دانلود پروژه مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود پروژه مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد

دانلود پروژه مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد

دانلود پروژه مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد

چکیده:
هدف از تحقیق حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان ورودی ۸۴ دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده مقایسه افسردگی و اسکیزو فرنی – ضعف روانی و پارانویا – در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان رشته برق و مکانیک که در سال ۸۴ مشغول به تحصیل هستند . که از بین ۱۲۰۰ نفر طبق امار بخش کامپوتر دانشگاه ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه      بر روی انها اجرا گردیده و جهت ازمون فرضیه ها تحقیق از روش اماری   متغییرمستقل در سطح امار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست امده  حاکی از ان است که بین افسردگی ، اسکیزو فرنی و پارانویا و ضعف روانی دانش جویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری ان برابر   است.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف اعتیاد
اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی
تعریف افسردگی
شکل گیری افسردگی در جریان تحول
افسردگی های دوره اول کودکی
افسردگی اتکایی
بی حالتی خلقی
افسردگی های زودرس دیگر
افسردگی در خلال دوره ها دوم و سوم کودکی
نشانه هایی که مستقیما به افسردگی وابسته اند
نشانه های وابسته به رنج افسرده دار
رفتار های معادل افسردگی
واکنش اضطرابی افسرده دار
افسردگی متبنی بر احساس رها شدگی
فراوانی افسردگی در خلال تحول
گسترده افسردگی مهار
اختلالات شخصیت
نظامهای راج طبقه بندی
اختلالات مربوط به محور I
اختلالات شخصیت
خطرات و مزایای تشخیص و طبقه بندی
خطای تشخیص
سوالات فصل پنجم
فرایند سیگاری شدن
اعتیاد به الکل
روشهای پیشگیری از الکلسیم
پیشگیری و جلوگیری از سو مصرف
واژه اعتیاد در فرهنگ ایران
علتهای اعتیاد
خانواده افراد معتاد
دوستان و اوقات فراغت
عوامل سیاسی
پیشگیری از اعتیاد

فصل سوم : روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
ابزار اندازه گیری تحقیق
روش تحقیق
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داری
جدول – نمرات خام آزمونیها از ویژگیهای شخصیتی
جدول – مقایسه پارانویا در بین دانشجویان
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و ماخذ


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات