دانلود آزمایشگاه مقاورمت مصالح

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود آزمایشگاه مقاورمت مصالح

Mqavrmt lab materials

دانلود آزمایشگاه مقاورمت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح:‏
کلیه قطعاتی که در ماشین ها و دستگاه های صنعتی ‏به کاربرده می شود دارای مقاومت و سختی های ‏مربوط به خود هستند که مهندسین بعد از طرح و ‏نیروی یک ماشین یا یک دستگاه صنعتی و کلیه ‏محاسبات مربوط به نیروهای وارده بر هر قطعه از ‏این دستگاه ها می بایست که قطعات فوق و یا قطعه ‏ای با همان جنس از نظر سختی و مقاوت شان مورد ‏آزمایش قرار می دهند تا متوجه شوند آیا قطعات ‏مزبور تحمل نیروها و یا تنش های وارد برخود را ‏دارند یا نه.‏
این سختی های قطعات توسط ماشین ها و دستگاه های ‏مختلف آزمایش می شوند.‏
مقاومت مصالح: وقتی جسمی تحت تأثیر نیروی خارجی ‏قرار گیرد بر حسب مقدار و نحوه تأثیر نیرو از ‏خود مقاومت های مختلفی نشان می دهد علمی که نحوه ‏اثر نیرو بر اجسام و عکس العملی که آنها از خود ‏نشان می دهند و بررسی می کنند مقاومت مصالح ‏گویند.‏
استحکام یا مقاومت:‏
حداکثر ایستایی قوای داخلی جسمی در مقابل ‏نیروهای خارجی
تنش:‏
برای سنجش استحکام جنس معمولاً نیرویی که در واحد ‏سطح اثر می کند به حساب آورد و آن را تنش گویم.‏
تنش نیرو بر حسب نیوتن و نیرو بر حسب ‏N‏ و ‏A‏ سطح ‏مقطع بر حسب میلی متر مربع
مثال: به جسمی نیروی کششی ۱۸۰۰ نیوتن وارد می شود ‏تعیین کنید جسم تأثیر چه تنشی قرار می گیرد؟ و….


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات