تحقیق نیاز ما و امت اسلامی به درس مدیریت پیامبر (ص)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق نیاز ما و امت اسلامی به درس مدیریت پیامبر (ص)

We need to learn to manage research and Muslim Ummah of the Prophet (PBUH)

دانلود تحقیق نیاز ما و امت اسلامی به درس مدیریت پیامبر (ص)

مقدمه:
چنانچه تاریخ زندگی بشری را مطالعه کنیم، خواهیم دید آنچه را که ما امروزه مدیریت می‌نامیم از دیرباز به عنوان یک ضرورت برای انسان مطرح بوده و در اغلب فعالیتهای وی حضور داشته است. از ایام گذشته، نظریه‌های مدیریت و سازمان بدون آنکه مدون و منظم شده باشند به کار گرفته می‌شدند و در شرح احوال و اعمال رسولان و پیامبران در اعصار گذشته کاربرد این نظریات مشهود بوده‌است، بخصوص اگر به دوران پیامبر(ص) خویش برگردیم می‌بینیم که پیامبر (ص) اسلام تمامی اصول مدیریتی را که الانه مدون شده است در جنگها و در هدایت مردم جاهل و عوام آن زمان رعایت می‌کرده پس نظریه‌های مدیریت پدیده نوینی نیستند که بشر در عصر جدید به آن دست یافته باشد، بلکه آنچه در قرون اخیر در زمینه سازمان و مدیریت انجام گرفته به صورت مجموعه در آوردن و جامه عمل پوشاندن به نظریات و اندیشه های پراکنده ای است که از قبل موجود بوده است همانطور که در تجزیه تحلیل ذیل آمده نشان می‌دهد که کاری که فرنگیان در ساخت و پرداخت تئوری مدیریت و سازمان کرده‌اند کاری غریب و بغرنج نیست که از عهده غیر آنان برنیاید بلکه از دوران قبل از اسلام و بعد از آن نیز تا به الان بوده است.

فهرست مطالب
مقدمه     ۱
تعاریف مدیریت و مقایسه آن در دوران پیامبر    ۲
مدیریت بحران و عملکرد پیامبر در مقابل بحرانها    ۳
نوآوری در مدیریت و سنت شکنی پیامبر(ص)    ۳
صبر و پایداری در انجام امور و انعطاف‌پذیری پیامبر (ص) در انجام امور    ۴
پشتکار و جدیت در مدیریت و پیامیر    ۴
نتیجه    ۵
منابع و مأخذ    ۶


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات