تحقیق اثر مطبوعات بر رفتارهای ضد اجتماعی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق اثر مطبوعات بر رفتارهای ضد اجتماعی

Press effect on anti-social behavior

دانلود تحقیق اثر مطبوعات بر رفتارهای ضد اجتماعی

اثر مطبوعات بر رفتارهای ضد اجتماعی
تحقیق و بررسی در اطراف اثر مطبوعات که اهمیتش بهیچوجه پوشیده نیست از دیرزمان نظر جرم شناسان ، روانشناسان ، جامعه شناسان ، اخلاق دانان و نویسندگان را بخود جلب کرده و باعث شده است تا هر کس بر حسب عقیده و مطالعات خود نظراتی ابراز دارد و از آن بصورتی بحث نماید . برخی به انتقاد پرداخته و از آن به عنوان مؤثرترین سلاح بزهکار ی نام برده اند و عده ای جنبه های مفید آن را متذکر شده واز آن تمجید به عمل آورده اند . نهایت علیرغم برخی تعاریف ، باید اذعان کرد که با مطالعات وسیعی که در این زمینه به عمل آمده رابطه مطبوعات کم وبیش با جرم به ثبوت رسیده است . به همین جهت سرزنشها و انتقاداتی که نسبت به محطبوعات صورت گرفته است خیلی بیشتر از تجلیل و تمجیدهای انجام شده می باشد .
بدیهی است که عمده این حملات که هنوز هم ادامه دارد مربوط به جنبه های جرم زا و غیر اخلاقی مطبوعات بوده می باشد .
اولین مطالعاتی که در اطراف مطبوعات انجام شده مربوط به اندازه گیری قدرت این پدیده تمدن است . در اثر این مطالعات محققان معترف شده اند که مطبوعات از آنچنان توانائی و قدرتی برخوردار است که تقریباً با هیچ پدیده دیگری قابل قیاس نمی باشد زیرا قادر است بسادگی بر ذهن و فکر خواننده تأثیر کند و او را تحت نفوذ خود قرار دهد و باعمالی وا دارد که هیچگاه قبل از مطالعه آنها قادر بانجام آنها نمی بوده است .
هیلربلو bello Hilare یک نویسنده انگلیسی در این مورد می نویسد :
ط ما بطرف یک بردگی جدید گشانده می شویم که بردگی فکری است ، بردگی زمان قدیم ، آزادی جسم را از میان می برد در حالیکه فاقد آن توانائی بود که روح را نابود سازد . در زمان اپیکتت Epictete
میلیونها برده مسیحی زنجیر شده ، روح آزاد خود را حفظ می کردند ولی مطبوعات دارای قدرتی خیلی بیشتر از توانائی سزارهای روم است . اگر حکومت یا کنسرسیوم اقتصادی در نظر گرفته شوند که برای انجام مقاصد خود متوسل به مطبوعات می شوند مشاهده خواهد شد که بدون شک در مدت بسیار کوتاهی کلیه افکار را فتح می کنند و بالنتیجه امکان انجام هر عملی را که اراده نمایند بدست می آورند ».
هانری هاین Henri heine نیز ضمن اشاره به قدرت مطبوعات می نویسد : « … که یک قطره کوچک مرکب که مانند شبنم بروی فکر می افتد آنرا پرورش می دهد و می رویاند ، چنانکه بعدها هزاران و ش اید میلیونها فکر نو را بوجود می آورد » .
محققاً در هر اجتماعی ا فرادی یافت می شوند که در برابر تحریکات مختلفی که صورت می گیرد قادر نیستند مقاومت زیادی از خود نشان بدهند و بعلت ضعفی که دارند زود تحت تأثیر قرار می گیرند و استقامت و پایداری خود را از دست می دهند ، ولی مطبوعات از نعمت آنچنان اثر عمیق و نافذی بر خوردار است که مقاومت بسیاری از افراد با اراده را نیز در هم می شکند و از میان می برد . بهمین جهت عده ای مطبوعات را مسئول واقعی برخی جنایات و جرائم مخصوصاً بزهکاری جوانان قلمداد می کنند . این موضوع زمانی بیشتر جنبه واقعی به خود می گیرد که پذیرفته شود که در اجتماع همیشه افرادی وجود دارند که در جستجوی یک نمونه ، یک مثال ، یک فکر و ایده ای هستند تا بر مبنای آنها زندگی خود را بسازند . در این مرحله ، مطبوعات نقش بسیار مهمی را در انحراف این افراد بازی می کند زیرا بسادگی می تواند غذای مورد نیازشان را در اختیارشان قرار دهد .
یکی از قدرتهای اساسی مطبوعات تبلیغات دامنه دار و گستزرده آن می باشد که بر اذهان و روان همگان شدیداً اثر می کند و قادر است توجه کلیه مردم را به خود جلب نماید .
امروزه هیچ کس نمی تواند منکر توانائی تبلیغات شود زیرا هر کس مایل به انجام هر کاری باشد بخوبی قادر است در سایه تبلیغات وسیع آن را میسر می سازد .
مطبوعات یکی از وسائل تبلیغات بسیار نیرومندی است که به آسانی می تواند تا عمق افکار نفوذ و رخنه نماید و اذهان و اندیشه ها را در حوزه قدرت خود با باسارت در آورد .
O . KINBERJ اولف کینبرگ می نویسد که رفتار بزهکارانه و تعداد آن همیشه بوسیله عوامل مختلفی که بر روی افکار افراد اثر می گذارد بوجود می آورد . در این مورد مطبوعات از مهمترین این عوامل محسوب می شود زیرا تشکیل دهنده و سازنده عقاید افراد در اجتماع کنونی است .
در بسیاری از کتابهای علمی اشاره شده است که مطبوعات در حالیکه تصویری غیر حقیقی از مسائل اجتماعی را نمایان می سازد ، بطور مؤثری می تواند گرایش های جرم زا را در افراد پدید آورد و عمومیت بدهد ، و از همه مهمتر آنها را عادی جلوه گر سازد لذا بهمان نسبت که مطبوعات بتمجید و توصیف اعمال بزهکارانه بپردازند و آنها را مهم وانمود کند ، بهمان اندازه ، زمینه را برای اعمال مجرمانه آماده تر می نماید .
توماس W . T . THOMAS نیز که از عقیده فوق شدیداً طرفداری می کند مطبوعات را یک متحد واقعی مفاسد و جنایات بشمار می آورد . توماس معتقد است که اخلاق در کلیه اجتماعات وابستگی کامل به نمونه هائی دارد که در برابرش قرار می گیرد . بنا بر این الهام بخش یک ملت همیشه موضوعاتی است که توجهش را جلب می کند ، بلاخص اگر این جلب توجه به صورت مداوم انجام بگیرد یک فرآورده تجارتی ، یک خوراکی ، یک کالای لوکس ، یک دارو ، یک ماده مقوی ، … به شرطی که یک دستگاه تبلیغاتی قوی آنها را خوب معرفی نماید . بمقدار بسیار زیادی بفروش می رسد . در یک حدی که تبلغات تجارتی هنوز به آن نرسیده ، مطبوعات هرزه ، منحط و فاسد در اطراف جنایت و تبهکاریها و تجاوزات ، تبلیغاتی براه می اندازد که تشکیل دهنده یکی از قدرتهای برانگیزنده انحرافات اخلاقی است .
ژول دلافوس JULES Delafosse می نویسد که اخلاق یک ملت در حدی بسیار وسیع وابستگی تام بچگونگی و صفات موضوعاتی دارد که می خواند . مطبوعات تربیت کننده او می باشد زیرا احساساتش را بر می انگیزد ، افکارش را بیدار می کند ، روانش را پرورش می دهد و وجدانش را شکل و زینت می دهد .
ژول دلافوس اضافه می کند که در یک کلمه باید گفت که مطبوعات به یک ملت روح می بخشد .


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات