دانلود مقاله نحوه اجرای پی و اسکلت فلزی ساختمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود مقاله نحوه اجرای پی و اسکلت فلزی ساختمان

Following the implementation of construction Paper and steel structure

دانلود مقاله نحوه اجرای پی و اسکلت فلزی ساختمان

کارهای فلزی
کلیات
مشخصات فولاد: محاسبات فولادی در ساختمان در صورتیکه در نقشه ها و مشخصات مشخص نشده باشد، براساس مقاطع تیرهای آهن ساخت کارخانه ذوب اهن ایران NP و یا تیرهای آهنی آلمانی- بلژیکی یا مشابه و از نوع فولاد ST. 37 که ضریب ارتجاعی آن ۲۱۰۰۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و مقاومت ارتجاعی آن ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و ازدیاد طول نسبی آن در حد گسیختگی بیست درصد می باشد، انجام میگیرد ولی در هر حال اجرا کننده کار موظف است بمنظور حصول اطمینان کامل، نوع و مقطع و مقاومت تیرهای آهنی مصرفی را قبلا بتائید دستگاه نظارت برساند و نتیجه آزمایشات انجام شده را ارایه نماید.
قطعات فولادی باید از معایبی که به مقاومت و یا شکل ظاهری آن لطمه میزند عاری باشد. بکار بردن آهنهای مصرف شده بطور کلی ممنوع است مگر در موارد خاصی که درنقشه و مشخصات اولیه پیش بینی و بررسی گردیده باشد. تیرها و ستونها باید حتی الامکان یک پارچه بوده و از وصله کردن قطعات کوتاه خودداری شود.
در صورتیکه نوع و محل کاربرد آهن آلات در ساختمان ایجاب کند که فولاد با ویژگیهای فیزیکی و شیمیائی مخصوص مصرف گردد باید آهن مصرفی دارای گواهی آزمایشهای مختلف ازآزمایشگاههای ذیصلاح واجد شرایط بوده و مشخصات آن قبلا بتصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.
هر گاه دستگاه نظارت بمنظور حصول اطمینان از خواص آهنهای وارد شده بکارگاه و آهنهائیکه در ساختمان مصرف شده ولی بعلت مرور زمان و تاثیر عوامل جوی ممکن است خواص خود را از دست داده باشد و همچنین مصالح فولادی پای کار که بعلل مختلف مدتی درفضای باز باقیمانده است و نظائر آن کنترل مشخصات آهنهای مورد مصرف را ضروری تشخیص دهد میتواند از هر ۱۰ تن آهن بتعداد کافی نمونه انتخاب و انجام و آزمایشهای زیر ار در مورد آنها تقاضا نماید.
۱- آزمایش مقاومت کششی و ازدیاد طول
۲- آزمایش خمشی سرد
۳- آزمایش خمشی براثر ضربه
۴- آزمایش ترکیبات شیمیائی

مصرف قطعات فولادی مرمت شده در قسمتهای اصلی ساختمان که تحت فشار و در نتیجه در معرض خطر کمانش قرار می گیرند فقط در صورت حصول اطمینان مبنی بر وجود مقاومت کافی در منطقه ترمیم شده، مجاز می‎باشد و چنانه این اطمینان حاصل نشده باشد در آنصورت باید قطعات مورد نظر کاملاً تعویض گردند و یا آنکه در صورت امکان با تقویت کافی فولاد در قمست مرمت شده طبق نظر دستگاه نظارت آنرا مصرف نمود.
پیچ و مهره: پیچ و مهره های معمولی باید شش گوش و فولادی طبق مشخصات یکی از استانداردهای بین المللی باشد.
بین مهره و صفحه اتصال باید واشر فولادی قرار گیرد مگر درنقشه جنس و یا نوع دیگری پیش بینی شده باشد.
درصورت احتمال شل شدن پیچ براثر ارتعاش باید بجای واشر معمولی واشر فنری بکار برد و یا از پیچ و مهره های اشپیل دار استفاده نمود.
الکترودهای جوشکاری: الکترودهای جوشکاری باید از بهترین نوع الکترود بوده و متناسب با جوشکاری و نوع فلزی باشد که بهم جوش می‎شوند و برای بکار بردن در محلهای مختلف (جوشکاری افقی، عمودی، بالاسری و غیره) نیزمتناسب باشد. الکترود باید بمنظور جلوگیری از ضایع شدن، در انبارهای غیرمرطوب که دارای تهویه کافی است و یا مرتبا گرم نگهداشته میشود نگهداری گردد. الکترودهایئکه پوشش آن بعلت رطوبت و یا عوامل دیگرضایع شده است نباید بکار برده شود.

اجرای کارهای فولادی
کلیات: قبل ازشروع بساختن و نصب قطعات باید ابعاد مندرج در نقشه بمنظور تطبیق کامل در موقع نصب بدقت کنترل گردیده و هر قطعه پس از آنکه باندازه ها و شکل مشخص شده ساخته شد، شماره داده و علامت گذاری شود. جوشکاری ومتصل کردن قطعات بیکدیگر باید تا حد امکان قبل ازنصب در کارگاه مجهزی توسط کارگران ماهر و زیر نظر متخصصین فن انجام گیرد.
کلیه کارها باید طبق نقشه بدقت و بطور کامل اجرا شود.
بریدن و سوراخ کردن : ابتدا قطعات باید با ابعاد و اشکال لازم بدقت بریده شده و در محلهای لازم سوراخ گردد.
درصورتیکه با موافقت دستگاه نظارت بریدن با جوش انجام شود، در محلهائیکه جوش در معرض دید قرار میگیرد باید آنها سنگ زده شده و کاملاً صاف گردد. همچنین در محل اتصال قطعات به یکدیگر بمنظور اتصال بهتر باید کلیه ناصافیهائیکه بر اثر بریدن با جوش بعمل می‌آید با سنگ زدن برطرف شود.
صفحات زیرسری و روسری ستونها و همچنین سطح مقطع ستون در محل اتصال باید کاملاً صاف و مسطح باشد. غیر از مواردیکه اتصال دارای تماس مستقیم است بین دو قطعه درزی بفاصله حداکثر ۵ میلیمتر بمنظور سهولت نصب مجاز می‎باشد.
سوراخهای پیچ باید در محل دقیق خو دبقطر ۵/۱ میلیمتر بزرگتر از قطر پیچ یا پرچ بوسیله مته و یا منگنه تعبیه شود.
سوراخ کردن با روش منگنه درصورتی مجاز خواهد بود که ضخامت فلز از قطرپیچ باضافه سه میلیمتر تجاوز ننماید. سوراخ کردن قطعات بجز با مته یا منگنه با وسیله دیگری مجاز نمی باشد. قطعاتیکه بهم پیچ می‎شوند در صورت امکان باید پس از علامت گذاری توسط خال جوش بهم متصل شده و با هم سوراخ شوند که هنگام نصب، سوراخها کاملاً برهم منطق باشند.
ساختن و آماده کردن قطعات قبل از نصب: قطعات فولادی باید طوری ساخته شود که هیچ نوع تغییر شکلی غیر از آنچه در نقشه مشخص شده (اعم از پیچش و یا خمش) در آنها بوجود نیاید. انحناء و تغییر شکلهائیکه طبق نقشه و یا دستور دستگاه نظارت لازم باشد باید هنگام ساختن انجام گیرد. قطعاتیکه در نقشه یک تکه مشخص شده است نباید از اتصال دو یا چند قطعه ساخته شوند مگر با موافقت دستگاه نظارت. نحوه وصله کردن و ابعاد صفحات اتصال باید طبق جداول نقشه های مربوطه انجام گیرد. از وصله نمودن بیش از حد باید خودداری گردد.
اتصالات با پیچ و مهره: چنانچه برای اتصال از پیچ و مهره استفاده گردد باید بین مهره و صفحه اتصال واشر فولادی بکار برده شود. طول پیچ و تعداد دندانه های آن باید بطوری باشد که بتوان مهره را بوسیله آچار کاملاً به صفحه محکم نموده و در خاتمه باندازه حداقل ۴ دنده انتهای پیچ از مهره بیرون باشد. در محل تکیه گاههای ساده که قطعات باید نسبت به تکیه گاه حرکت داشته باشند مهره را نباید کاملاً به صفحه سفت نمود و بمنظور جلوگیری از شل شدن و افتادن باید پیچ و مهره های اشپیل دار استفاده شود. بطور کلی نوع و جنس و نحوه استفاده از پیچ و مهره ها باید با یکی از استانداردهای معتبر کشورهای صنعتی تطبیق نماید.

اتصالات با جوشکاری
الف- جوشکاری باید طبق نقشه و کاملاً مطابق با ابعاد مشخص شده توسط جوشکاران ماهر انجام گردد و چنانچه دستگاه نظارت لازم بداند باید جوشکاری دارای گواهینامه جوشکاری مورد نظر بوده و یا قبل از انجام کار توسط دستگاه نظارت آزمایش لازم از وی بعمل آید:
ب- قبل از جوشکاری باید سطوح مورد نظر از مواد زائد (گرد وخاک، زنگ زدگی، رنگ و غیره) کاملاً پاک شود.
پ- جوشکاری بطور کلی در درجات حرارت زیر صفر سانتیگراد خصوصا در جریان باد ممنوع است. در صورتیکه جریان هوا یکنواخت و ثابت بوده و بتوان سطوح مجاور محل جوشکاری را بشعاع حداقل ده سانتیمتر با وسائل مناسب بنحوی گرم کرد که با دست کاملاً محسوس باشد و این درجه حرارت در تمام مدت جوشکاری حفظ شود میتوان در هوای تا ۵ درجه زیر صفر جوشکاری کرد و در صورتیکه بتوان این شرایط را در هوای پائین تر از ۵ درجه زیر صفرتامین و حفظ نمود، میتوان در هوای تا ۱۸ درجه زیر صفر با احتیاط بجوش کاری ادامه داد ولی در درجات حرارت پائین تر از ۱۸ درجه زیر صفر سانتیگراد جوشکاری مطلقا ممنوع است.
ت- جوشکاری نباید بیش از آنچه در نقشه ذکر شده و یا دستگاه نظارت دستور داده است انجام شود.
ث- چنانچه در نقشه مشخص نشده باشد، شدت جریان و نوع الکترودها باید طوری انتخاب شوند که جوش کامل و دارای نفوذ کافی بوده و قطعات مورد اتصال بقدر کافی ذوب شود. سطح جوش باید عاری از شیار، قسمتهای برآمده، سوختگی و گودی درز باشد.
ج- چنانچه جوشکاری در بیش ازیک راه انجام شود قبل از برداشتن پوسته هر گذر و پاک کردن با برس سیمی نباید راه بعد شروع شود.
چ- بین قطعاتیکه مستقیما بطریق (Fillet weld) بهم جوش میشوند نباید درزی بیش از ۲ میلیمتر موجود باشد.
ح- جوشکاری باید بنحوی انجام گیرد که قطعات مربوطه از شکل اصلی خارج نشده و از تاب خوردگی و خم و درز عاری باشد.
خ- دستگاه نظارت درهرمورد که لازم بداند می‎تواند جوشهای انجام شده را تحت آزمایش قراردهد.
تبصره: جهت جوشکاری لازم است مشخصات مندرج در نشریه های شماره بیست لغایت بیست و چهار دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گیرد.
رنگ ضد زنگ روی کارهای فلزی: رنگ ضد زنگ روی کارهای فلزی باید روی سطوح خشک و تمیز طبق مشخصات انجام شود.روی جوشها را قبل از کندن پوسته و بازبینی دقیق و موافقت دستگاه نظارت نباید رنگ زد. قبل از نصب باید کلیه رنگ کاریهای لازم روی سطوحی که رنگ زدن آن پس از نصب امکان پذیر نمی باشد انجام گیرد. چنانچه رنگ زدن قبل از جوشکاری انجام شود باید رنگ کاری بفاصله ۵ سانتیمتر از محل جوش متوقف گردیده و پس از اتمام جوشکاری بقیه آن انجام شود.
سطوحی که در داخل بتن قرار می‎گیرد نباید بهیچوجه رنگ زده شوند و از آغشته شدن آن برنگ و روغن نیز باید جلوگیری نمود.
انبار کردن و حمل و رفع معایب
الف- انبار نمودن و حمل قطعات فولادی باید بنحوی صورت گیرد که قطعات تغییر شکل نداده و تنش های پیش از حد مجاز در آن ایجاد نشده و آسیبی بآن وارد نیاید.
ب- قطعاتیکه تغییر شکل حاصل نموده و یا آسیب دیده است بهرعلت که باشد باید قبلا بنحو رضایت بخش و با تائید دستگاه نظارت اصلاح و مرمت گردد.
در صورتیکه تعمیر قستهای معیوب بدون کم کردن مقاومت آن میسر نباشد باید آن قمستها تعویض گردد. مصالح فولادی باید جهت جلوگیری از زنگ زدگی در مکانهای خشکی انبار شوند.
جابجا کردن: جابجا کردن قطعات با در نظر گرفتن شرایط ایمنی و بنحوی انجام گیرد که تنش های بیش از حد مجاز دراین قطعات ایجاد نشود. قطعات سنگینه با شکل و فرم خاص باید با قلاب نمودن درنقاط مناسب و یا درنقاطیکه علامت گذاری شده است بلند شوند تا هنگام جابجا کردن و نصب، تنش ها و تغییر شکلهای زیاد در این قسمتی ایجاد نشده و به اتصالات نیز آسیبی وارد نگردد.

فهرست مطالب
فصل ۱:
۱-۱- تاریخچه سازمان
۱-۲- نمودار سازمانی و تشکیلات
۱-۳- نوع محصولات تولیدی
۱-۴- شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات
فصل ۲:
۲-۱- موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزییات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی:
۲-۲- بررسی وظائف رشته کارآموز در واحد صنعتی
۲-۳- امور انجام شده
۲-۴- امور جاری در دست اقدام
۲-۵- برنامه های آینده
۲-۶- سایر موارد (توسط استاد کارآموز مشخص می گردد)
فصل ۳
۳-۱- عمل ساختمان و پیاده کردن نقشه:


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات