تحقیق چرا باید حادثه عاشورا را گرامی بداریم؟

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » متفرقه  »  تحقیق چرا باید حادثه عاشورا را گرامی بداریم؟

دانلود تحقیق چرا باید حادثه عاشورا را گرامی بداریم؟

چرا بايد حادثة عاشورا را گرامي بداريم ؟
حادثه اي كه در بيش از 1360 سال قبل اتفاق افتاده و رُخ داده است چرا آنرا گرامي بداريم و آنرا زنده نگهداريم و مراسمي براي آن ايجاد و برپا نمائيم ؟ پاسخ به اين سئوال چندان مشكل نيست . براي اينكه براي هر نوجواني و جواني ميشود آنرا تفهيم كرد كه حوادث گذشتة هر جامعه ميتواند در سرنوشت و آيندة آن جامعه آثار عظيم و خيلي مفيد هم داشته باشد و در واقع تجديد آن خاطره هاي گذشته و بازنگري آن حادثه است براي اينكه مردم بتوانند از آن استفاده نموده و بهره ببرند .
و علاوة بر اين در همة جوامع انساني اين رسم هست كه حوادث گذشتة خودشان را به نحوي و به نوعي آنرا ياد نموده و زنده نگهدارند و آنرا بزرگ ميشمارند و به آن احترام قائل است خواه در زمينه هاي علمي باشد و خواه در زمينه هاي سياسي و اجتماعي . حادثة عاشورا هم از همين قبيل است و ما معتقديم كه حادثة عاشورا حادثة عظيمي در تاريخ اسلام است و اين حادثه نقش اساسي و تعيين كنندة در سعادت مسلمانان و روشن شدن راه هدايت مردم داشته است و ميتوان درمقابل سئوال نوجوانان اين پاسخ را ارائه داد و آنان را قانع ساخت كه زنده نگهداشتن ياد برخي از خاطره هاي كه درگذشته اتفاق افتاده كار عاقلانه اي است .
چرا براي بزرگداشت عاشورا به روش بحث و گفتگو اكتفا نميشود ؟
سئوال دومي كه از تحليل آن سئوال كُلي بدست مي آيد اينست كه زنده نگهداشته شدن ياد عاشورا منحصر در اين نيست كه انسان سينه بزند و گريه كند و يا همه جارا سياه پوش كند چه بسا كه با تعطيلي كارهايش ضررهاي مالي و اقتصادي را نيز بدنبال دارد و ميتوان اين خاطره ها را به گونه اي ديگر هم تجديد كرد و آنرا گرامي داشت كه ضررهاي اقتصادي و اجتماعي كمتري داشته باشد . مثلاً مي بايد سمينارها ميزگردها و جلسات عالمانه برگزار شود تا اينكه هدف قيام امام حسين (ع) براي مردم معرفي بشود .
گرچند كه اين كارها مفيد و لازم است كه بايد انجام گيرد ولي اين به تنهايي كافي نيست . در رفتارهاي ما دست كم دودسته ازعوامل ، نقش اساسي ايفاء ميكند . يكدسته عوامل شناختي كه موجب ميشود انسان مطلبي را بفهمد و بپذيرد . و دستة ديگر انگيزه ها و به تعبير ديگر احساسات و عواطف ، تمايلات و گرايشها . شناخت به تنهايي كافي نيست كه مارا بحركت در آورد و در كنارش به عامل رواني ديگري هم نياز داريم تا مارا بسوي كار برانگيزاند تا اين عوامل نباشد كار انجام نميگيرد . يعني در كنار دانستن بايد اين ميل و انگيزه باشد در درون انسان .
مسائل اجتماعي و سياسي هم از همين قبيل است و همين حكم را دارد و هر چه شخص بداند فلان حركت اجتماعي خوب است و مفيد ، تاانگيزة براي انجام آن كار نباشد حركتي انجام نميدهد . پس سئوال دوم اين بود كه چرا خاطرة سيد الشهداء (ع) را فقط با بحث و گفتگو ، سخنراني ، تشكيل ميزگرد و نظاير آن زنده نگه نمي داريم ؟ چرا بايد عزاداري كرد ؟ جواب اينستكه اين صحنه ها بايد به وجود بيايد كه غير از عامل شناخت ، عامل احساسي عاطفي نيز در ما تقويت شود و در ايام ماه محرم و صفر نام امام حسين (ع) و عزاداري شان مردم را بحركت وادار ميكند و اين شور و هيجان جز در ايام عاشورا پيدا نمي شود و اين جاست كه امام راحل (ره) بارها ميفرمود : آنچه داريم از محرم و صفر داريم . پس عوامل احساسات و عواطف نيز تقويت شود تا نقش خود را ايفا كند . برنامه هاي عزاداري از جملة اين عوامل است .


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات