مقاله در مورد چدن های پر آلیاژ

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله در مورد چدن های پر آلیاژ

High-alloy cast iron article

دانلود مقاله در مورد چدن های پر آلیاژ

مقدمه
نخستین خانواده چدنهای پر آلیاژ که بیشترین اهمیت را کسب کردند چدنهای نایهارد بودند با زمینه مارتنزینی، کاربیدی، کربن در آنها از ۵/۲% تا ۶/۳% متغیر می‌باشد. در این چدنها تشکیل عنصر اساسی است که به منظور به تعویق افتادن تشکیل پرلیت است و کاهش سرعت بحرانی سرد شدن در رنج ۳/۳% تا۵/۰ به کار می‌رود که نتیجتاً مارتزیت به همراه مقداری آستیت باقیمانده در زمینه ساختار به وجود می‌آید. کروم در رنج %۵/۳ – ۴/۱% اضافه می‌شود، برای حصول اطمینان از اینکه مازاد کربن آلیاژ به جرم کاربیدهای پایدار می‌سازد و همچنین از خاصیت گرافیت زایی نیکل نیز جلوگیری به عمل می‌آید. ترکیب کاربیدها به علاوه مارتنزیت زمینه‌ای با مقاومت سایشی خوبی ایجاد می‌کند. تعیین درصد عناصر آلیاژی در چدنهای نایهار بستگی دارد به ابعاد قطعه و خواصی که از آن انتظار می‌رود. زمانیکه مقاومت سایشی خوب و ضربه‌پذیری پایین مورد نظر باشد کاربیدهای درشت‌تر انتخاب شده و نتیجتاً درصد کربن بین ۶/۳ -۳/۳% انتخاب می‌شود و زمانیکه قطعه در معرض بارهای ضربه‌ای قرار می‌گیرد کربن بین ۲/۳-۷/۲% متغیر خواهد بود. درصد عناصر بستگی به سرعت سرد شدن و ضخامت قطعه دارد برای قطعات با ضخامت ۱ تا ۲ اینچ سیکل بین ۲/۴ – ۴/۳% برای به تعویق انداختن در تبدیل پرلیتی و اطمینان از تبدیل کامل مارتنزیتی ضروری است. چنانچه ضخامت قطعه بالاتر باشد نیکل از ۵/۵ – ۴% مورد استفاده قرار می‌گیرد تا پرلیت تشکیل شود.
در نایهارد نوع II چنانچه درصد نیکل پایین باشد پرلیت تشکیل می‌شود و چنانچه مقدار نیکل زیاد باشد به پایداری استنیت کمک می‌کند. تفاوت اصلی در بین ۴ آلیاژ چدنهای نایهارد در کاربردد آنهاست. در جدول زیر که بر اساس ASTM است مشخصات کلی این ۴ کلاس متفاوت نایهارد با هم مقایسه

فهرست مطالب
مقدمه ۱
ساختمان سطح مقطع و تاثیر آن روی خواص مکانیکی: ۴
فازهای کاربیدی در چدنهای نیکل سخت ۴
تاثیر شکل و اندازه کاربیدها ۵
اندازه دانه‌ها ۶
ساختمان زمینه: ۶
اثر عناصر آلیاژی ۸
تجهیزات ذوب ۱۳
عملیات ذوب چدن در کوره‌ القایی بدون هسته: ۱۴
ملاحظات خاک نسوز کوره ۱۵
حرکت مذاب در قالب و سیستم راهگاهی ۱۶
قالبگیری ۱۹
انواع ماسه ۱۹
۱- ماسه سلیسی: ۱۹
۲- ماسه ریز کن ۲۰
۳- ماسه کرومیتی ۲۰
۴- ماسه اولیون ۲۰
۵- ماسه شاموتی ۲۰
مخلوط‌های ماهیچه‌ برای قطعات چدن ۲۲
استفاده از بازدارنده ۲۳
تغذیه: ۲۳
تمیز کاری ۲۴
عملیات حرارتی چدنهای سفید ۲۴
تبدیل آستنیت در ارتباطبا عملیات حرارتی ۲۶
تبدیل مارتنزیتی ۲۷
تعیین سختی ۲۹
محاسبات شارژ به قرار زیر می‌باشد: ۳۱
عملیات حرارتی ۳۲
منابع ۳۷


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات