تحقیق آموزش حقوق بشر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق آموزش حقوق بشر

Research human rights education

دانلود تحقیق آموزش حقوق بشر

آموزش حقوق بشر
حقوق بشر تاریخی شورانگیز دارد. حقوق بشر ریشه در تمام مکاتب بزرگ فلسفی جهان داشته و مبنای نهضتهای آزادیخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست.
اگرچه ممکن است حقوق بشر قدیمی به تاریخ نوع انسان داشته باشد ولی شناسایی جهانی و توسعه آن بدون تردید در حد وسیعی مدیون تلاشها و کوششهای سازمان ملل متحد است. اعضاء سازمان ملل متحد در منشور این سازمان اعلام میکنند که رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی یکی از اهداف مهم آنها است. از ۱۹۴۵ تاکنون ترویج و حمایت از حقوق بشر یکی از مهمترین نگرانیها و زمینههای اصلی کار سازمان ملل متحد بوده است.
بیست سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اوتانت دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در کار تحقیقی که در مورد »سازمان ملل متحد و حقوق بشر« انجام شد چنین مینویسد:
»رعایت حقوق بشر مبنایی است که ساختار سیاسی آزادیهای انسان بر آن بنا شده است. برای دستیابی به این آزادی لازم است اراده و همچنین قابلیت پیشرفت در زمینههای اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشند. پیشرفت در زمینه اقتصادی و در زمینه اجتماعی پایه و اساس صلح واقعی را تشکیل میدهد«
به نظر اوتانت اساسی ترین و عمیقترین انگیزه سازمان ملل متحد عبارت است از توسعه حقوق بشر و حمایت از آن، تقویت سیر صعودی آزادی و پیشرفت بشر، رفاه و صلح.
پانزده سال بعد همتای او آقای خاویر پرز دکوییار با یادآوری نقش سازمان ملل متحد در ترویج و حمایت از حقوق بشر براهمیت خاص آموزش در این زمینه تأکید میکند. آقای دبیر کل اعلامیه جهانی حقوق بشر را پایه و مبنای »آیین رفتار بین المللی« دانسته و اعلام میکند نتایج به دست آمده در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر باید در مقایسه با این آیین رفتاری ارزیابی گردد.
آقای دکوییار با ابراز تأسف عمیق از ادامه تجاوز آشکار به حقوق بشر اعلام میکند لازم است علاقه جهانی به رعایت حقوق بشر از طریق برنامههای مؤثر آموزشی، تربیتی و اطلاع رسانی فعال شده و تقویت گردد.
تلاشهای سازمان ملل متحد در جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر ابعاد مختلفی داشته است: تدوین و تصویت اعلامیهها و کنوانسیونهای مختلف جهت شناسایی حقوق بشر و تعمیق مستمر آن (حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی… )، تشویق دولتها به تصویب اسناد بین المللی (گسترش)، ایجاد نهادها و ساز و کارهای لازم جهت تضمین رعایت حقوق بشر؛ کمک به ایجاد نهادهای دمکراتیک در درون کشورها و تقویت فرهنگ حقوق بشر در بطن جوامع انسانی.
شناسایی حقوق جدید، تکثیر و تقویت نهادها و مکانیزمهای بین المللی نظارتی و تضمینی و ایجاد نهادهای دمکراتیک.۳ همگی هنگامی واقعا مؤثر خواهند بود که فرهنگ متناسب با آن ایجاد گردیده و توسعه یابد. کلیه عوامل مذکور در فوق بدون تردید به نوبه خود در ایجاد فرهنگ جهانی حقوق بشر مؤثراند اما به نظر میرسد آموزش حقوق بشر در این زمینه نقش اساسی و تعیین کننده دارد و بدین ترتیب در میان فعایتهای سازمان ملل متحد در جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر، فعالیتهای آموزشی دارای اهمیت خاص میباشند.
درجریان کنفرانس بین المللی حقوق بشر که در سال ۱۹۶۸ در تهران تشکیل گردید تا پیشرفتهای صورت گرفته از زمان پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزیابی گردیده و همچنین برای آینده برنامه ریزی شود تصمیم گرفته شد که از تمام کشورها دعوت شود به گونهای عمل نماید که تمامی امکانات آموزشی به کار گرفته شود تا جوانان در جوی آگنده از احترام به حیثیت انسانی و تساوی حقوق انسانها رشد کرده و شکوفا شوند. و…..


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات