تحقیق سیر تحولات تعدد جرم در قانون ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق سیر تحولات تعدد جرم در قانون ایران

956656556122

دانلود تحقیق سیر تحولات تعدد جرم در قانون ایران

تحقیق رشته حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده:
در اولین گام قانونگذار ایرانی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ اشاره ای به تعدد جرم انواع و نحوه اعمال آن در مجازاتها و آّثاری که در پی داشت نمود و پس از آن درماده ۲ الحاقی به آئین دادرسی کیفری ۱۳۱۲ نیز به این مبحث پرداخت. با وضع ماده ۲ ملحقه ایراداتی که به مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مجازات عمومی وارد بود تا حدی مرتفع گردد ولی باز هم اشکالاتی باقی بود تا اینکه در سال ۱۳۵۲ مقررات جدید تعدد جرم در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ وضع گردید و با وضع این مواد مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد . درسال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی اصلاح شد و مقررات تعدد را نیز دستخوش تغییراتی نمود و ماده ۲ الحاقی را نیز نسخ نمود. ماده ۳۱ که اشاره به تعدد معنوی داشت با همان مفاد قبلی حفظ گردید اما ماده ۳۲ تغییراتی را به خوددید ومرکب از ۹بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد الف) تعددی که از سه جرم بیشترنیست ب) تعددی که از سه جرم بیشتر باشد و ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد و مضاف براینکه
مقررات تعدد جرم را در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نمی پذیرفت.
پس از آن در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی مواد ۲۴ و ۲۵ تکلیف تعددمعنوی و مادی و همچنین تعددجرم مشخص می کردکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عینا در مواد ۴۶ و ۴۷ تکرار شدند .۱۳۴ به بحث تعدد جرم – ۱۳۴ الی ۴ – و حال با بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی می بینیم که قانون گذار در مواد ۱پرداخته و تغییرات قابل توجهی رانسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است که می شود گفت بیشتر متاثر از قانونمجازات عمومی سال۱۳۵۲ می باشد به طوری که در برخی از مواد می توان به وضوح مشاهده کرد که عین عبارات سیر تحولی تعدد جرم در حقوق جزای ایران-جزای عمومی۱۳۴ عینا تکرار – موجود در قوانین همان سال عینا در لایحه بدون هیچ کم و کاستی تکرار می شود فی المثل م۱۳۴ – بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵ می باشد وتبصره های ۴و ۵ ماده ۳۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵ است .که این بیانگر برگشت محسوس قانون گذار به رویه قبلی خوددراعمال مقررات تعدد جرم می باشد.در مطالب آتی سعی بر آن شده است که سیر تحولی مقررات تعدد جرم و تغییراتی را که درطول این مدت- سالهای ۱۳۰۴ تا لایحه قانون مجازات- در مقررات تعدد جرم رخ داده است با نگاهی موشکافانه ونقادانه مورد نقد وبررسی قرار گیردتا شاید از این ره آورد بتوان به دیدی باز ونگاهی عمیق تر در این زمینه دستیافت.

فهرست مطالب:
چکیده موضوع
واژگان کلیدی
تعدد جرم 
انواع تعدد جرم
انواع تعدد مادی
انواع تعدد معنوی
نحوه تعیین مجازات تعدد جرم
قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ تعددمعنوی
تعدد مادی
قلمروی تعدد جرم در قوانین جزایی
نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهای غیر تعزیری و بازدارنده
تعدد درحدود قصاص و دیات
مباحث مربوط به تعدد در باب قصاص در مبحث دوم تحت عنوان تداخل در جنایت
نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهای فاقد حداقل و حداکثر 
نتیجه گیری 
پی نوشتها
منابع


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات