پایان نامه بررسی علل عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سواد آموزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی علل عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سواد آموزی

Thesis investigating the causes of all learners in classes Literacy Movement

دانلود پایان نامه بررسی علل عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سواد آموزی

چکیده تحقیق: 
بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد.
بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمانهایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند نشان می دهد که این مسئله مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی شود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست. اما مسئله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.
با توجه به اینکه کسب مهارتهای سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارتهای لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.
با وجود اینکه ی سالهای متمادی، برنامه های مبارزه با بی سوادی به صور مختلف در اغلب کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی سوادان جهان افزوده شده است. بدین وسیله لازم است از افرادی که در تهیه این پروژه من را یاری نموده اند قدردانی شود. ابتدا از ریاست محترم نهضت سوادآموزی شهرستان نیشابور و راهنمایان تعلیماتی و کادر اداری نهضت قدردانی می شود و و پس از آن از آموزشیارانی که صادقانه پاسخ دادند و سوادآموزان و نوسوادان که همکاری کردند سپاسگذاری می شود.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
چکیده تحقیق
اهمیت موضوع
مسئله تحقیق
بیان موضوع
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
سئوال تحقیق
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه
آموزش بزرگسالان: (Adult Education)
نهضت سوادآموزی
خود شکوفایی: (Self-Actualization)
بالغ و رشید (Alult)
انگیزه پیشرفت (Achierement motire)
آموزش بزرگسالان
آموزش پایه بزرگسالان (Adult Basie Education)
آموزش مداوم آموزش پیگیر (Lifelong Education, Permanent Education)
فصل دوم: پیشینه تحقیق
بررسی پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
سابقه پژوهشی موضوع
بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی
تعلیمات اکابر
آموزش سالمندان
آموزش بزرگسالان
کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی
فعالیتهای کمیته پیکار جهانی  با بی سوادی به سه دوره تقسیم شده است
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش
جامعه نمونه و روشهای نمونه گیری
روشهای جمع آوری اطلاعات
روشهای آماری
فصل چهارم: یافته های پژوهش
یافته های پژوهشی
جدول شماره ۱- زمان مناسب برای تشکیل کلاسها و ضرورت تغییر کلاس با تغییرفصل
جدول شماره ۲- تأثیر ویژگیهای آموزشیار بر یادگیری سوادآموزان
جدول شماره ۳- گرایش نمونه ها به آموختن مواد مختلف
جدول شماره ۴- تأثیر سواد در ابعاد مختلف زندگی نمونه ها
جدول شماره ۵- میزان رضایت نمونه ها از عوامل مختلف در سوادآموزی
جدول شماره ۶- اهمیت تشویق
جدول شماره ۷- بررسی میزان ذوق و علاقه سوادآموزان
جدول شماره ۸- دلیل بی سواد ماندن سوادآموزان تا سنین بزرگسال
جدول شماره ۹- تطبیق اوقات فراغت بزرگسالان با ساعات تشکیل کلاس
جدول شماره۱۰- مقایسه نمرات سوادآموزان با آموزشیاران و مسئولین نهضت سوادآموزی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
تفسیر و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
پرسشنامه
منابع و مآخذ


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات