بررسی اثر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  بررسی اثر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه

563524523698

پروژه بررسی اثر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه

چکیده:
پیشرفت تحصیلی نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی دارد از جمله عوامل شخصیتی، هوشی، موقعیتی و اجتماعی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند هدف این مطالعه بررسی تأثیر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی دبیرستان دخترانه شهر قره ضیاالدین می باشد.
پیشرفت تحصیلی یکی از عوامل مقبولیت در کلاس درس میباشد و برای به دست آوردن یک شغل و درجات مختلف آن دارای اهمیت است. اهمیت پیشرفت تحصیلی از بعد دیگری هم قابل تأمل است از آنجا که هر نظام تربیتی به جهت حصول بهترین شرایط و نتایج و رفع کمبودها و موانع در سرا  سر فرآیندهای آموزشی و پرورشی و استفاده بهینه از درون دادهها همواره مورد ارزیابی متخصصان قرار می گیرد و در نهایت محصول نظامهای آموزش و پرورش نیز دانش آموختگانی هستند که واجد برخی از ویژگی ها شده اند پیشرفت تحصیلی می تواند یکی از مهمترین و عینی ترین متغیره برای بررسی و ارزیا ی کارایی نظامهای تربیتی باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
بیان مسئله 
اهمیت و ضرورت پژوهش 
اهداف پژوهش 
سئوالات و فرضیات پژوهش 
متغیرهای پژوهش 
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 
فصل دوم
ادبیات و پیشینۀ پژوهش 
انواع پرخاشگری 
عوامل خانوادگی پرخاشگری 
تکنیک های لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده لازم است 
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
ابزارهای اندازه گیری 
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری 
یافته های مربوط به فرضیه پژوهش 
بحث و نتیجه گیری 
محدودیت ها 
پیشنهادهای پژوهش 
منابع و ماخذ


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات