تحقیق مطالبی درخصوص Chat

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » متفرقه  »  تحقیق مطالبی درخصوص Chat

/wp-content/uploads/2015/08/55bdef897ba19-400x314.jpg

تحقیق مطالبی درخصوص چت Chat

مطالبي درخصوص Chat
هردوشكلChatيعنيChatروي وب وIRC،درمواردي بانامه همزمان( Real Time )،پست الكترونيك وگروههاي خبري تفاوت دارند. Chat همزمان مفهومش اين است كه تقريباً مابلادرنگ جواب پيام خودرادريافت مي كنيد .درگروههاي خبري وپست الكترونيك ،ارسال ودريافت يك پيام ساعتها وياگاهي روزها به طول مي انجامد .

براي پيوستن به يك Chat ،بايديك اتاق Chat تعيين كنيد (Room Chat )، اتاق Chat
محلي روي اينترنت است كه مردم مباحث خود راروي آن منتقل مي كنند . اين اتاق ها توسط سيستم هاي Chat مديريت مي شوند.بسياري از سيستمهاي Chat رايگان هستند ،بااين وجود برخي از آنها براي اعضا فروشي مي باشند.مهمترين سرويس هاي روي خطي مثلAOL  وMSN خدمات Chat رابراي مشتركين فراهم مي كنند ، پس اگر به يكي از اين سرويس ها تعلق داشته باشيد  مي توانيد از آن استفاده كنيد. براي وارد شدن به يك اتاق،بايد ابتدادرسيستم Chat اسم نويسي كنيد،تا يك نام كاربردي(معمولا درمورد Chat به آن Nickname مي گويند) وكلمه عبوردريافت كنيد. سپس    مي توانيد در مباحثه هريك از  اتاقها شركت كنيد .  وقتي دراتاق Chat هستند با نام (Nickname ) شناخته مي شويد. وقتي كه كاربران وارد يك اتاق Chat مي شوند،  مطالب خود را در پنجره Chat تايپ  مي كنند و سپس آن را  ارسال مي كنند. پنجره Chat متن  پيام  سايرين  راروي هر يك از كامپيوترهاي  كاربران نمايش مي دهدو كاربران   يكي پس از ديگري صحبت مي كنند .اساسا Chat مانند  يك گفتگو است با اين تفاوت كه افراد گفته هايشان راتايپ مي كنند.

ارتباط بايك سايت Chat تحت وب : Chat Yahoo!  چگونه وكجا مي توانيد اتاقهاي Chat رابيابيد؟يك محل خوب براي شروع Chat Yahoo!به آدرس yahoo.com.Chat مي باشد . باحركت به سوي اين سايت نحوه وارد شدن  به سيستم راخواهيد ديد ،اماقبل ازاينكه واقعا بتوانيد وارد سيستم شويد بايدثبت  نام  كنيد .اين كارراباكليك كردن روي لينكSign UP For Yahoo!  شروع كنيدوفرم ثبت نام راكامل نماييدوقتي اين كارراانجام داديدروي لينكي باعنوان Chat ! Continueto Yahooكليك كنيد.بااين كاربه صفحه اي ديگرمي رويددرآنجاميتوانيد      اتاقهاي Chat موجودرامشاهده كنيددرميانه اين صفحه بخش اختصاص به نگهداري   اتاقهاي Chat دارد.البته دربدوورودتااتاقي راانتخاب نكنيدچيز ي رامشاهده نخواهيد  كرد.
براي اين كار،دكمه كوچكي بانامEdit كه درنوارFavorite  Chat Room  قراردارد    كليك كنيد .اين كار باعث باز شدن ليست شاخه هاي اصلي مثل and Community HealthandCul  Wellness وScience مي شود.

حال به صفحه اي كه شاخه هاي اصلي درآن قرار دارد برگرديد ،اگر بخواهيد مي توانيد شاخه ديگري راانتخاب واز داخل آن اتاقي رابرگزينيد .وقتي انتخابهاي خود راانجام داديد بايد به صفحه شاخه هاي اصلي برگرديد وروي دكمه Favorite كليك كنيد اين كارممكن  است. شما را به صفحه اصلي شروع ارتباط ببرد .اكنون ليست اتاقهاي Chat خود رادرمكاني با عنوان Favorite Room به صورت لينك مشاهده مي كنيد .روي يكي ازلينك هاي Chat كليك كنيد. يك صفحه جديد ظاهرخواهد شد وبه شما اطلاع مي دهد كه كامپيوترشمادرحال بارگيري چيزي به نامApplet Chat مي باشد.اين يك برنامه كوچك است كه به شما اجازه مي دهد مرورگرخود را به عنوان يك مشتري Chat وارد عمل كنيد. هر بار كه به يك اتاق Chat جديد مي رويد بايد آن را بارگيري كنيد. اگر كامپيوتر تحت ويندوز داشته باشيد وهمچنين كارت صداروي دستگاه شما نصب شده باشد واگراز Internet  Explorer  استفاده كنيد، براي لحظاتي يك تأييد يه امنيتي ظاهر مي شود وازشما درخصوص نصب كنترل كننده صداسؤال مي كند.اين به شما اجازه مي دهد  تا Chat صوتي رابشنويد .اگر ازNavigator  استفاده كنيد اطلاعاتي رادرخصوص نصب نرم افزار صدار دريافت خواهيد كرد،وشما براي انجام اين كار،بايد راهنماييهاي روي صفحه رادنبال كنيد.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات