پایان نامه بررسی میزان افسردگی در بین معلمین مدارس استثنایی و عادی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی میزان افسردگی در بین معلمین مدارس استثنایی و عادی

Theses Depression in between exceptional and ordinary teachers

دانلود پایان نامه بررسی میزان افسردگی در بین معلمین مدارس استثنایی و عادی

مقدمه:
در زبان روزمره اصطلاح افسرده به یک حالت احساسی و واکنشی به یک واقعیت و سبک رفتار مختص فرد به کار می رود. احساس افسردگی باور معمول به عنوان اندوه شناخته می شود و امکان دارد بعد از منازعه با یک دوست عدم رضایت و احساس حقارت از انجام یک شغل حادث گردد همچنین بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته باشد و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و خطری است که انسان را مرتباً تهدید می کند.
در قرن حاضر دگرگونی هایی در شیوه ی زندگی و روابط اجتماعی به وجود آمده و این تلاش     برای صنعتی شدن و هم چنین گسترش شهرنشینی بر سلامت انسان اثر سوء گذاشته و بسیاری از بیماری های روانی در کشور های پیشرفته و در حال توسعه بوجود آورده است که یکی از شایعترین آنها همان افسردگی است که در بالا به آن اشاره شد.
فرد را از لحاظ جسمانی و روانی آشفته می سازد و باعث مراجعات افراد به روانپزشکان و روانشناسان و دیگر متخصص می گردد . و چون بشر امروزی در دیگر مسائل و مشکلات روزمره از قبیل فرزندان  مسکن  شغل مناسب  درآمد کافی   روابط خانوادگی و … می باشد.  (مهریار , امیر هوشنگ ,۱۳۷۳)
فرد فرصت کافی برای حل مشکل خویش نداشته و مدام در حال تلاش و تکاپو برای به دست آوردن ثروت و مسکن و تامین احتیاجات خانواده است و فرصت کافی برای تفریح و رسیدگی به فرزندان و روابط صمیمانه ندارد و همین باعث می شود فرد انرژی خود را از دست بدهد و علاقه خود را به تحصیل شغل و بطور کلی زندگی و آینده از دست بدهد و باعث وگوشه گیری  تنهایی و غم و اندوه و در نهایت افسردگی بشود. 

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
اهداف تحقیق
فایده و اهمیت تحقیق
بیان مساله
موضوع تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
تعریف عملیاتی اضطراب
تعریف عملیاتی افسردگی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
تاریخچه اضطراب
تاریخچه افسرد گی
تعاریف و نظریه های اضطراب
تعاریف و نظریه های افسردگی
۱- افسردگی از دیدگاه روان پویایی
۲- افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان
۳- افسردگی ا زدیدگاه شناختی
۴- افسردگی از دیدگاه اجتماعی
نظریه ملانی کلاین
نظریه کامرون
نظریه ادوارد بیبرنیک
نظریه الکساندر لوئی
انواع اضطراب
۱- اضطراب موقعیتی
۲- اضطراب خصیصه ای
انواع افسردگی
۱- افسردگی در نوجوانی
۲- افسردگی پنهان
۳- افسردگی اتکائی
۴- افسردگی رجعتی
۵- افسردگی پس از زایمان
۶- افسردگی نوروتیک
۷- افسردگی عضوی
۸- افسردگی علاقی
۹- افسردگی ناشی از موفقیت
۱۰- افسردگی ناشی از مصرف دارو
۱۱- افسردگی در نتیجه پیری
۱۲- افسردگی فصلی
۱۳- افسردگی در دانشجویان
ملاک های تشخیص اضطراب DSMIV
ملاک های تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی
ملاک های تشخیص اختلال اضطراب منتشر
ملاک های تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV
درمان اضطراب
۱-درمان دارویی اضطراب
۲- روش های خود میزانی کاهش اضطراب
انواع درمان های اختلالات افسردگی
۱-درمان افسردگی پسیکوزی :
الف) درمان های فیزیکی وزیست شناسی
ب) شیمی درمانی
الف) درمان های فیزیکی و زیست شناسی
ب) روان درمانی
درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی
الکتروشوک درمانی
درمان افسردگی بر اساس نظریه روان پویائی
درمان افسردگی بر اساس نظریه یاد گیری
انواع درمان های افسردگی
۱- شناخت درمانی
۲-رفتار درمانی
۳- درمان بین فردی (IPT)
۴- روان درمانی تحلیل گرا
۵- روان درمانی حمایتی
۶- گروه درمانی
۷- روان درمانی خانواده
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماری
آزمودنی ها
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
۱-تحول هشیاری نسبت به خود O3
۲- نیروی من
۳- گرایش پارانویایی  L
۴- گرایش به گنهکاری O
۵- تنش ارگی O4
خصوصیت های آزمون افسردگی «بک»
اعتبار و ثبات آزمون افسردگی
روش و اجرای آزمون افسردگی
پرسشنامه آزمون افسردگی
مزایای آزمون افسردگی
نمره گذاری آزمون افسردگی
جدول تخمین میزان افسردگی
جدول هنجار گزینی ایرانی مقیاس افسردگی بک
معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی
روش نمره گذاری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
جدول افسردگی مدارس استثنایی
جدول افسردگی مدارس عادی
جدول اضطراب مدارس استثنایی
جدول افسردگی مدارس عادی
آزمون فرضیه
فصل پنجم: نتیجه گیری
خلاصه مراحل تحقیق
محدودیت ها
پیشنهادات
پرسشنامه آزمون
آزمون افسردگی بک
منابع و مأخذ


قیمت : 18000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات