پایان نامه بانکداری الکترونیکی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بانکداری الکترونیکی

Thesis e-banking

دانلود پایان نامه بانکداری الکترونیکی

پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت، توسعه و پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان و مقایسه بانکداری الکترونیکی در کشورهای پیشرفته

مقدمه: 
روند رو به پیشرفت استفاده انسان از پول را می‌توان به چند بخش تقسیم نمود، در مرحله اول از اشیاء به جای پول استفاده می‌گردید، در مرحله دوم اشیاء گرانبهایی مانند طلا و نقره نقش پول را ایفاء می‌نمودند، در مرحله‌ای بعد سکه در مراودات تجاری مورد استفاده قرار گرفت، با وارد شدن اسکناس در چرخه اقتصاد مرحله چهارم شروع گردید، در مرحله پنجم ابزارهای بانکی (مانند انواع چک) به جای پول رایج شد و نهایتاً در مرحله آخر از وسایل پرداخت و انتقال الکترونیکی وجوه در دادوستد تجاری استفاده گردید.    
بسط و توسعه فعالیتهای الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه‌ها، سرعت بخشیدن به انجام مبادلات، بهره‌‌گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه تجارت و… رو به افزایش است و بانکها نیز به عنوان یکی از مهمترین شبکه‌های نقل و انتقال وجوه، وظیفه‌ای خطیر را به عهده دارند. راه‌اندازی سیستم خودپرداز بانکها و ارتباط آن با دستگاها و پایانه‌های فروش (pos) برای دارندگان کارتهای الکترونیکی این امکان را فراهم نموده تا وجوه کالاهای خریداری شده خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

فهرست مطالب:
فصل اول: بانکداری الکترونیکی
تاریخچه بانکداری الکترونیک
مقدمه
بانکداری الکترونیک چیست؟
انواع بانکداری الکترونیک 
سیستم‌های پرداخت در بانکداری الکترونیک
خدمات مهم بانکداری الکترونیک
مزایای استفاده از شبکه خدمات کارت بانکها (POS)  
– بسترهای بانکداری الکترونیکی 
نتیجه‌گیری 
فصل دوم: ارائه ی مدلی از عوامل موثر بر تبلیغات مثبت توسط مشتری در بانکداری الکترونیکی
چکیده  
مقدمه 
تبلیغات مثبت توسط مشتری
وفاداری 
رضایتمندی 
قابلیت کاربرد 
فرضیه های پژوهش 
روش پژوهش 
روایی و پایایی پرسشنامه 
آزمون فرضیه  
نتیجه گیری و پیشنهادات 
فصل سوم: شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی و برررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
چکیده  
مقدمه 
عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی 
تجزیه و تحلیل داده ها 
روش تجزیه و تحلیل  داده ها 
تحلیل داده مبتنی بر الگوریتم تاپسیس 
تحلیل داده مبتنی بر روش ELECTERE
تحلیل داده مبتنی بر روش SAW
نتایج بدست آمده از تکنیک های SAW,TOPSIS,ELECTR  
ادغام تکنیک ها 
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر) 
نتیجه گیری و پیشنهادها 
فصل چهارم: بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران
چکیده  
مقدمه 
مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی
بانکداری الکترونیکی در ایران
معرفی و برآورد مدل
داده های پژوهش و روش تجزیه و تحلیل آنها
ارائه مدل و معرفی متغیرها 
برآورد مدل 
انتخاب مدل نهایی 
نتایج آزمون های پایایی متغیرها 
نتیجه گیری 
فصل پنجم: بانکداری الکترونیکی در کشورهای شمال اروپا و رتبه بندی کشورها از نظر آمادگی الکترونیکی
مقدمه 
بانکداری الکترونیک در فنلاند
بانکداری الکترونیک در سوئد
تاثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد بانکها
یک مثال: نوردیا 
ابزاری برای توسعه بانکداری الکترونیکی
شناسایی حوزه های فعال اقتصادی در تراکنش با پایانه ای فروش
علل عدم استقبال از پایانه های فروشگاهی
نتیجه گیری 
منابـع
منابع فارسی 
منابع لاتین
فهرست جداول
جدول ۱-۲٫ منابع تعیین سوال عوامل چارگانه مدل
جدول ۲-۲٫ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 
جدول ۱-۳٫ عوامل موفقیت بانکداری الکترونیک
جدول ۲-۳٫ نتایج به دست آمده از تکنیک های SAW.TOPSIS.Electre
جدول ۳-۳ همبستگی اسپیرمن 
جدول ۴-۳٫ نتایج حاصل از روش میانگین، بردا، کپ لند و ادغام
جدول ۵-۳٫ مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بانکداری الکترونیک در ایران و جهان 
جدول ۶-۳٫ متغیرهای وابسته تحقیق
جدول ۷-۳٫ متغیر وابسته تحقیق
جدول ۸-۳٫ ضرایب مسیر استاندارد شده اثرات مستقیم متغیرهای مدل تحقیق
جدول ۱-۴٫ مقتیسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی
جدول ۲-۴٫ سال عضویت بانک های تجاری در شبکه شتاب
جدول ۳-۴٫ اقدام های انجام شده هر یک از بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیکی
جدول ۴-۴٫ آمار ماشین های خودپرداز بانک های تجاری ایران 
جدول ۵-۴ . آمار پایانه های پژوهش بانک های تجاری ایران 
جدول ۶-۴٫ نتایج برآورد شده با روش داده های تلفیق شده روش اثر ثابت
جدول ۷-۴ نتایج آزمونپایایی داده های ترکیبی فیشر- دیکی فولی تصمیم یافته
جدول ۸-۴٫ نتایج آزمون ایم، پسران وشین پایایی  متغیر تعداد ماشین های خودپرداز تفاضل مرتبه اول
جدول ۱-۵٫ درصد نفوذ بانکداری الکترونیکی به جمعیت در منطقه نوردیک
جدول ۲-۵٫ سهم ۵ بانک بزرگ کشورهای منطقه نوردیک سپرده های ساکنین منطقه
جدول ۳-۵٫ خدمات بانکداری الکترونیکی نوردیا مرسوم به سولو
جدول ۴-۵٫ رتبه بندی کشورها از نظر آمادگی الکترونیکی
جدول ۵-۵٫ مقایسه وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران و تعداد کشورهای جهان
جدول ۶-۵٫ متوسط منطقه ای شاخص آمادگی دولت الکترونیکی
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۲٫ مدل مفهومی پژوهش 
نمودار ۲-۳٫ مدل تخمین استاندارد متغیر برون زا
نمودار ۳-۴٫ مدل تخمین استاندارد متغیرهای درون زا
نمودار ۴-۳٫ نمودار مسیر متشکل از فرضیه های پژوهش
شکل ۱-۳٫ نظریه عمل منطقی TRA 
شکل ۲-۳٫ مدل اولیه دیویس یا مدل پذیرش تکنولوژی TAM 
شکل ۳-۳٫ مدل مفهومی تحقیق 
نمودار ۱-۳٫ مدل ساختاری تحقیق بر اساس ضرایب مسیر 
نمودار ۲-۳ مدل عمومی تحقیق بر اساس مقادیر معنی دار
نمودار ۱-۵٫ کارکنان شبکه بانکی در برابر هر هزار نفر آهالی


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات