تحقیق روانشناسی زیستی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق روانشناسی زیستی

Biological psychology research

دانلود تحقیق روانشناسی زیستی

مقدمه:
این تحقیق درباره زمینه های زیستی- روانی تنیدگی (استرس) و بیماری است. اما، با یک مقدمه عمومی درباره زمینه های زیستی-روانیِ هیجان آغاز می شود و به تدریج بر طیف مبهم هیجانی ( ترس و اضطراب) تمرکز می کند. تحقیق  روانی-زیستی روی هیجانات، بر همین حالات عاطفیِ (هیجانی) منفی متمرکز شده است. این تمرکز نه به خاطر  انحراف روانشناسان زیستی از مسیر اصلی، بلکه به خاطر تأثیر شدید و عمده ای است که تنیدگیِ هم پیوند با این هیجانات، بر روی سلامتی و بهزیستی دارد.
تنیدگیِ همبسته با ترس و اضطراب مزمن می تواند آمادگی مارا برای دامنه وسیعی از بیماری های فیزیکی، صرف نظر از علل آن، افزایش دهد. این شامل اختلالات بدنی همچون زخمها و عفونت ها و اختلالات روانی بیشماری ( استاوت و نمروف، ۱۹۹۴)، مانند روان گسیختگی، اختلالات عاطفی، و اختلالات اضطرابی که در همین فصل خواهید آموخت، می شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
زمینه های زیست روانی هیجان
پیشرفت های اولیه در مطالعات زیست روانی هیجان
تئوری تحول هیجان داروین
جیمز- لانگه و کنن-بارد
خشم ساختگی
دستگاه لیمبیک و هیجان
نشانگان کلوور- بیوسی (Kluver-bucy syndrome)
هیجان ها و سیستم عصبی خودمختار
اختصاصی بودن هیجانات سیستم عصبی خود مختار
چند نگار (دروغ سنجی) 
هیجان ها و تجلی چهره
چهره های هیجانی همگانی
حالات هیجانی نخستین 
پسخوراند چهره
کنترل ارادی تجلیات چهره
آسیب مغزی و ادراک هیجان
آسیب مغزی و بیان هیجان
حالت چهره جانبی
منابع


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات