دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت آب و فاضلاب گزارش کارآموزی حسابداری اداره آب و فاضلاب گزارش کارآموزی عمران آب و فاضلاب گزارش کارآموزی شرکت آب و فاضلاب روستایی دانلود رایگان گزارش کارآموزی آب و فاضلاب سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب

Water and Sewer Billing

 

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره آب و فاضلاب راین بخش حسابداری مربوط به قراردادهایی است که سازمان آب و فاضلاب استان باطرف‌قرارداد خودقراردادمی‌بندد . که به صورت زیرقرارداد می‌بندد . اول هرسال درطی مناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب برای انجام بعضی ازکارهای خودبرگزارمی‌کند . هر شخص یا شرکتی

 

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

امورمالی سازمان آب وفاضلاب
بخش اول آن بخش حسابداری جاری وبخش دوم رابخش حسابداری طرح‌تشکیل می‌دهد که براساس وظایف هریک ازآن به دوبخش به این دوقسمت تقسیم‌بندی شده است .

الف ـ بخش حسابداری جاری :
دراین بخش ازحسابداری آن قسمت ازکارها وهزینه‌ها حسابداری می‌شوندکه منافع آنی ندارند واین هزینه‌ها معمولاً به طورمتداول وهمیشگی وجوددارند . مثل هزینه‌های حقوق ، ایاب‌وذهاب . درهزینه‌های تشکیلاتی هم دربخش جاری حسابداری می‌شوندکه این بخش‌به دوقسمت زیرتقسیم می‌شوندکه عبارتند از :
۱ ـ بخش حسابداری قراردادها .
۲ ـ بخش حسابداری امورات جاری .
۱ ـ بخش حسابداری قراردادها : 
دراین بخش حسابداری مربوط به قراردادهایی است که سازمان آب و فاضلاب استان باطرف‌قرارداد خودقراردادمی‌بندد . که به صورت زیرقرارداد می‌بندد . اول هرسال درطی مناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب برای انجام بعضی ازکارهای خودبرگزارمی‌کند . هرشخص یاشرکتی که دراین مناقصات کمترین قیمت راپیشنهادکند درمناقصه برنده می‌شود. مثلاً یکی ازمناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب استان هرساله برگزارمی‌کندمناقصه برای حفر چاه است .که طبق شرایط اعلام‌شده هرشخصی که کمترین منابع را پیشنهادکند بااوقرارداد بسته می‌شود .

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره آب و فاضلاب
کارآموزی حسابداری حسابداری شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب
گزارش کارورزی حسابداری اداره اب و فاضلاب


فهرست مطالب
 
مقدمه

فصل اول :  کلیات

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب  

امورمالی سازمان آب وفاضلاب 

سرفصلهای هزینه تشکیلاتی اداره کل

مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان     

فصل دوم :  سیستم حسابداری

درآمدها    

حقوق ودستمزد 

مفهوم استخدام عمومی

حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب

حسابداری طرح

نحوه محا سبه استهلاک

فصل سوم:  دارائی های ثابت

جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها

نحوه کد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی

صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت

نحوه کد گذارایی اموال جزئی 

فصل چهارم : نتیجه گیری                                      

نتیجه گیری

ضمائم  

منابع ومآخذ

 


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات