پروژه کاربرد داده کاوی در سازمان های پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه کاربرد داده کاوی در سازمان های پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم

The application of data mining in police and judicial agencies to identify crime patterns and crime detection

دانلود پروژه کاربرد داده کاوی در سازمان های پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم

چکیده:
پیشگیری ازجرم یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشر بوده که در طول تاریخ به شیوه  های مختلف و گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و راه اندازی سیستم های جامع اطلاعاتی در سازمان های پلیسی و قضایی و همچنین نیروی انتظامی و ثبت اطلاعات مجرمان در بانک های اطلاعاتی به منظور شناسایی جرم و کشف جرایم یکی از ضرورت های پلیس ایران و دستگاه های قضایی می باشد.
بی شک شرایط اجتماعی بشر رویارویی با پدیده جرم راغیر قابل اجتناب می کند. هدف اصلی این تحقیق مطالعه وبررسی روش مبتنی بر داده کاوی است، این روش با استفاده از ابزارها والگوریتم های داده کاوی و بکارگیری بانک اطلاعاتی موجود می تواند درحوزه های مختلفی همچون شناسایی، پیش بینی وپیشگیری ازجرایم مورد بررسی قرار گرفته و با کنترل دقیق تر نیروها و آرایش نظامی آن ها در مکان جرم از وقوع جرم پیشگیری کند.

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه 
تعریف داده کاوی 
شکل شماره یک 
۱٫ فرایندهای داده کاوی 
۱٫۱ تعریف مسئله 
۱٫۲ ساختن یک پایگاه داده برای داده کاوی 
۱٫۳ جستجوی داده 
۱٫۴ آماده سازی داده برای مدل سازی 
۱٫۵ تایید اعتبار ساده  
۱٫۶ ارزیابی وتفسیروتایید اعتبارمدل 
۲٫ کارکردها و وظایف داده کاوی 
شکل شماره دو 
۲٫۱ پیش بینی 
۲٫۲ دسته بندی 
۲٫۳ رگریسون 
۲٫۴ سری های زمانی 
۲٫۵ قوانین باهم آیی 
۲٫۶ خوشه بندی 
۲٫۷ خلاصه سازی 
۲٫۸ کشف توالی 
۳٫ داده کاوی در برخی سازمان های پلیسی و قضایی 
۳٫۱ داده کاوی وتحلیل حوادث  
۳٫۲ داده کاوی وبررسی جرم صحنه 
۳٫۳ داده کاوی ودوباره قربانی شدن 
۳٫۴ داده کاوی وحوادث تیراندازی 
۳٫۵ داده کاوی وسرقت مسلحانه 
۳٫۶ داده کاوی وجرایم خشونت آمیز 
۳٫۷ داده کاوی وحملات تروریستی 
۳٫۸ داده کاوی وسرقت ازمنازل 
۳٫۹ داده کاوی وجرایم مجازی 
۴٫ روش های داده کاوی 
۴٫۱ روش خوشه بندی 
Association rule mining 4.2   
Sequential pattern mining 4.3  
String comparator 4.4  
۵٫ قوانین نالازمی در داده کاوی 
۵٫۱ ضریب پشتیبان 
۵٫۲ ضریب اطمینان 
۵٫۳ الگوریتم کای میانگ 
۵٫۴ ارزیابی کیفیت خوشه بندی 
۶٫ روش های تحلیل داده ها
شکل شماره چهار
جدول شماره یک
۶٫۱ تحلیل نتایج
جدول شماره دو 
جدول شماره سوم 
جدول شماره چهارم 
جدول شماره پنجم 
جدول شماره ششم 
جدول شماره هفتم 
جدول شماره هشتم 
جمع بندی ونتیجه گیری 
منابع


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات