مقاله در مورد نادر شاه افشار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  مقاله در مورد نادر شاه افشار

Nader Shah Afshar article

دانلود مقاله در مورد نادر شاه افشار

نادرشاه افشار
تولد
چشمهای خود را به نور چراغ برقی که از سقف آویزان شده است دوخته ام مجذوب به نوری که از چراغ ساطع است خیال و فکر خود را در طول زمان به حرکت در می آورم ,چشمهایش در برابر نور خیره کننده ی چراغ برق ثابت و بی حرکت است اما فکرم در عرصه ی پهناور تاریکی به جولان در آمده به سوی شمال شرق ایران در پرواز است .
چشمهای خود را می بندم . در پشت پلکهای بسته , در همان جا که چراغ قرار گرفته بود رشته های سیم داخل چراغ به طور مجازی کماکان می درخشند در وسط دریای ظلمتی که در آن فرو رفته ام فروغی برجای مانده است .
از اختلاط و امتزاج مجاز و حقیقت , فکر و تخیل, فروغ بر جای مانده جان میگیرد : رقص شعله های آتش که از سوختن تکه های چوب و خس و خاشاک ایجاد می گردد تخیل مرا به سوی خود جلب می نماید .
در برابر آتش پیرمردی نشسته شعله های آتش و پرش جرقه ها را تماشا میکند در قیا فه اش آثار ناراحتی و اضطراب نمایان است . هم اینکه قطعه ی آتش گداخته و یا نیم سوخته ای به خارج از اجاق می پرد با دست آن را برداشته به وسط آتشها بر می گرداند . جرقه هایی که بر روی پوست گسترده شده در برابر اجاق میافتد با انگشتانش خاموش میکند . این حرکات را بدون اراده انجام میدهد زیرا تمام حوا سش متوجه ناله هایی است که گاه گاه از حلقوم زنش خارج می شود .
بعضی از زنهای قبیله پیر و دنیا دیده بودند به سراغ حاجر رفتند .
امام قلی شوهر حاجر خاطرش جمع است هنگام عصر که از چراگاه بر میگردد زنش حاجر فارغ شده یک پسر کاکل زری برایش آورده است زیرا قبلاً به او  پیشگویی کرده بودند.

فهرست :
عنوان: صفحه:
تولد ۱
آغاز زندگی جنگی نادر ۲
نادر فرمانده ی نیروی کلات ۳
نادر در مشهد ۴
نبردهای نادر با ملک محمود ۵
پیوستن نادر به نیروی شاه تهماسب ۸
کشمکش نادر با شاه تهماسب ۹
سرکوبی گردنکشان کرد و تاز ۹
تسلیم حسین سلطان قاینی ۱۳
سرکوبی مردم سنگان ۱۳
دومین کشمکش نادر با شاه تهماسب ۱۴
شکست یافتن ابراهبم خان از کردها ۱۸
شورش ترکمنهای تکه ۱۸
آشوب گرگان و سرکوبی شورشیان ۱۸
جنگهای نادر با افغانها ۲۱
آخرین جنگهای نادر با اشرف افغان در زرقان و پل فسا ۲۲
نابود شدن نیروی افغان ۲۳
پایان کار اشرف ۲۳
تاجگذاری نادر ۲۷
سرکوبی علیمراد خان بختیاری ۳۰
باز ستاندن جزایر بحرین از تازیان ۳۲
به سوی قندهار ۳۳
محاصره ی قندهار ۳۴
سرکوبی یاغیان بلوچستان ۳۶
گشایش قندهار ۳۸
آخرین شب ۴۰
منابع


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات