پروژه سیستم خنک کننده مخازن (Desicant cooling system)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه سیستم خنک کننده مخازن (Desicant cooling system)

Enterprise cooling tanks (Desicant cooling system)

دانلود پروژه سیستم خنک کننده مخازن (Desicant cooling system)

مقدمه:
سیستم های دیسکنت که یکی از ترکیبات سیستم های HVAC محسوب می‌شوند به جهت مزیت های ویژه ای که دارند در صنعت و تجارت امروز از همنوعان دیگر خود بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین تفاوت هایی که باعث تمایز بین سیستم دیسکنت و دیگر خنک کننده های قراردادی وجود دارد عبارتند از:
بحث وجود مقدار زیاد هوا که باید از ساختمان تخلیه شود
بحث برگرداندن هوای تهویه شده ای که از ساختمان خارج شده برای تهویه مجدد ساختمان
بحث هزینه های برق مصرفی توسط سیستم ها که سیستم های دیسکنت با توجه به تغییراتی که درون‌آن انجام داده شده است خود نیز از دو لحاظ از همدیگر متمایز می شوند که آن نیز عبارت است از:
۱- هزینه برق مصرفی
۲- مقدار نگهداری آب از طریق جذب
که می شود گفت از دو نظر عمده:
۱- کنترل رطوبت  دردمای پایین
۲- هزینه کم برای انرژی
در بحث های سیستم HVAC مشتریان به دنبال دستگاهی که می گردند که علاوه بر فراهم کردن راحتی مورد نظر برای آنان از نظر اقتصادی نیز برای آنان به صرفه باشد. و مطمئنا می توان گفت که هر چه مقدار درجه حر ارت درخواستی و رطوبت مورد نیاز کمتر باشد ارزش واهمیت سیستم های دیسکنت در برابر همنوعان خنک کننده قراردادی خود بیشتر جلوه خواهد کرد. و در طراحی های معمولی اگر از دیسکنت به غیر از مزیت های آن و به مثابه یک سیستم هیبرید معمولی استفاده شود کاملا بی فایده و در بعضی مواقع به لحاظ فیزیکی و ابعاد از نظر اقتصادی نیز به صرفه نیست.
می توان گفت که هنگامی که مقدار زیادی از هوای تازه نیاز است وقتی که هوای تخلیه شده میتواند به صورت تبخیری خنک شود و برای Post-cooling هوایی که از چرخ خشک کن می گذرد استفاده میشود. به علاوه این سیستم به جهت کم کردن انرژی مورد نیاز برای تقطیر وجذب بخار موجود در هوا میزان برق بسیار کمی را استفاده می‌کند. هنگامی که این دو شرط با هم ترکیب می شوند مانند هنگامی که مقدار زیادی از هوا تهویه شده باید به ساختمان موجود اضافه گردد در محفظه ای که دارای اوج هزینه برق مصرفی است سیستم دیسکنت هم انرژی و هم هزینه اولیه را در مقابل بقیه روش های اضافه کردن هوای تازه افزایش یافته را کاهش خواهد داد. تنها استفاده در موارد بالا فقط در آب وهوای شمال دور وارتفاعات بلند می‌باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
شرح
۱- فشار اتاق
۲- واحد هوای تازه (هوا ساز)
۳- حصار بخار
۴- جریان هوا در وضعیت مشخص و معین
کنترل رطوبت برای زیر ۴۵% RH
نمای کلی دیسکنت کولینگ
سیستم های فعال وانفعالی
چرخ های دیسکنت فعال
خشک کردن Post-cooling هوای ذخیره
هوای تهویه شده خشک شونده برای فراهم کردن راحتی
مدل سازی کنترل رطوبت: قیمت vs براحتی
سیستم دیسکنت هیبریدی
سیستم های مایع
دیسکنت های مایع چطور کار می کنند؟
فواید بی نظیر سیستم های مایع
مطالعه چگونگی (حالت) سیستم های دیسکنت DOD
شرح محل
شرح سیستم
ارس های عالمانه
شرح محل
تشریح سیستم
درس های یاد گرفته شده
تشریح موقعیت ومحل زمین ساختمان
تشریح سیستم
دروس یاد گرفته شده
هزینه انرژی و آسایش در Theaters Mavie 
۲- مدل سازی ریاضی مسئله انتقالی
۲-۱- خواص حرارتی- فیزیکی، آنتالپی و حرارت های sorption
۲٫‌۲ کنترل و اداره معادلات پدیده انتقال
۱٫‌۲٫‌۲٫‌ پدیده انتقال در process stream
۲٫‌۲٫‌۲ پدیده انتقال در نمد sorbate
۱- مقدمه
۲- موارد کاربرد مواد دسیکنت 
۳- عمر مواد دسیکنت 
۴- انواع مواد جاذب
Absorbent‌(مایع)
Adsorbent ‌(جامد)
روش جذب 
انواع جاذبهای جامد 
Titanium Silica Gel Dessicant 
Lithium Chloride Dessicant
Molecular Sieve  Dessicant
مزایا
GTR  Dessicant
۵- انواع سیستمهای دسیکنت 
۷- روش عملکرد Operating Modes 
۸- تولیدکنندگان معتبر
بررسی فنی سیستمهای جذبی جامد
مقدمه
سیستمهای جذبی جامد و بررسی چیدمانهای مختلف 
سیستم دسیکنت ساده 
سیستم دسیکنت ترکیبی 
چیدمان اجزاء سیستم
چیدمان اجزاء در سیستمهای رطوبت زدایی
CONSORB‌
RECUSORB
RECUSORB DR
FRIGOSOR B
ECONOSORB
چیدمان اجزاء در داخل یک سیستم تهویه
نوع اول- سیسم دسیکنت به علاوه سرمایش جابجابی و گرمایش مجدد
نوع دوم- سیستم دسیکنت و استفاده از دو چرخ به همراه گرمایش مجدد آزاد
نوع سوم- سیستم سرمایش دسیکنت به همراه سیکل بازیافت حرارتی
نوع چهارم- سیستم ترکیبی دسیکنت نوع اول 
نوع  پنجم- سیستم  دسیکنت ترکیبی نوع دوم 
بررسی سایکرومتریک چیدمانها 
۱) سیکل بازیافت حرارت 
توضیحات
مزایا و معایب 
۲) سیکل سرمایش تبخیری 
مزایا و معایب 
۳) سیکل ترکیبی دسیکنت و سیستم DX 
مزایا و معایب 
معرفی اجزاء سیستم


قیمت : 13000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات