تحقیق بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها

Research methods and evaluate the efficiency of this method of implementation of privatization in Iran

دانلود تحقیق بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها

اهمیت و ضرورت تحقیق:
امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.
و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.
اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.
یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.
ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال ۱۳۸۴ را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان کلی مسئله 
اهداف تحقیق 
بیان متغیرها
روش تحقیق 
سؤالات اساسی تحقیق 
فصل دوم: تاریخچه
تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان 
تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران 
فصل سوم: روش های خصوصی سازی
روش ها اجرای خصوصی سازی در ایران و
ارزیابی کارآمدی این روش ها 
بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران 
روی کار آمدن دولت اصلاحات و سیاستهای آن در 
خصوصی سازی
نتیجه گیری در ارتباط با موضوع پژوهش
فصل چهارم: جامعه آماری 
منابع


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات