پروژه بررسی حل مسائل مختلف مسیر یابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه بررسی حل مسائل مختلف مسیر یابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

Route project of solving various problems using genetic algorithms

دانلود پروژه بررسی حل مسائل مختلف مسیر یابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

توضیح کامل و کابردی همراه با مثال و کد

چکیده:
یکی از انواع مسائل مطرح شده در ارتباط با جستجو در میان همسایگی‌های نزدیک، مسیریابی بهینه در میان نقاط مکانی با ترتیب مشخص یا همان (OSR)  Optical Sequenced Route است. درخواست برای یافتن مسیر بهینه با توالی نقاط مشخص (OSR) در واقع جستجو برای یافتن مسیری است که دارای کمترین طول بوده و از یک مبدأ مکانی معلوم آغاز شده و از نقاط مکانی مشخصی با ترتیب خاص بسته به نوع مکان‌ها عبور کرده باشد. ترتیب این نقاط مکانی با توجه به مشخصه‌های از پیش تعیین شده مسأله بوده و قابل تغییر نمی‌باشد. مسأله OSR قابل تبدیل به مسأله یافتن کوتاه‌ترین مسیر در یک گراف مسطح بزرگ است. یافتن کوتاه‌ترین مسیر از طریق الگوریتم‌های کلاسیک مانند Dijkstra برای بسیاری از مسائل موجود در دنیای واقعی عملی نیست. مسیریابی OSR در مقاله مطرح گردیده و دو روش در فضای برداری و متریک برای آن پیشنهاد شده است. در این مقاله پیاده‌سازی این مسیریابی توسط الگوریتم ژنتیک انجام شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
۱-۱مقدمه
تاریخچه
۲-۱ انتخاب طبیعی
۳-۱  کد کردن
۴-۱ شما
۵-۱ ایجاد جمعیت اولیه
۶-۱ عملگرهای برشی
۷-۱ عملگرهای جهشی
۸-۱ خلاصه ویژگی‌ها
۹-۱ مکانیزمهای انتخاب 
انتخاب قطع سر
۱۰-۱ انتخاب قطعی بریندل
۱۱-۱ انتخاب نخبه‌گرا
۱۲-۱ انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده
۱۳-۱ انتخاب مسابقه
۱۴-۱ انتخاب مسابقه تصادفی
۱۵-۱ مکانیزمهای برش
۱۶-۱ یک نقطه برش
۱۷-۱ دو نقطه برش
۱۸-۱ بخش-نگاشته
۱۹-۱ ترتیب
۲۰-۱ برش یکنواخت
۲۱-۱ چرخه
۲۲-۱ محدب
۲۳-۱ مکانیزمهای جهش
۲۴-۱ استراتژی برخورد با محدودیت‌ها
۲۵-۱ استراتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک
۲۶-۱ استراتژی ردی
۲۷-۱ استراتژی اصلاحی
۲۸-۱ استراتژی جریمه‌ای
۲۹-۱ کدکردن
۱-۲۹-۱کدینگ جایگشتی
۲-۲۹-۱ کدگذاری مقدار
۳-۲۹-۱ کدینگ درخت
۴-۲۹-۱ آرایه
۵-۲۹-۱ لیست
۶-۲۹-۱ درخت
فصل دوم 
۱-۲ مقدمه
۲-۲ اصول عملکرد
۱-۲-۲ الگوریتم های LS
۲-۲-۲ الگوریتم های Dijkstra
۳-۲-۲ الگوریتم های DV
مسیر یابی سلسله یابی
فصل سوم
کد سورس
۱-۳ مقدمه
فصل چهارم
نتیجه گیری
پیوستها
منابع و مآخذ


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات