پایان نامه بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پایان نامه بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل

The Effect of adding copper microstructure and mechanical properties of ductile cast iron

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل

مهندسی متالوژی گرایش ذوب فلزات

چکیده:
با توجه به کار برد وسیع چدنهای نشکن در صنایع که می تواند جایگزین مناسبی برای برخی از فولادها باشد لذا اهمیت این موضوع سبب گردیده که در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گیرد.
در این پروژه اثر مس بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن مورد بررسی قرار گرفته است. ریز ساختار نمونه های مورد آزماش در دو حالت قبل از اچ و پس از اچ بررسی و اثر این عنصر بر ساختار و خواص مکانیکی پرداخته شده است.

چدن با گرافیت کروی:
چدنهای نشکن یا چدنهای گرافیت کروی، خانواده ای از چدنها هستند و همانطور که از اسمشان پیداست شکل گرافیت در آنها کروی است. همین کروی بودن گرافیت ها، باعث افزایش استحکام و چقرمگی در مقایسه با چدنهای با گرافیت ورقه ای می گردد. اصولاً چدن نشکن با افزودن منیزیم Mg در مذاب، تولید می شود. برای کروی شدن گرافیت های قطعاتی که در قالبهای ماسه ای تولید می شوند مقدار ۰٫۰۷ – ۰٫۰۴% منیزیم باقیمانده در قطعات ریخته شده کافی می باشد. برای قطعاتی که در قالبهای فلزی تولید می شوند مقدار % ۰٫۰۲ منیزیم باقیمانده کافی می باشد. همانطور که گفته شد برای کروی نمودن گرافیتها، به منیزیم احتیاج داریم که اگر میزان منیزیم از حد مورد نظر کمی کمتر باشد، گرافیتهای فشرده با استحکام و چقرمگی پائین تری بدست می آید. اصولاً چدن نشکن در مقایسه با چدن گرافیت ورقه ای، تمایل به تبرید بیشتری دارد و برای بدست آوردن ساختار عاری از کار بید مخصوصاً در مقاطع نازک، لازم است جوانه زایی با آلیاژ سیلیسیم si انجام شود.
اندازه گرافیت کروی می تواند روی خواص مکانیکی تأثیر بگذارد. اندازه گرافیت ها به دو پارامتر بستگی دارد:
۱- آهنگ سرد شدن یا اندازه سطح مقطع. چون مقاطع نازک سریع سرد می شوند، تعداد بیشتری گرافیت کروی خواهند داشت.
۲- جوانه زنی با آلیاژ سیلیسیم، افزایش تعداد گرافیت کروی و کاهش تمایل به تبریدی بودن مخصوصاً در مقاطع نازک را باعث می شود. افزایش مقدار جوانه زا باعث افزایش تعداد گرافیتهای کروی می شود.
در حین ریخته گری این نوع چدن می توان به ساختار زمینه فریت، پرلیت، مخلوط فریت و پرلیت، آستنیت، بینایت و مار تنزیت دست یافت. چدنهای نشکن پرلینی استحکام بالایی دارند ولی چقرمگی آنها کمتر است. چدنهای نشکن فریتی – استحکام کمتری دارند ولی ازدیاد طول مبنی آنها بیشتر و مقاومت به ضربه شان خوب است.

فهرست
فصل اول: مقدمه
هدف آزمایش
۱-۱    چدن با گرافیت کروی
۲-۱    کروی سازی گرافیت
۳-۱    مشکلات افزودن منیزیم
۴-۱     اهمیت جوانه زایی
۵-۱    انجماد و مکانیزم کروی شدن گرافیت در چدن نشکن
فصل دوم: مروری بر منابع
۱-۲    تغییر حالت یوتکتوئید در چدنهای نشکن
۱-۱-۲ تشکیل حلقه های فریت در اثر تجزیه آستنیت
۲-۱-۲    تشکیل پرلیت در اثر تجزیه آستنیت
۲-۲    اثر مس بر سینیتیک تغییر حالت یوتکتوئید در چدنهای نشکن
۲-۳    اثر مس منحنی های سرد کردن
۱-۲-۲ اثر مس بر منحنی های تغییر حالت برحسب زمان
۲-۲-۲    اثر عناصر آلیاژی بر مکانیزمهای حاکم بر فرایند تغییر حالت یوتکتوئید در چدنهای نشکن
۳-۲    اثر مس بر ریز ساختار چدنهای نشکن
۱-۳-۲ اثر مس بر ساختار زمینه چدنهای نشکن
۲-۳-۲    اثر مس بر مشخصات گرافیتهای کروی
۴-۲    اثر مس بر خواص مکانیکی چدنهای نشکن
۱-۴-۲    اثر مس بر سختی چدنهای نشکن
۳-۴-۲    اثر مس بر مقاومت به ضربه چدنهای نشکن
فصل سوم: روش آزمایش
روش آزمایش
فصل چهارم: نتایج
۱-۴- نتایج حاصل از بررسی ساختار نمونه های مورد آزمایش
۲-۴- نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش
۳-۴- نتایج حاصل از بررسی های اثر مس بر درصد کروی شدن
۴-۴- نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر اندازه گرافیتهای کروی
۵-۴- نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر تعداد گرافیتهای کروی در واحد سطح
۶-۴- نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر ساختار زمینه
فصل پنجم: نتیجه گیری
۱-۵- اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش
۱-۱-۵- اثر مس بر درصد کروی شدن
۲-۱-۵- اثر بر تعداد گرافیتهای کروی در واحد سطح
۳-۱-۵- اثر مس بر اندازه گرافیتهای کروی
۴-۱-۵- اثر مس بر ساختار زمینه
۲-۵- اثر مس بر خواص مکانیکی نمونه های مورد آزمایش
۱-۲-۵- اثر مس بر خواص کشتی
۲-۲-۵- اثر مس بر انرژی ضربه
۲-۲-۵- اثر مس بر سختی
۳-۵- نتیجه گیری
منابع و مآخذ
پیوستها


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات