مقاله ترجمه شده معرفی ضرب

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  مقاله ترجمه شده معرفی ضرب

Article translated introduce multiplication

دانلود مقاله ترجمه شده معرفی ضرب (Introducing multiplication)

قسمتی از مقاله:

معرفی ضرب :
هر ایده أی که شما تاکنون داشته اید به این صورت که ضرب یک فرم تعریفی است را فراموش کنید:متاسفانه مدارس زیادی این موضوع را به صورت رسمی معرفی می کنند.قبل از اینکه بچه ها مفاهیم مربوط را درک کرده باشند و بعداروی صفحات کاری؛برای به دست آوردن تکنیکهای نشانده شده در ذهنشان پافشاری کنند؛تعدادی از آنها درک خواهند کرد ضرب را به صورت تکراری و کسل کننده یاد بگیرند.دیگران ممکن است بر تکنیکهای آن تسلط پیدا کنند؛اما با فهم کوچک ؛آنها چه چیز انجام می دهند.هنوز هم دیگران اشتباه خواهند کردوممکن است تصمیم بگیرندپیشنهاد کنند که در سن ۶یا ۷سالگی یاد گیری ریاضیات خیلی مشکل است و باید اجتناب شود تا هر وقت که ممکن باشد.متاسفانه ؛بچه های خیلی کوچک از ضرب لذت می برند :دلیلی که به نظر می رسد این است که آنها کنار گذاشته نمی شوند به اینکه کشف کنندچگونه آن کار می کند هنگامی که آنها حاضر هستند 
Abstract
Forget any idea you ever had that multiplication is a form of torture!
Unfortunately, too many schools introduce this topic formally before children have grasped the relevant concepts, and then insist on pages of busy-work to try and get the technique implanted in their minds. Some will grasp it, and find the repetition tedious; others might master the technique, but with little understanding of what they’re doing. Still others will flounder, and may decide at the tender age of 6 or 7 that maths is far too difficult and should be avoided whenever possible. Sadly, very few children enjoy multiplication: the reason seems to be that they are not left to discover how it works when they are ready to do so.

 


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات