تحقیق باکتری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

Bacteria Research

دانلود تحقیق باکتری

از زمان رابرت کخ و لویى پاستور تاکنون باسیلوس آنتراسیس در صدر مطالعات باکترى هاى بیمارى زا قرار داشته است. عامل مولد سیاه زخم در پاییز سال ۲۰۰۱ میلادى مجدداً شیوع یافت، به طورى که منجر به مرگ ۵ تن شد. همین موضوع اهمیت باکترى باسیلوس را در بیوتروریسم مورد تایید قرار داد. بیمارى زایى باکترى ناشى از وجود دو پلاسمید بیمارى زا است، یکى از آنها (pxol) سم سه قسمتى را رمز مى کند که شامل فاکتور کشنده (LF)، آنتى ژن حمایتى (PA) یا فاکتور ادم (EF) و آنتى ژن حمایت (PA) مى شود. در مجموع این سم ها (PA/PA,LF/EF) اعمال زیستى متعدد را در میزبان مورد هدف قرار مى دهد، به طورى که منجر به سرکوب پاسخ هاى ایمنى و در نهایت مرگ میزبان در اثر اختلال در سیستم هاى مختلف مى شود. از طرف دیگر، پلى ساکارید کپسول (CPS) باعث محافظت باکترى در برابر پاسخ هاى ایمنى میزبان شده و ژن هاى رمزکننده این کپسول به وسیله پلاسمید pxo2 حمل مى شود. هدف مطالعات در حال انجام، شناسایى مکانیسم هاى مولکولى است که مسبب بیمارى و توانایى بالقوه خنثى کردن آنها یا تولید واکسنى است که توانایى محافظت در برابر باکترى را داشته باشد. مطالعه مقایسه اى ژنوم مى تواند منشاء نمونه هاى جداشده را که سبب بیمارى مى شوند شناسایى کرده و نیز باعث پى بردن به تکامل عامل بیمارى زا شود. براى اولین بار در سال ۲۰۰۳ تعیین توالى ژنوم باسیلوس آنتروسیس در بانک اطلاعات TIGR صورت گرفت. این تعیین توالى مربوط به گونه غیربیمارى زا Ames بود که فاقد دو پلاسمید غیربیمارى زا است. در قدم بعد TIGR ژنوم نژادى کاملاً بیمارى زا که حاوى هر دو پلاسمید است را تعیین توالى کرد و نوع نژاد باسیلوس آنتراسیس را مورد بررسى قرار داد. همچنین تعداد دیگرى از نژادهاى باسیلوس آنتراسیس تعیین توالى شد. به تازگى آرشیو جمع آورى شده اى در NCBI ایجاد شده است که مجموعه اطلاعات را به هم مرتبط مى سازد و تعیین توالى نهایى، اطلاعات جامعى را از کنار هم قرار دادن ژنوم فراهم مى کند. اولین اطلاعات قرار گرفته در آرشیو مربوط به یکسرى از خویشان نزدیک باسیلوس آنتراسیس است. اخیراً یافته نهایى چشمگیرى با توجه به باکترى خویشاوند یعنى باسیلوس سرئوس منتشر شده است. اگرچه باسیلوس سرئوس سبب بیمارى با شدت بسیار کمترى نسبت به باسیلوس آنتراسیس است و این تفاوت عمدتاً به وجود دو پلاسمید سمى در باسیلوس آنتراسیس نسبت داده مى شود، اما با بررسى هاى صورت گرفته، باسیلوس آنتراسیس عضوى از همان کلاستر فیلوژنى باسیلوس سرئوس است. از آنجایى که باسیلوس سرئوس عامل ایجاد بیمارى شبیه سیاه زخم در فرد بیمار شناخته شد، در نتیجه براى تعیین توالى ژنوم G9241 (سویه جدیدى از باسیلوس سرئوس) تعیین توالى WGS مورد قبول واقع گردید. دو پلاسمید بیمارى زا در باسیلوس سرئوس وجود دارد، یکى تقریباً مشابه pxol است که حاوى همان ژن هاى سمى است و دیگرى pBc218 است که آنالوگ پلاسمید pxo2 بود و احتمالاً حاوى کلاستر سنتز کپسول پلى ساکارید است. این یافته ها، خویشاوندى نزدیک باسیلوس آنتراسیس و باسیلوس سرئوس را اثبات مى کند و همچنین نشان مى دهد که بیمارى سیاه زخم و………….

اگر فصلهای سرد سال یعنی پاییز و زمستان را فصل عفونت های ویروسی در نظر بگیریم و اگر فصل بهار را فصل بیماری های آلرژیک بدانیم ، تابستان ، فصل گرما را باید فصل مسمومیت های غذایی بنامیم. و………….


قیمت : 1000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات