تحقیق حادثه بزرگ قیامت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » متفرقه  »  تحقیق حادثه بزرگ قیامت

دانلود تحقیق حادثه بزرگ قیامت

حادثه بزرگ قيامت
مرحله دوم حيات جاويد، قيامت كبرى است.قيامت كبرى برخلاف عالم برزخ كه مربوط به فرد است و هر فردى بلافاصله وارد عالم برزخ مى‏گردد، مربوط است به جمع، يعنى به همه ‏افرادوهمه عالم، حادثه‏اى است كه همه اشياء وهمه انسانها رادربرمى‏گيرد و واقعه‏اى است كه براى‏كل جهان رخ مى‏دهد ، كل جهان واردمرحله جديدوحيات جديدونظام جديد مى‏گردد. قرآن كريم كه ما رااز حادثه بزرگ قيامت آگاه كرده‏است ظهوراين حادثه بزرگ رامقارن با خاموش شدن ستارگان بى فروغ شدن خورشيد, خشك شدن درياها , هموارشدن ناهمواريها متلاشى شدن كوههاوپيدايش لرزشهاوغرشهاى عالمگيرودگرگونيهاوانقلابات عظيم و بى‏مانند بيان كرده است. مطابق آنچه ازقرآن كريم استفاده مى‏شود تمامى عالم به سوى انهدام و خرابى مى‏رود و همه چيز نابود مى‏شودو بار ديگر جهان نوسازى مى‏شود و تولدى ديگر مى ‏يابد و با قوانين و نظامات ديگر كه با قوانين و نظامات فعلى ‏جهان تفاوتهاى اساسى دارد، ادامه مى‏يابد و براى هميشه باقى ميماند. قيامت درقرآن كريم‏با نامهاوعنوانهاى مختلف خوانده شده است كه هركدام نشان دهنده وضع مخصوص و نظام مخصوص‏حاكم بر آن است.مثلا ازآن جهت كه همه اولين وآخرين در يك سطح قرارمى‏گيرندوترتيب زمانى آنهااز بين مى‏رود،«روز حشر»يا«روز جمع‏» يا«روز تلاقى‏» خوانده شده است و از آن جهت كه باطنها آشكار و حقايق بسته و پيچيده باز مى‏شوند، يوم تبلى‏السرائر يا«روز نشور»ناميده شده است وازآن جهت كه فناناپذيروجاويداست«يوم الخلود» و از آن جهت كه انسانهايى سخت در حسرت و ندامت فرو مى‏روند و احساس غبن مى‏كنند كه چرا خود را براى چنين مرحله‏اى آماده ‏نكرده‏اند، «يوم الحسرة‏» يا «يوم التغابن‏» ، و از آن جهت كه بزرگترين خبرها و عظيم‏ترين حادثه‏هاست «نبا عظيم‏» خوانده شده است.

مردم در روز قيامت چند دسته‏ اند
دسته بندى اول : پس از اينكه همه بندگان در صحنه قيامت حاضر مى‏شوند ، در آن صحنه مردم به دو گروه مشخص تقسيم مى‏شوند: و……


قیمت : 1500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات