مقاله نقش ابرقدرتها در جنگ ایران و عراق

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله نقش ابرقدرتها در جنگ ایران و عراق

Superpowers role in the Iran-Iraq war

دانلود مقاله نقش ابرقدرتها در جنگ ایران و عراق

نقش آمریکا و شوروی در جنگ ایران و عراق
طرح مسئله
امریکا وشوروی با عنوان دو ابر قدرت جهان واعضای دائم و تاثیر گذار در شورای امنیت سازمان ملل متحد که حافظ امنیت جهان بوده و الزاما باید نقش ویژه ای در پایان دادن به جنگ ایران و عراق ایفاء می کردند.اما با توجه به این جایگاه حقوقی و عملکرد آنها در بحرانهای گذشته از قبیل بحران کوبا که نزدیک بود جهان را به کام یک جنگ جهانی دیگر نزدیک کند. و یا جنگ اعراب واسرائیل که موجب یک بحران نظامی در خاورمیانه و یک بحران اقتصادی و نفتی در جهان گردید. و همچنین حمله نظامی ایالات متحده امریکا به ویتنام که خود باید حافظ صلح وامنیت جهانی باشند. نمونه ای از بحرانها پس از جنگ جهانی دوم است که امریکا و شوروی با عنوان بازیگران اصلی شورای امنیت سازمان ملل نه اینکه نقش مهمی را در پایان دادن این بحرانها یا جلوگیری از وقوع چنین بحرانهائی ایفاء نکردند.بلکه خود عامل اصلی برخی از آن بحران ها بودند. حال سوال این است در جنگی که کشور عراق علیه ایران تحمیل کرده ، آیا امریکا و شوروی نسبت به ایجاد صلح وامنیت بین ایران و عراق اقدامی انجام دادند یا اینکه مثل بحرانهای قبلی خود آتش بیار معرکه بودند.

علت، انگیزه و هدف از انتخاب موضوع
علت : علت انتخاب این موضوع سوالی که در ذهن من بود که آیاامریکا و شوروی بعنوان دو عضو اصلی شورای امنیت که در واقع حافظ صلح و امنیت جهانی است نقش واقعی خود را در ایجاد صلح ایفاء کرده؟یا اینکه خود بستر ساز این بحران در منطقه خاور میانه بودند
انگیزه : من یک ایرانی هستم انگیزه ام در مورد جنگی که بر علیه میهن و وطنم تحمیل شده این است که آیا امریکا و شوروی بعنوان دو عضو اصلی و دائم شورای امنیت در صدد ایجاد صلح وامنیت بودند و توانسته به موقع اقدام صحیح را انجام دهند و و متجاوز را به سزای اعمال خود برساند.یا اینکه خود از حامیان واقعی کشور متجاوز بوده وبر خلاف جایگاه حقوقی خود عمل کردند.
هدف : آگاهی نسبت به آشنائی با تاریخ جنگ ایران و عراق و نقش امریکاو شوروی درآن جنگ و اقدامات انجام گرفته تو سط دو ابر قدرت جهان درآن جنگ بود و در نهایت نسبت به پایان جنگ از چه ابزاری استفاده کردند

فهرست مطالب
نقش آمریکا و شوروی در جنگ ایران و عراق ۴
طرح مسئله ۴
علت، انگیزه و هدف از انتخاب موضوع ۴
ادبیات موضوع ۵
موضوع: ۶
سیاست خارجی امریکا و شوروی در خاورمیانه ۷
ارزیابی قطعنامه ۵۱۴ ۱۳
قطعنامه ۵۹۸ ۱۴
سیاست امریکا در قبال جنگ ایران و عراق ۱۵
سیاست خارجی امریکا درباره جنگ ایران و عراق در زمان جمهوری خواهان ۱۸
موضع شوروی در جنگ عراق و ایران ۲۱
منابع و مأخذ ۲۳


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات