پروژه بررسی انواع الگوریتم های زمانبندی و تخصیص وظایف در محیط گرید

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه بررسی انواع الگوریتم های زمانبندی و تخصیص وظایف در محیط گرید

Project Evaluation of scheduling algorithms and the allocation of tasks in grid environment

دانلود پروژه بررسی انواع الگوریتم های زمانبندی و تخصیص وظایف در محیط گرید

چکیده:
با پیشرفت علم و تکنولوژی، حجم اطلاعات و محاسبات بشر گسترش یافته است و نیاز به یک بستر محاسباتی قدرتمند است. در دهه ۱۹۹۰، گرید مطرح شد. گرید یک سیستم توزیع شده است و هدف اصلی آن به اشتراک-گذاشتن منابع ناهمگن در سطح وسیع و نقاط مختلف جهان است. مسأله زمان بندی یکی از چالش های مهم در محیط گرید است. هدف از زمان بندی، واگذاری بهینه و مناسب  کارها به منابع است. در این تحقیق در فصل اول فناوری گرید توضیح داده شده است و در فصل دوم روش های زمان بندی رایج کار در محیط گرید معرفی شده و مزایا و معایب هر یک بررسی شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه ای بر گرید     
۱-۱مقدمه     
۱-۲ تاریخچه گرید     
۱-۳ گرید چیست  
۱-۴ تقسیم بندی سیستم توزیع شده گرید بر اساس محدوده جغرافیایی تحت پوشش     
۱-۴-۱گرید در سطح اداره     
۱-۴-۲ گرید در سطح سازمان     
۱-۴-۳ گرید فراسازمانی     
۱-۴-۴ گرید در سطح دنیا     
۱-۵ تقسیم بندی سیستم توزیع شده گرید بر اساس نوع سرویس     
۱-۵-۱ گریدهای داده ای      
۱-۵-۲ گرید‌های محاسباتی     
۱-۵-۳ گرید محاسباتی رومیزی     
۱-۵-۴ گریدهای سیستم‌های جوینده منابع     
۱-۵-۵ گرید ارائه دهنده برنامه های کاربردی     
۱-۵-۶ گرید اطلاعاتی     
۱-۵-۷ گرید دانش     
۱-۶-۱ مزایای Grid Computing     
۱-۶-۲ اصول هسته Grid Computing     
۱-۶-۲-۱ مجازی سازی     
۱-۶-۲-۲ تأمین     
۱-۶-۳ اهمیت Grid Computing     
۱-۷ ابزار قدرتمند Globus    
۱-۸ اجزای Grid    
۱-۸-۱ رابط کاربر    
۱-۸-۲ اجزای امنیت    
۱-۸- ۳ مدیریت کنترل کار سیستم    
۱-۸-۴ زمانبند    
۱-۸-۵ مدیریت اطلاعات    
۱-۸-۶ مدیریت منابع    
۱-۹ گرید از دید برنامه نویسان    
۱-۱۰ پیچیدگی‌ها    
۱-۱۱ چگونه گرید بسازیم ؟    
۱-۱۲ نتیجه گیری    
فصل دوم: الگوریتم های زمانبندی گرید     
۲-۱ مقدمه     
۲-۲ زمانبندی     
۲-۳ زمانبندی گرید     
۲-۴ طبقه بندی الگوریتم های زمانبندی     
۲-۴-۱ زمانبندی محلی در مقابل زمانبندی سراسری     
۲-۴-۲ زمانبندی ایستا در مقابل زمانبندی پویا     
۲-۴-۳ زمانبندی بلادرنگ در مقابل زمانبندی دسته ای     
۲-۴-۴ زمانبندی بهینه در مقابل تقریباً بهینه     
۲-۴-۵ زمانبندی توزیعی در مقابل متمرکز     
۲-۴-۶ زمانبندی تقریبی در مقابل اکتشافی     
۲-۴-۷ زمانبندی تعاونی در مقابل غیر تعاونی     
۲-۴-۸ الگوریتم های نگاشت سبک بیدرنگ     
۲-۴-۸-۱ الگوریتم OLB     
۲-۴-۸-۲ الگوریتم MET     
۲-۴-۸-۳ الگوریتم MCT     
۲-۴-۸-۴ الگوریتم SWA     
۲-۴-۸-۵الگوریتم  KPB     
۲-۴-۹ الگوریتم های نگاشت سبک دسته ای     
۲-۴-۹-۱ الگوریتم Min-Min     
۲-۴-۹-۲ الگوریتم Max-Min     
۲-۴-۹-۳ الگوریتم Duplex     
۲-۴-۹-۴ الگوریتم Maxstd      
۲-۴-۱۰ الگوریتم زمانبندی حق رأی     
۲-۴-۱۱ الگوریتم زمانبندی کیفیت خدمات     
۲-۵ نتیجه گیری     
فصل سوم: مقایسه، نتیجه گیری، پیشنهاد     
۳-۱  مقایسه بین الگوریتم های  MET,KPB,SWA,OLB و MCT    
۳-۲ مزایا و معایب روش های زمانبندی     
۳-۳ نتیجه گیری      
۳-۴ پیشنهادات     
فهرست منابع     
فهرست شکل ها 
فهرست جداول ها


قیمت : 13000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات