمایت از دولت
بند اول: سازمان ها و موسسات وابسته
بند دوم: جمعیت تحت پوشش سیستم بیمه ای
بند سوم: چارچوب و بنیان مقرراتی بیمه بازنشستگی
فصل سوم: تطبیق و مقایسه
مبحث اول: تطبیق سیستم تامین اجتماعی ایران، کانادا و سوئد
گفتار اول: تطبیق شرایط و نحوه ارائه خدمات در ایران، کانادا و سوئد
گفتار دوم: انواع خدمات قابل ارائه و میزان و نحوه کسر حق بیمه در ایران، کانادا و سوئد
مبحث دوم: شرایط پرداخت مستمری و ارائه خدمات پنجگانه مورد تطبیق
گفتار اول: تطبیق خدمات مورد نظر در حوزه های بازنشستگی، از کار افتادگی و بیکاری
بند اول: انواع خدمات بیمه ای و شیوه ارائه آن
بند دوم:  برقراری و پرداخت مستمری از کار افتادگی
بند سوم: پرداخت مقرری های بیکاری
گفتار دوم: تطبیق خدمات قابل ارائه در حوزه های بارداری، درمان و سلامت
بند اول: غرامت و مزایای دوران بارداری
بند دوم: خدمات درمانی و سلامت
نتیجه گیری
منابع


قیمت : 20000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات