پروژه بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  پروژه بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود

Floristic study of environmental projects and southwestern slopes of the mountain range Binalud

دانلود پروژه بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود

چکیده
مطالعه حاظر، بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان دامنه های جنوب غربی ارتفاعات کوه بینالود در شمال شهرستان نیشابور با وسعتی حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع است. این مطالعه به منظور شناخت گونه های گیاهی و بویژه شناسایی گونه های کمیاب و در معرض انقراض و همچنین برای افزایش دانش ما در مورد محیط زیست این منطقه انجام شد، چرا که اولین قدم در راه حفظ محیط زیست، شناخت دقیق و علمی آن می باشد. پوشش گیاهی منطقه شامل ۴۸۸ گونه و زیرگونه متعلق به ۳۰۱ جنس از ۶۷ خانواده ی گیاهی است که از بین آنها تعداد ۲۰ گونه جزو گیاهان کمیاب و در معرض انقراض می باشند. تروفیت ها با ۸۸/۳۶ درصد شکل زیستی غالب را دارند و همی کریپتوفیت ها و کامفیت ها به ترتیب با ۰۱/۳۴ و ۶۸/۱۱ درصد اشکال زیستی بعدی را تشکیل می دهند. از نظر نوع ناحیه ی رویشی، ۶۶/۵۲ درصد گیاهان آن از عناصر رویشی ایرانو-تورانی و بقیه مربوط به دو، سه یا چند ناحیه ی رویشی بوده و یا پراکنش جهانی دارند. زیستگاه های منطقه را از روی نوع رویش گیاهی، نوع بستر و میزان دسترسی گیاهان به آب، می توان به هفت زیستگاه دشتی و مسطح، صخره ای، دامنه های مرطوب،دامنه های خشک ،  زیستگاه های آبی، واریزه ها و مناطق تخریب شده تقسیم کرد.

فهرست مطالب
چکیده    ۱
فصل اول: کلیات    ۲
۱- رشته کوه های بینالود    ۲
۲- معرفی منطقه ی مطالعه شده    ۵
۳- اطلاعات هواشناسی منطقه    ۵
فصل دوم: روش مطالعه    ۷
فصل سوم: نتایج و بحث    ۸
۱- خانواده های گیاهی منطقه    ۸
۲- جنس های گیاهی منطقه    ۸
۳- گونه های گیاهی منطقه    ۹
۴- مقایسه فلور گیاهی منطقه و ایران    ۹
۵- اشکال زیستی    ۹
۶- دوره های رویشی    ۱۰
۷- زیستگاه    ۱۰
۸- نواحی رویشی    ۱۲
۹- گونه های اندمیک    ۱۲
۱۰- گونه های نادر و در معرض انقراض    ۱۳
۱۱- اهمیت اقتصادی    ۱۳
جدول ۱    ۱۴
جدول ۲    ۱۴
جدول ۳    ۱۴
جدول ۴    ۱۴
جدول ۵    ۱۵
جدول ۶    ۱۶
جدول ۷    ۱۷
جدول ۸    ۳۵
جدول ۹    ۳۵
جدول ۱۰    ۳۶
جدول ۱۱    ۳۶
جدول ۱۲     ۳۷
جدول ۱۳     ۳۷
جدول ۱۴    ۳۷
جدول ۱۵    ۳۸
جدول ۱۶    ۳۹
جدول ۱۷    ۴۰
جدول ۱۸    ۴۱
جدول ۱۹    ۴۲
جدول ۲۰    ۴۳
جدول ۲۱    ۴۴
جدول ۲۲    ۴۴
جدول ۲۳    ۴۵
جدول ۲۴    ۴۵
منابع    ۴۶
پیوست ۱: نقشه های توپوگرافیک منطقه    ۵۰
پیوست ۲: تصویر گونه های گیاهی منطقه    ۵۶


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات