تحقیق تدوین برنامه استراتژیک بانک کار آفرین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق تدوین برنامه استراتژیک بانک کار آفرین

Bank strategic research programs entrepreneur

دانلود تحقیق تدوین برنامه استراتژیک بانک کار آفرین

مقدمه:
در هر سازمان و شرکتی استراتژی از اهمیت زیادی برخوردار است. داشتن یک استراتژی برای دستیابی به اهداف و رقابت در محیط پویا برای هرسازمانی الزامی می باشد. برنامه ریزی استراتژیک ابزاری در اختیار سازمان ها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند. برای داشتن یک استراتژی مطلوب نیاز است که کلیه مراحل تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان طی شود تا مدیران سازمان بتوانند تصمیم بگیرند که برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان از چه استراتژی استفاده کنند. تدوین استراتژی کلان، سازمان و شرکت را در رقابتی شدن کمک زیادی می کند. این تحقیق به تدوین و ارائه یک استراتژی از طریق مدل (SWOT) با استفاده از تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی بانک کار آفرین خواهد پرداخت.

فهرست مطالب:
۱- مقدمه
۱-۱- معرفی بانک کار آفرین
۲- بیانیه ماموریت 
۳- چشم انداز
۴- تدوین ارزشهای سازمانی بانک کار آفرین
۴-۱- ارزیابی بانک ارزشها و استخراج ارزشهای محوری 
۴-۲- تبدیل ارزشهای محوری به کدهای رفتاری
۵- تدوین استراتژی
۵-۱- تجزیه و تحلیل محیط کلان و تهیه ماتریس عوامل خارجی 
۵-۱-۱- تهیه ماتریس عوامل خارجی 
۵-۲- تجزیه وتحلیل محیط داخلی سازمان وتهیه ماتریس عوامل داخلی
۵-۲-۱- تهیه ماتریس عوامل داخلی
۵-۳- تهیه ماتریس ترکیبی عوامل داخلی و خارجی
۵-۴- تدوین ماتریس SWOT 
۵-۵- تدوین استراتژی های ترکیبی  
۵-۶- تعیین اهداف و برنامه عملی
۶- اجرای استراتژی


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات