تحقیق سلولز

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

Research cellulose

دانلود تحقیق سلولز

سلولز
سلولز دارای فرمول عمومی است. سلولز ساختار اولیه دیواره سلولی گیاهان را تشکیل می‌دهد. دستگاه گوارشی انسان قادر به هضم سلولز نیست و آن را بدون تغییر دفع می‌کند اما برخی جانوران مثل نشخوارکننده‌ها و موریانه‌ها می‌توانند سلولز را به کمک میکروارگانیسمهایی که در دستگاه گوارش آنها زندگی می‌کنند، هضم کنند. این میکروارگانیسمها با آزادکردن آنزیمهایی به هضم سلولز کمک می‌کنند.

ساختمان سلولز
ساختمان شیمیایی سلولز
در مولکول سلولز مولکولهای β – گلوکز نسبت به یکدیگر چرخش ۱۸۰ درجه‌ای دارند. ضمن برقراری اتصال بین دو مولکول β – گلوکز از OH متصل به کربن ۴ یک مولکول و OH کربن شماره ۱ مولکول بعدی یک مولکول آب جدا می‌شود و پل اکسیژنی برقرار می‌شود. از سوی دیگر در مولکول سلولز امکان برقراری پیوندهای هیدروژنی نیز وجود دارد. پیوستن دو مولکول β – گلوکز موجب تشکیل یک مولکول سلوبیوز می‌شود.
هر ۵ مولکول سلوبیوز با آرایش فضایی مکعبی شکل ، بلور سلولز را بوجود می‌آورند و از مجموعه بلورهای سلولز ، رشته ابتدایی یا میسل سلولز تشکیل می‌شود. مجموعه میسلها ، میکروفیبریل سلولزی را بوجود می‌آورند که قطری حدود ۲۵ نانومتر دارد.از مجموع حدود ۲۰ میکروفیبریل ، ماکروفیبریل سلولزی تشکیل می‌شود.

فهرست مطالب
سلولز
ساختمان سلولز
ساختمان شیمیایی سلولز
ابعاد سلولز
تولید سلولز
تجزیه سلولز
فرمهای سلولز و شناسایی آنها
کاربرد سلولز
همی سلولزها
فواید سلولز
رهایی از یبوست و بواسیر
پیشگیری از بیماریهای مختلف
کنترل وزن
کربوکسی متیل سلولز
سلولز استات
سلولز استات پروپیونات‌ ( Propionate ) یا : ( cellulose aceto – propionate )
نشاسته فوق تصفیه خوراکی
خواص فرم پذیری نشاسته
تغییر آنزیماتیکی ( تجزیه ) نشاسته
پروتئازها
موارد مصرف


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات