پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

Thesis Standard G.728 speech codec implemented in real time

دانلود پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات، پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728  بر روی پردازنده TMS320C5402
 
چکیده:  
کدک صحبت استاندارد G.728، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر G.728 بصورت دو طرفه کامل (Full Duplex) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .
روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان و پیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به ۳۰%  کاهش می یابد. در این روش پس از برنامه نویسی و  شبیه سازی ممیز ثابت الگوریتم کدک به زبان C، با استفاده از نرم افزار (Code Composer Studio ) CCS، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد. سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود.

فهرست مطالب:
چکیده فارسی
چکیده انگلیسی
مقدمه
فصل ۱: بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت
۱-۱- معرفی سیگنال صحبت
۱-۲- مدل سازی پیشگویی خطی
۱-۲-۱- پنجره کردن سیگنال صحبت
۱-۲-۲- پیش تاکید سیگنال صحبت
۱-۲-۳- تخمین پارامترهای LPC
فصل ۲: روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت
۱-۲-مقدمه
۲-۲- روش های کدینگ
۲-۲-۱- کدرهای شکل موج
۲-۲-۲- کدرهای صوتی ۲-۲-۳- کدرهای مختلط
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان
فصل ۳ : کدر کم تاخیر LD-CELP
۳-۱-مقدمه
۳-۲- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP
۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا
۳-۲-۲- فیلتر وزنی شنیداری
۳-۲-۳- ساختار کتاب کد
۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد
۳-۲-۴- شبه دیکدر
۳-۲-۵- پست فیلتر
فصل ۴: شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C
۴-۱- مقدمه
۴-۲- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت
۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوریتم
۴-۳-۱- تطبیق دهنده بهره
۴-۳-۲- محاسبه لگاریتم معکوس
۴-۴- روندنمای برنامه
۴-۴-۱- اینکدر
۴-۴-۲- دیکدر
فصل ۵ : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP
۵-۱- مقدمه
۵-۲- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ
۵-۳- چیپ های DSP
۵-۳-۱- DSP های ممیزثابت
۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320
۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x
۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ
۵-۵-اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK
۵-۵-۱- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار
۵-۵-۲- استفاده از نرم افزارCCS
۵-۵-۳- نتایج پیاده سازی
۵-۶- نتیجه گیری و پیشنهاد
ضمائم
ضمیمه (الف): دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی
ضمیمه (ب): مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی
مراجع


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات