پایان نامه بررسی حقوقی پیوند اعضا بعد از قصاص

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی حقوقی پیوند اعضا بعد از قصاص

Thesis legal review of organ transplants after death

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی پیوند اعضا بعد از قصاص

پایان نامه حقوقی کامل با پاورقی و فهرست منابع، مناسب جهت استفاده در کارهای تحقیقاتی و پایان نامه

مقدمه:
موضوع پیوند عضو بعد ازقصاص همواره در زمره حقوق جانی و مجنی علیه می باشد. در مورد مجنی علیه بدین مضمون که به تمامیت جسمانی وی تعرض شده و برمبنای اصل بیست و دوم مندرج درقانون اساسی که اشعار می دارد (حیثیت، جان، مال، شغل و مسکن اشخاص مصون از تعرض است مگر به موجب قانون) در کلیه مواردی که بطور غیرقانونی به شخصیت جسمانی شخص تعرض وارد می شود همراه این حق برای وی محفوظ می باشد که در صدد خنثی سازی و امحای آثار تعرض برآید بویژه که درآیات و مضامین قرآنی از حیث ابعاد وجودی، انسان بر اشرف مخلوقات تعبیر شده و لازمه شریف دانستن انسان امحای آثار تعرض نسبت به وی می باشد و نسبت به جانی مسئله پیوند عضو این چنین مطرح می شود که بزهکار درست است که بر اثر جدا شدن عضوی از مجنی علیه حکم قصاص نسبت به وی مجرا می باشد ولی وی نیز به عنوان موجودی انسانی از حقوقی برخوردار می باشد که پیوند عضو نیز از این حقوق مستثنی نمی باشد. مثلاً در مورد سارقی که اقدام به سرقت حدی نموده برمبنای قاعد جزایی وی به قطع ید محکوم می شود نه به مقطوع الید بودن.
در واقع مقطوع الید بودن سارق با اهداف مجازاتها که همواره اصلاح و تربیت بزهکار را در راس خود دارد در تضاد به نظر می رسد چون با اعمال این امر در واقع توانایی های وی سلب می گردد. از این رو با توجه به جایگاه و کرامت انسانی این نیاز احساس شد که این مهم بعنوان کار تحقیقی منظور گردد و امید است که کوشش ناچیز این حقیر موثر واقع شود. 
کارتحقیقی مذکور در سه فصل ارائه شده در فصل اول به کلیات پرداخته شده تا ضمن بررسی و آشنایی با مفهوم، تاریخچه و ویژگی های پیوند عضو بعد از قصاص، و درفصل دوم به موضوع پیوند گوش و سایر اعضاء و تاثیر آن به قصاص جانی پرداخته شده و در فصل سوم به حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن به حکم قصاص اشاره شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول- کلیات مبحث مورد بحث: تعریف، تاریخچه و ویژگی های پیوند عضو
گفتار اول: تعریف پیوند عضو
گفتار دوم: تاریخچه پیوند عضو
گفتار سوم: ویژگی های پیوند عضو پس از قصاص
فصل دوم- پیوند گوش و سایر اعضاء و تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی
گفتار اول: پیوند گوش و سایر اعضاء و بررسی حقوق طرفین در ممانعت از
پیوند دوباره عضو قصاص شده
گفتار دوم: تاثیر پیوند عضو برقصاص جانی
فصل سوم- حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص
گفتار اول: آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی
بند اول: حکم پیوند عضو قطع شده
الف: تملیک اعضا به وسیله متوفا
ب: تعهد به واگذاری اعضا بعد از مرگ و طرح ایرادها
ج: پاسخگویی به ایرادهای واگذاری اعضا بعد از مرگ
د: دیدگاه فقیهان جدید اهل سنت و مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت
گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیت به ضرورت حفظ حیات
گفتار سوم: ضرورت موافقت ولی میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهی
بند اول: ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولی میت در انتقال اعضا در حقوق داخلی ایران
گفتار چهارم: بررسی تفصیلی حق احترام جسد انسان در مقایسه با حیات انسان دیگر
گفتار پنجم: حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص
بند اول: حکم پیوند عضو قطع شده
بند دوم : اثر پیوند عضو قطع شده بر حکم قصاص
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ


قیمت : 25000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات