دانلود پروژه میان ترم شبکه ۱

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود پروژه میان ترم شبکه ۱

Midterm Project Network 1

دانلود پروژه میان ترم شبکه ۱

عنوان تحقیق:  کاربرد عوامل متحرک برای مدیریت کارایی شبکه
خلاصه:‏
چهارچوب کاری عوامل متحرک توجه افراد زیادی را به آن جلب کرده است در این سال های اخیر ‏که بصورت نمونه ازچهارچوب اشیاء توزیع شده استاتیک اما با امکان جابجایی عامل هاارائه میشود ‏البته اکثر محققان تلاش زیادی جهت دستیابی به توانائی های مدیریت شبکه را در محیط های کنترل ‏شده انجام می دهند و در این مقاله ما تجربیات خود را در طراحی و آنالیزچهارچوب کاری سیستم ‏مدیریت کارایی ارائه خواهیم نمودو جریان های متحرک را نشان می دهند که در اجزای شبکه اجرا ‏می شوند و تا زمان به انجام رساندن وظیفه محوله در شبکه باقی می مانند ما در طراحی معماری ‏وپیاده سازی را به عنوان یک سیستم ارائه و مقایسه می کنیم که اشیاء دست یافته ها را ارائه می ‏کنندو جزئیات کارایی مقایسه با پیاده سازی ‏java-rmi‏  و تلاش جهت رسیدن به مجموع راه حل های ‏عوامل موجود قابل انجام می شود.‏

مقدمه:‏
مدیریت شبکه یکی از موضوعات تحقیقاتی مورد توجه در این دهه اخیر بوده است با ۲ روند ‏پیشرفت دو گانه مناسب روبه رو بوده است حالت اول اینکه معماری ها و الگوریتم هایی برای حل ‏مشکلات مدیریتی پیشنهاد شده است و دوم این که تکنولوژی های مدیریتی متفاوتی ارائه و استاندارد ‏سازی شده است .از پرو تکل های روش های دست یافته توسط پروتکل مدیریت شبکه های ساده ‏SNMP ‎‏.و مدیریت سیستم های ‏OSI-SM‏ که توجه زیادی به جابجائی عوامل توزیع شده در روش ‏هایی که در اواسط دهه ۹۰ ارائه شده است نمونه سازی شده است که اولین بار توسط معماری ‏اشیاءمشترک   ‏CORBA‏ و بعداً توسط متد جاوا ‏RMI ‎‏ ارائه شده است و مضافاً این که توجه زیادی ‏به جابجایی روش ها بر اساس پروتکل جهت جمع آوری توانائی های سیستم یک شبکه در چارچوب ‏کاری شده است.‏
بطور نمونه جابجایی منطقی مدیریت به منظور نزدیکی دیتا مستلزم تکنیکی می باشد که راهگشای ‏بسیاری در مدیریت معماری ها و ارائه راهکارمناسب در چارچوب کاری که به عنوان راهکار ‏مدیریتی ارائه می شود و تحقیقات متعاقب است که نشان می دهد که مفاهیم متنی ‏OSI-SM‏ شبیه ‏روش مشابهی است که بعداً استانداردسازی شده است و تابع نظم دهنده سیستم های مدیریتی را ارائه ‏می کند که اخیراً همان مفهوم به  عنوان زمینه کاری ‏SNMP ‎‏ ارائه شده است که به صورت نسخه ‏MIB‏ نوشته شده است تا زمانی که آن روش ها در چارچوب کاری به صورت خاص کار می کردند ‏به عنوان زمینه عمومی اشیاء توزیع شده در چارچوب کاری عمل می کنند عوامل متحرک به ‏صورت معمول به عنوان رفتارهای هوش مصنوعی و به عنوان هوشمند در متعلقات سیستم قرار می ‏گیرند.‏
استمرار چارچوب کاری محققان را مجبور کرد تا توانائی های خود را در مدیریت شبکه و محیط ‏های کنترل شده امتحان کنند .به عنوان مثال اولین نسخه در نظر گرفته شده را که به صورت ویژگی ‏های مختلف طبقه بندی شده است  در نظر بگیرید و ببینید که عوامل متحرک به عنوان یک شبکه ‏هوشمند عمل می کنند و به صورت معماری نمونه ای ارئه شده اند. جهت کنترل سرویس شبکه های ‏هوشمند تعداد زیادی از محققان جهت بکار گیری مدیریت شبکه های خاص تلاش کردند. در ‏مطالعات موردی آن ها معتقدند که عوامل متحرک راه حل های بهتری ویا این که دست کم مشکلات ‏مدیریتی کمتری ارائه خواهند کرد .مواجه شدن با حجم زیادی از داده مستلزم جابجایی راه حل های ‏متفاوت در روش های سنتی می باشد.عوامل متحرک در اطراف شبکه از همه گره ها به صورت ‏نقطه به نقطه می گردند و مطابق هوش خود عمل می کند ما این موقعیت را در نظر گرفتیم این که ‏جابجایی کامل متعلقات ممکن است رفتار مناسبی در مدیریت شبکه نداشته باشد .احتمالات متناوبی ‏که باید از جابجایی نقطه ‏A‏ به نقطه ‏B ‎‏ در نظر گرفته شود به طور نمونه هدایت می کند ریشه را تا ‏وظیفه محوله به آن به انجام برسد. روشی که می تواند رفتار مناسب را در محیط های مدیریت انجام ‏دهد در این مورد به جای پیش بینی توابع مورد نیاز و استانداردسازی ما نیازمند اشیاء استاتیک در ‏اجزای شبکه هستیم که بتوانند به صورت پویا حمایت نسخه عوامل متحرک و حالت های قابل تغییر ‏را ارائه دهند. ‏
فایده کلیدی این حالت این است که گره هدف نیازمند این است که توانایی های آشکار که به صورت  ‏پویا تقویت شده اندرا با عوامل متحرک منطقی که توانایی تغییر و عکس العمل به تجهیزات به کار ‏رفته می باشدراارائه کند از جمله احتمالات این است کهOSISM ‎‏ و توابع مدیریتی سیستم ها ‏SMF‏ ‏و توانایی های مشابهی که در ‏SNMP‏ ارائه شده است را به کارببریم. کاری که در این مقاله توصیف ‏شده است تلاش برای ارزیابی کاربرد عوامل متحرک برای مدیریت کارایی شبکه و نگاشت آن در ‏روش های مشابه و اجرای نمایش اطلاعات توسط یک فرد شبکه که می تواند از طریق جمع آوری ‏عوامل استاتیک که پیشنهاد می شوند توسط توانائی های روش های ‏OSI-SM‏ یاSMNP‏ و یا بر ‏اساس مدیریت اطلاعات ‏MIBکه پیشنهاد می شوندمدیریت شود وارزیابی این دو حالت اول این که ‏علاقه به کاربرد پیاده سازی ویژگی های ویستا همچون ‏CORBAیا جاوا ‏RMIوخصوصاً این که ‏عوامل را بتوان مطابق سیستم پیاده سازی کرد و دوم این که ما علاقمندیم به این که کارایی پیاده ‏سازی عوامل متحرک را به منظور دسترسی به انعطاف پذیری بیشتر و وسیع تر در نظربگیریم و ‏این زمینه کاری به عنوان پروژه ‏MIAMI ACTS‏ ارائه شده است که می توان احتمالات مختلف و ‏کاربرد عوامل متحرک در تکنولوژی برای ارئه سرویس مدیریتی راامتحان کرد .در ادامه این مقاله ‏ما ساختار بخش دو را به طور خلاصه به عنوان روشی در نمایش کارایی پشتیبانی توابع از پیش ‏تعریف شده در زمینه ‏SNMP-OSISM‏ وCORBAپیاده سازی میکنیم ودر قسمت سوم ما فواید ‏اصلی عوامل متحرک در مدیریت سیستم مدیریتی شبکه را نشان می دهیم و خلاصه این که معماری ‏شبکه را در پروژه ‏MIAMI‏ بررسی می کنیم و در قسمت چهارم ما کارایی دامنه مدیریتی و ‏معماری سیستم را طراحی و پیاده سازی می کنیم  و در بخش پنجم ما ارزشیابی کارایی سیستم های ‏مدیریتی را ارائه می کنیم و در بخش ششم نتیجه و خلاصه را ارائه می کنیم .‏


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات