تحقیق فلسفه مهدویت فرهنگ انتظار امام زمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق فلسفه مهدویت فرهنگ انتظار امام زمان

imam_mahdi_zaman

دانلود تحقیق فلسفه مهدویت فرهنگ انتظار امام زمان

چکیده
اعتقاد به مهدی موعود و منجی بشریت در اسلام ، خود یک فرهنگ است . اندیشه و آرمان است که با سرنوشت اسلام ، سعادت و سیادت مسلمین آینده جهان و بشریت و هدف آفرینش ارتباطی تنگاتنگ دارد . اعتقاد به منجی و نجات دهنده ای که آخرالزمان زمین را از عدالت پر می سازد و انسانهای دربندی را رهایی می بخشد، در تمامی ادیان و مذاهب بوده و تمامی انسانهای آزاده در هر عصری برای استقرار حکومتی بر پایه عدل کوشیده اند .
انتظار ضدیاس و ناامیدی است ، آن که امید دارد ، حیات را فرش دارد و نقایص زندگی را برطرف کرده و به سوی آینده قوم برمی دارد و روز خود را از روز دگر بهتر می سازد.
در انتظار ، امید به آینده محقق الوقوع موجود است . ایمان و اعتقاد به امام زمان (عج) مانع از تسلیم شدن است و ملتهای با ایمان که حضور قلب عالم امکان را در میان خود احساس می کنند، از حضور او ، امید و نشاط می گیرند و برای مجد و عظمت اسلام ، مبارزه و مجاهدت می کنند.
در این تحقیق برای شناخت بهتر مفهوم انتظار به بیان ارزش انتظار از دید پیامبر(ص) و روایات و آیات و همچنین اقسام انتظار (مثبت و منفی ) فلسفه انتظار که بیان کننده انی مطلب است که عقیده به ظهور مصلح منتظر عامل بقای شیعه و پایداری و استقامت اوست.
در ادامه به بیان آثار انتظار از جمله خودسازی فردی یعنی منتظر واقعی حتماً در صف اصلاح طلبان باید قرارگیرد، خود یاری اجتماعی، منتظران واقعی علاوه به اصلاح خویش‌، دیگران را نیز باید اصلاح کند . مخل نشدن در فساد محیط که هر قدر دنیا فاسدتر شود ، امید ظهور مصلح بیشتر شده و کوششهایشان را برای مبارزه با فساد و فقط خویشتن با شوق و عشق زیادتری تعقیب می کنند.
در پایان با پاسخ به چند سوال در مورد انتظار از جمله منتظر واقعی کیست ، ریشه و اساس انتظار و آیا انتظار عامل تحذیر است تحقیق را خاتمه داده و بررسی کلی از آن نیز ارائه شده است .

مقدمه :
درک صحیح ، شناخت درست ، توجیه و تعبیر معقول ، تفسیر دقیق و واقعی الفاظ و واژه‌ها و اصطلاحات اسلامی ، برهر مسلمان و هرکس که بخواهد به روح تعالیم اسلام ، حقیقت مکتب ، برنامه های تربیتی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مدنی ، معنوی و مادی آن آشنا شود ، لازم است . چنانکه فهم جوانب ایجابی و سلبی و مثبت و منفی دین ، ارتباط آن با عمل و ترقی و کمال ، بهبود زندگی ، عدالت اجتماعی ، بهترزیستن و ظهور ارزشهای انسانی ، همه و همه منوط به دریافت درست این اصطلاحات است .
اگر مفاهیم واقعی واژه های اسلامی و معانی آنها درک شود، اشتباهات و سوء تفاهمهایی که در شناخت دین و مقاصد آن برای جمعی پیش آمده، مرتفع و هدفهای واقعی و مقاصد حقیقی دین معلوم می شود و اگر الفاظ و اصطلاحات دینی به طور صحیح درک نشود و یا مفاهیم نادرست عرضه شود و نادانان یا مغرضان ، آن را به صورت دیگر جلوه دهند، زیان آن را از گمراهی صریح کمتر نخواهد بود ، زیرا موجب سوء ظن و بدگمانی و برداشتهای غلط و ناروا از دین می شود، تا آنجا که مترقی ترین و کامل ترین مکتب را عامل انحطاط ، زبونی ، بی عدالتی و نابرابری می‌پندارند و حقیقتی را که عامل ایجابی و عملی و نشاط بخش و انقلابی است ، عامل سلبی ، منفی ، رکود ، سکون ، وقوف و کناره‌گیری می شمارند.
براساس این دیدگاه ، معرفی مفاهیم واقعی هدفها و تعلیمات و ارشادات دینی ، در هررشته ، و ارتباط آن با عمل ، تحرک ، فعالیت ، کوشش ، مبارزه ، مقاومت ، جهش و پیشرفت ، کمال اهمیت را داراست . به خصوص در زمان ما که بیگانگان می خواهند با تلقینات و تبلیغات سوء و غرض آلود، جامعه و به ویژه نسل جوان را گمراه و از آگاهیهای کافی در مورد اصطلاحات و شعایر دین محروم کنند. در معرفی مفاهیم یاد شده ، توجه و دقت بیشتری لازم است .
این مفاهیم که انحراف از درک حقایق آنها مساوی با گمراهی در اصل دین و یا رشته‌های اساسی و مهم آن است ، باید نسل جوان را که جویای حقیقت و طالب کمال و ترقی و آگاهی هستند ، در فهم آن یاری کند ، بسیار است ،
مانند : زهد ، قناعت ، توکل ، تسلیم ، قضا و قدر ، علم غیب، شفاعت ، ولایت ، خلافت ، امامت ، وصایت ، تقیه ، دعا ، زیارت ، رژیم مستمر حکومتی اسلام در عصر حضور امام و عصر غیبت، فلسفه غیبت امام ، روش تشیع و شیعه بودن ، مرجعیت و …
و از جمله یکی از این مفاهیم انتظار ظهور یا انتظار فرج و قیام حضرت مهدی اهل بیت و قائم آل محمد (ص) است .
اگرچه اصالت مفهوم انتظار ، هنوز در اذهان ، کم و بیش و به حسب مراتب معارف و آگاهیهای افراد ملحوظ مانده است ولی به گمان بسیاری ، تلقی و برداشت اکثر جامعه از آن ، چنانکه باید ، سازنده و مثبت نیست و جوانب سلبی و منفی آن نیز از تعلیمات اساسی و مترقی اسلام و مبارزات سلبی رهبران دین سرچشمه می گیرد، نادرست و غیر از آنچه باید باشد عرضه شده است . در جهت جنبش و تحرک ، قدم به پیش نهادن ، مجاهده ، امر به معروف و نهی از منکر ، ثبات قدم و پایداری ، حب فی الله (محبت به خاطر خدا)، بغض فی الله (دشمنی به خاطر خدا)، و قطع رابطه
با اعداء الله ، از آن بهره برداری نشده ، بلکه آن را عامل سکون و سکوت ، سازشکاری ، وقوف ، تسلیم ، ساخت و پاخت با ستمگران ، رضایت دادن به وضع موجود و فراموش ساختن اهداف عالی اسلام معرفی کرده بودند .
جشن و چراغانی نیمه شعبان و خواندن دعای ندبه را وسیله خاموش کردن آتش اعتراض ، و ایجاد آرامش موقت و مسکن نگرانیها و نارضایتیهای جامعه از بی عدالتی ها و فشارها و نابرابریها و مفاسد دیگر می پنداشتند ، که شور و هیجانی را که باید بر قوت و حدتش افزود تا همه تباهیها و نابسامانیها و بشرپرستی ها و استعبادها و اشتضعافهای گوناگون را بر باد دهد، فرو می نشاند و برآتش روحانی و مقدسی که اسلام برای سوختن کاخهای ستم و استضعاف برافروخته و باید همیشه روشن و روشن تر شود، آب می ریزد.۱
لذا برای رفع هرگونه سوء تفاهم و درک مفهوم واقعی انتظار و تاثیر آن در اصلاح اجتماع‌، بلکه انقلابهای اجتماعی و سیاسی و تقویت اراده و تربیت افراد مبارز و سرسخت و شکست ناپذیر، در این تحقیق تصمیم به بررسی این موضوع مهم گرفته و می خواهیم مفهوم صحیح انتظار ظهور و ارزش واقعی آن را به دوستان عرضه بداریم.

‹‹‌ فهــرسـت مـطالب ››
عنـوان                         صفـحه
چکیده ……………………………………………………..         ۱
مقدمه ……………………………………………………..          ۲
مفهوم انتظار……………………………………………………  ۳
ارزش انتظار …………………………………………………… ۴
اقسام انتظار …………………………………………………….. ۶
فلسفه انتظار ……………………………………………………..۸
آثار انتظار ……………………………………………………..   ۸
چندسوال در مورد انتظار……………………………………… ۱۳
بررسی ……………………………………………………..        ۱۵
منابع وماخذ…………………………………………………… ۱۶


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات