پایان نامه تحقیقی بر پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پایان نامه تحقیقی بر پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

Thesis research on plant protein hydrolyzate (HVP) with the aim of producing and cover for it

دانلود پایان نامه تحقیقی بر پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

چکیده:
این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (hvp) با هدف تولید و کوشش برای فصل آن می باشد . در فصل اول که به تعریف ساختار و ویژگیهای hvp اختصاص دارد چگونگی فرآیند ایجاد رنگ و طعم بیان شده است . فصل دوم اشاره ای دارد به محصولات و صنایعی که در آن از HVP بعنوان یک طعم دهنده یا تقویت کننده طعم استفاده شده است . در فصل سوم که بخش اصلی پروژه می باشد چگونگی ساخت HVP در ازمایشگاه بیان شده است در این فصل دو روش مجزا برای تولید آزمایشگاهی HVP ارائه و تفسیر شده است . در فصل چهارم با نظر به اهمیت فرآیند رنگبری در تولید HVP به بررسی اصول کلی این فرایند پرداخته ایم . در فصل پنجم ابتدا به بیان چگونگی تولید و بررسی فرآیند صنعتی تولید HVP پرداخته و سپس کاربرد و وضعیت HVP در ایران را ارزیابی کرده ایم فصل ششم شامل تعدادی Patent که با موضوع بحث مرتبط بوده می باشد و برای استفاده علاقمندان در آخر پایان نامه آورده شده است .

فصل اول
شناخت خواص و ویژگیهای
پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده

مقدمه:
صدها سال است که منابع پروتئنی در تولید مواد طعم دهنده غذایی هیدرولیزشده
استفاده شده است . طعم های خوشمزه از هیدرولیزپروتئینها سالانه در حدود صدها و میلیونها کیلوگرم در جهان عرضه می شود .
استفاده از این پروتئینهای هیدرولیزشده بعنوان غذا یا اجزاء ترکیبی مواد غذایی ویا برای تهیه طعم غذاها در شرق دور و آسیای غرب در کشورهایی مثل ژاپن ، چین ، اندونزی ، جائیکه برای قرنهای متمادی به منظور حفظ و یا تغییر دادن طعم محتوای پروتئین غذاهایی از قبیل ماهی و گوشت از فرآیندهای تخمیری استفاده شده بود نشات گرفت.
توجه صنعتی به پروتئین های گیاهی هیدرولیزشده بعد از کشف گلوتامات منوسدیم (MSG) توسط IKEDA بعنوان ترکیب دهنده اصلی در پروتئین گیاهی هیدرولیزه سریعاً افزایش یافت . تولید پروتئین گیاهی هیدرولیزه اشل صنعتی ابتدا در اروپا شروع شد ه بود .
اولین محصول تجارتی که ماده اصلی آن پروتئین گیاهی هیدرولیزه بود بعنوان یک جایگزین برای عصاره گوشت مصرف می شد. امروزه بوسیله بهینه سازی و فرمولاسیون فرآیند کارخانجات تولید کننده می توانند انواعی از پروتئین های گیاهی هیدرولیزه را که مورد نیاز برای تولید یک غذای اختصاصی می باشدتولید کنند…

فهرست مطالب:
چکیده ۹
فصل اول ۱۰
مقدمه ۱۰
(۲-۱) ساختار و ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه ۱۱
(۳-۱) خواص ارگا نو لپتیکی : ۱۳
(۱-۳-۱) رنگ : ۱۳
(۲-۳-۱) مزه : ۱۳
(۵-۱) ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه : ۱۴
حلالیت درآب : ۱۵
(۱-۶-۱) خواص عملکردی پروتئین های گیاهی هیدرولیزه: ۱۶
(۸-۱) فرآیند های توسعه طعم : ۱۸
کاربرد پروتئین های گیاهی هیدرولیزه ۲۲
(۱-۲)مقدمه ۲۲
(۲-۲)محصولات نیازمند به یک طعم دهنده : ۲۳
(۳-۲) محصولات نیازمند به یک تقویت کننده طعم: ۲۴
(۴-۲) پارامترهای موثر در انتخاب یک پروتئین گیاهی هیدرولیزه ۲۴
(۵-۲) لزوم استفاده از پروتئین گیاهی هیدرولیزه و کاربرد آن : ۲۵
سوپها ، خورشتهاو آبگوشتها: ۲۶
سوپها گوجه فرنگی و سبزیجات مخلوط : ۲۷
محصولات مرغ و گوشت : ۲۷
سوسیسهای جگر : ۲۸
نوشیدنیهای غیر الکلی : ۳۰
مرباها ،. مارملادها .پرکنهای پای: ۳۰
فصل سوم ۳۲
(۱-۳) مقدمه: ۳۳
(۱-۲-۳) تئوری آزمایش : ۳۳
فصل چهارم ۳۸
(۱-۴) مقدمه : ۳۸
(۲-۴) جذب سطحی : ۳۹
(۳-۴)روشها ی جذب سطحی : ۳۹
(۴-۴) جذب ماده جذب شونده از محلول رقیق : ۴۰
(۵-۴) ویژگیهای مواد جاذب : ۴۰
(۶-۴) خاکهای رنگبری : ۴۲
(۱-۵) مقدمه : ۴۴
(۳-۵) روشهای هیدرولیزکردن : ۴۵
(۱-۳-۵) هیدرولیزآنزیمی ۴۵
(۲-۳-۵) هیدرولیزقلیایی: ۴۵
(۳-۳-۵) هیدرولیز اسیدی: ۴۶
(۴-۵) فرآیند صنعتی: ۴۶
(۵-۵)مصرف پروتئین گیاهی هیدرولیزه درایران: ۴۷
(۶-۵) تفاوت بین MSG و HVP : 48
فصل ششم ۴۹
(۱-۶) مقدمه : ۴۹
(۲-۶) عنوان و چکیده patent ها : ۵۰
(۲-۲-۶) فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده : ۵۰
(۵-۲-۶) تولید چاشنی با طعم گوشتی : ۵۲
(۶-۶-۲) ایجاد طعم گوشتی در غذاها به کمک طعم دهنده: ۵۲
فصل هفتم ۵۳
خلاصه نتیجه گیری ۵۳
خلاصه و نتیجه گیری ۵۳
آمونیا نیتروژن ۵۴
MSG 55
بقیه عوامل بطور کامل در فصل ۲ بحث شده است ۵۶
چراها از پروتئین های گیاهی استفاده می کنیم ؟ ۵۶
این سوالی که ممکن است برای خواننده های این پروژه مطرح ۵۷
و بنابراین آشنایی چندانی با این محصول در ایران نیست . ۵۷
حذف کلروهیدرین ها از مایع پروتئین گیاهی هیدرولیزشده ۶۴
فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده ۶۴
فرآیند تولید پروتئین گیاهی هیدرولیزشده بابکار بردن HCL 66
تولید چاشنی با طعم گوشتی ۶۶
ایجاد طعم گوشتی در غذا به کمک طعم دهنده ۶۷
مراجع: ۶۸


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات