سیستم اطلاعات جغرافیایی gis

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  سیستم اطلاعات جغرافیایی gis

Geographic information system gis

سیستم اطلاعات جغرافیایی gis جی آی اس به همراه عکس

مقدمه‎:
‎ ‎برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحده کار بر ‏روی اولین‎ ‎سیستم اطلاعات جغرافیایی آغاز شد. در این سیستم ها ‏عکس های هوایی، اطلاعات کشاورزی،‎ ‎جنگلداری، خاک ، زمین شناسی ‏و نقشه های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه‎ ۱۹۷۰ ‎با ‏پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوری های کامپیوتری و ‏تکنولوژیهای لازم‎ ‎برای کار با داده های مکانی، سیستم اطلاعات ‏جغرافیایی یا‎ (GIS)‎، برای فراهم آوردن‎ ‎قدرت تجزیه و تحلیل ‏حجم های بزرگ داده های جغرافیایی شکل گرفت. در دهه های ‏اخیر به‎ ‎سبب گسترش تکنولوژی های کامپیوتری،سیستم های اطلاعات ‏جغرافیایی امکان نگهداری به‎ ‎روز داده های زمین مرجع و نیز ‏امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف را به طور مؤثر‎ ‎فراهم ‏ساخته اند. امروزه‎ GIS ‎برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت ‏منابع و ذخایر و‎ ‎همچنین برنامه ریزی های توسعه ای به کار ‏گرفته می شود‎.‎

‎ GIS چیست؟‎
‎ ‎سیستم اطلاعات جغرافیایی‎(Geographic Information Systems) ‎یا‎ GIS ‎یک ‏سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی ‏بوده که قابلیت جمع‎ ‎آوری، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش ‏اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد‎.
‎ ‎داده‎ ‎هادریک‎ (GIS) ‎بر اساس موقعیتشان نشان داده می شوند‎.
‎ ‎تکنولوژی‎ GIS ‎با جمع آوری‎ ‎و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های ‏معمولی، به وسیله تصویر سازی و استفاده از آنالیز‎ ‎های ‏جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه ها فراهم می سازد. ‏این اطلاعات به منظور‎ ‎واضح تر جلوه دادن رویدادها ، پیش بینی ‏نتایج و تهیه نقشه ها به کار گرفته می‎ ‎شوند‎.
‎ ‎دریک سیستم اطلاعات جغرافیایی واژه جغرافیایی یا‎(Geographic) ‎عبارت است‎ ‎از موقعیت موضوع های داده ها، برحسب مختصات ‏جغرافیایی (طول و عرض‎).

‎ ‎واژه‎ (Information) ‎یا اطلاعات نشان می دهد که داده ها در‎ GIS ‎برای ارائه دانسته های‎ ‎مفید، نه تنها به صورت نقشه ها و ‏تصاویر رنگی بلکه بصورت گرافیک های آماری، جداول و‎ ‎پاسخ های ‏نمایشی متنوعی به منظور جستجوهای عملی سازماندهی می شوند‎.
‎ ‎واژه‎(System) ‎یا سیستم نیز نشان دهنده این است که‎ GIS ‎از ‏چندین قسمت متصل و وابسته‎ ‎به یکدیگر برای کارکرد های ‏گوناگون، ساخته شده است‎.‎

فهرست مطالب
‎ ‎ ‎ ‎تاریخچه و تکامل‎ GIS
‎‎ ‎ ‎ ‎مقدمه‎_GIS ‎چیست؟
‎‎ ‎ ‎ ‎مدلهای داده های‎ ‎مکانی
‎‎ ‎ ‎ ‎ورودی و خروجی داده‎ ‎ها
‎‎ ‎ ‎ ‎ورودی داده‎ ‎ها
‎‎ ‎ ‎ ‎اهداف یک سیستم اطلاعات‎ ‎جغرافیایی
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربردهای مختلف‎ GIS
‎‎ ‎ ‎ ‎بطور کلی کاربردهای‎ GIS ‎در زمین‎ ‎شناسی را می توان به ‏شرح زیر عنوان نمود
‎‎ ‎ ‎ ‎مؤلفه های‎ GIS
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربردهای‎ GIS ‎در زمین شناسی‎ ‎را می توان به شرح زیر ‏عنوان نمود
‎‎ ‎ ‎ ‎خروجی داده ها_مراحل ایجاد و‎ ‎برپاییGIS ‎درقالب پروژه
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربردهای‎ GIS ‎در تهیه نقشه‎ ‎های حوادث و بلایای طبیعی
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربردهای‎ GIS ‎در نقشه های‎ ‎مکان یابی‎ (Siteselection)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربردهای مختلف‎ GIS ‎فراوری‎ ‎های متنوع زمین شناسی
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربرد های مختلف‎ gis (‎محیط‎ ‎زیست‎)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربردهای مختلف‎ gis (‎کشاورزی‎ ‎و برنامه ریزی برای کاربری ‏اراضی‎)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربردهای مختلف‎ gis( ‎جنگلداری‎ ‎و مدیریت حیات وحش‎)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربردهای مختلف‎ gis( ‎تصویر‎ IKONOS ‎از پارک جنگلی سرخه ‏حصارهمراه باسیستم گسلی‎ ‎موجوددرآن‎)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربردهای مختلف‎ gis(‎تصویر‎ IKONOS ‎از شمال تهران(پارک ‏جمشیدیه- تجریش- دربند) همراه باسیستمهای گسلی‎ )‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربرد های مختلف‎ gis ( ‎منابع‎ ‎آب و آبخیزداری‎)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربرد های مختلف‎ gis( ‎کاربرد‎ ‎های شهری‎)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربرد های مختلف‎ gis( ‎تجارت‎)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربرد های مختلف‎ gis( ‎صنعت‎ ‎حمل و نقل، ارتباطات‎)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎کاربرد های مختلف‎ gis( ‎سازمانها-سرویسهای اضطراری- ‏نظامی-تعلیم و تربیت‎)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎مراحل برپایی و اجرای یک پروژه‎ ‎معدنی در محیط‎ GIS
‎‎ ‎ ‎ ‎ترکیب و تلفیق لایه های‎ ‎اطلاعاتی
‎‎ ‎ ‎ ‎نرم افزارها وسخت افزارهای‎ ‎موجود در یک سیستم اطلاعات ‏جفرافیایی
‎‎ ‎ ‎ ‎ادغام تکنولوژی‎ ‎ها
‎‎ ‎ ‎ GIS , GPS & RS- ‎ترکیب‎ ‎فتوگرامتری رقومی و‎ GIS ‎
‎‎ ‎ ‎ ‎سیستم های مدیریت پایگاه داده‎ ‎ها
‎‎ ‎ ‎ ‎منابع خطا در سیستم های‎ ‎اطلاعات جغرافیایی
‎‎ ‎ ‎ ‎محاسن یک سیستم اطلاعات‎ ‎جغرافیایی‎(GIS)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎معایب یک سیستم اطلاعات‎ ‎جغرافیایی_سیستم تصویری نقشه‎ ‎‎(Map projection)‎
‎‎ ‎ ‎ ‎خصوصیات اساسی یک سیستم تصویر‎ ‎مناسب و استاندارد
‎‎ ‎ ‎ ‎بر این اساس سیستم های تصویری‎ ‎مناسب با شکل کشورها ‏طراحی شده است
‎‎ ‎ ‎ ‎مختصات جغرافیایی_مختصات صفحه‎ ‎ای
‎‎ ‎ ‎ ‎تغییر شکل های هندسی_شکل‎ ‎زمین_سیستم های قابل گسترش و ‏توسعه
‎‎ ‎ ‎ ‎شکل فوق سه نوع اصلی سطوح قابل‎ ‎گسترش (صفحه ای،مخروطی ‏و استوانه ای)را نشان می دهد


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات