تحقیق تئوری و فلسفه رنگ ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق تئوری و فلسفه رنگ ها

Research Theory and Philosophy colors

دانلود تحقیق تئوری و فلسفه رنگ ها

مقدمه:
رنگ ها به دو دلیل مورد دلچسپی فیلسوفان قرار میگیرند. یکی از دلایل این است که رنگ ها قسمت بزرگ و مهم زندگی اجتماعی- فردی و معرفت شناسانه مان را در بر میگیرند و در نتیجه اهمیت فلسفی مفاهیم رنگ برای مان مرغوب میگردد. دلیل دومی اش تلاش ما برای دریافتن اهمیت متافزیکی- معرفت شناسانه و علمی دلیلی بر به وجود آمدن معما های فلسفی جالب توجه و مغلق میگردد. عجیب نیست که این دلایل با هم مرتبط اند. واقعیت رنگ ها در بودنشان مساله فلسفی جا دادن شان در ساختاری متافزیکی و معرفت شناسانه را مبرم تر میسازد.

فهرست مطالب:
مقدمه
۱-  فلسفه رنگ ها
۲-هدف تئوری های فلسفی رنگ
۳- مفهوم طبیعی رنگ
۴- علم رنگ یا فهم رنگ
۵- چهارچوب یکسان کننده رنگها
۶- تئوری پندارگرایانه رنگ
۷- رنگ ها کیفیت های ذاتی یا عینی
۸- عین گرایی فلسفه مادی
۹- دیدگاه های عین گرایانه و وابسته به حالات روانشناسانه رنگ
۱۰- دید بوم گرایانه رنگ
۱۱- چارچوبی تعدد گرایانه
۱۲- رنگ ها کیفیت های پدیده ی
نتیجه گیری


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات