پایان نامه آهنگری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه آهنگری

Thesis Forging

دانلود پایان نامه آهنگری

چکیده:
موضوع پروژه حاضر آهنگری و هدف از انتخاب پروژه این است که صنعت فورج در بین تمام فرآیند های تولید دارای جایگاه ویژه ای است زیرا کمک می کند تا قطعات با خواص مکانیکی عالی با کمترین اتلاف ماده تولید شود. با توجه به اینکه ماده بطور مومسان تغیر شکل می یابد تا شکل محصول مورد نظر را ایجاد کند جریان فلز توسط عواملی مانند: هندسه ابزار شرایط اصطکاکی و مشخصه ماده خام و شرایط حرارتی موجود در ناحیه تغییر شکل، جزئیات جریان فلز، کیفیت و خواص محصول شکل یافته و نیرو و انرژی مورد نیاز فرآیند را تحت تاثیر قرار می دهد. مکانیک تغییر شکل، یعنی جریان فلز، کرنش ها، نرخ کرنش ها و تنش ها را می توان با کمک یکی از روش های تقریبی تحلیلی مورد بررسی قرار داد. روش تحقیق برای این پایان نامه بیشتر بر حسب اطلاعات تجربی در مورد این قالب ها و همچنین مراجعه به منابع مختلف در رابطه با این موضوع از جمله کتابها، اینترنت، مجلات ساخت و تولید و … صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق این است که علاوه بر اینکه با قالب های فورج و طرز کار این قالب ها آشنا می شوید، نیز نکات مهمی که در حین کار کردن با این قالب ها و چگونگی طراحی آن ها و اینکه برای طراحی یک قالب باید ابتدا از کجا شروع کرد آشنایی پیدا می کنید و مطالب طوری آورده شده که حتی کسانی که با صنعت فورج آشنایی زیادی ندارند با مطالعه این تحقیق بتوانند نیاز های خودشان را برطرف کنند و با این روش به طور کامل آشنا شوند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: فورجینگ وخواص متالوژیکی
۱-۱ مقدمهسیلان و تغییر شکل در فرآیند فورج
۱-۲ هدف از فورجینگ
۱-۳-۱ تغییر شکل های ناخالصی های داخل قطعه
۱-۳-۲ جدایش
۱-۳-۳ مک و حفره های ریز
فصل دوم: انواع روش های فورجینگ
۲-۱ مقدمه
۲-۲ انواع فورج نسبت دمای آن
۲-۲-۱ فورج داغ
۲-۲-۲ فورج گرم
۲-۲-۳ فورج سرد
۲-۲-۴ فورج همدما یا ایزوترمال
۲-۳ انواع فورج از جهت فرم وشکل قالب
۲-۳-۱ فورج با قالب باز
۲-۳-۲ فورج با قالب بسته
فصل سوم: قالب های فورج و عملیات آهنگری
۳-۱ مقدمه
۳-۲ آهنگری در قالب های باز
۳- ۳ آهنگری در قالب بسته
۳-۳-۱ دسته بندی آهنگری در قالب بسته
فصل چهارم: اصول طراحی قالب های فورج
۴-۱ مقدمه
۴-۲ متغیر های فرآیند آهنگری
۴-۳ مواد آهنگری
۴-۴ اصطکاک و روانکاری
۴-۵  طراحی قالب های فورج
۴-۶ عوامل موثر در طراحی قالب های آهنگری
۴-۶-۱ ترتیبات ترمودینامیکی عملیات آهنگری
۴-۶-۲ پیچیدگی شکل قطعه و قالب
۴-۶-۳ طراحی پیش فرم
۴-۶-۴ سطح جدایش
۴-۶-۵ فرورفتگی حفره قالب
۴-۶-۶ طراحی منطقه تجمع سر ریز قالب
۴-۶-۷ پیش بینی تنش ها و بارهای آهنگری
۴-۷ محاسبه و طراحی ابعاد بیرونی قالب آهنگری
۴- ۸ قالب دور بری آهنگری
فصل پنجم: چکش ها و پرس های آهنگری
۵-۱ مقدمه
۵-۲ چکش ها
۵-۳ پرس های مکانیکی
۵-۴ پرس های هیدرولیکی
۵-۵ پرس های پیچی
فصل ششم: محاسبات طراحی قطعه دیسکی متقارن
محاسبات طراحی قطعه دیسکی متقارن
فصل هفت: خلاصه مراحل ساخت قطعه
خلاصه مراحل ساخت قطعه
نتیجه گیری
منابع و مراجع


قیمت : 16000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات