پروژه طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین تراش

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین تراش

Design and analysis reducer gearbox lathe

دانلود پروژه طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین تراش

مقدمه:
یک ماشین شامل یک منبع نیرو و یک سامانه انتقال است که کاربرد خاصی از توان را فراهم می‌آورند. دیکشنری میرام وبستر انتقال را به این صورت تعریف می‌نماید: مجموعه‌ای از قطعاتی که شامل دنده‌های تغییر سرعت و میل‌گاردان‌هایی است که توسط آن‌ها توان را از موتور به یک محور تحت بار منتقل می‌شود. انتقال اغلب به گیرباکسی (جعبه‌دنده) که از دنده‌ها و سلسله‌ای از دنده‌ها برای فراهم‌آوری تبدیل سرعت و دور موتور از یک منبع چرخان به دستگاهی دیگر استفاده می‌کند اشاره دارد.وظیفه گیربکس ( جعبه دنده ) اصلی در دستگاه تراش تامین ۲۴ دور مختلف جهت اجرای کارهای مختلف و تامین نیروی محرکه  جعبه دنده های دیگر می باشد که طبق دیاگرام های استاندارد ارائه شده در کاتالوگ ها دورهای حاصله و نحوه در گیری دنده های مربوط را مشخص می کنند .در فصل اول در مورد دستگاه تراش و قسمت های آن مطالبی آورده ایم در فصل دوم  توضیح مختصری از چرخدنده ها ، پارامترهای مهم در چرخدنده ها و طبقه بندی  انواع آن می پردازیم در فصل سوم خلاصه ای از پروژه ، طرح کلی دستگاه و قطعات تشکیل دهنده آن می آوریم  سپس در فصل چهارم مبحث مقاومت مصالح و ، تنش از قبیل تنش سطحی و خمشی در چرخدنده ها معرفی می گردد.در فصل پنجم به محاسبات مربوط به طراحی پرداخته ایم و در فصل ششم به بحث نحوه طراحی گیربکس کاهنده در نرم افزار CATIA  و در فصل هفتم  تحلیل استاتیکی چرخ دنده ها با  نرم افزار   CATIAرا انجام می دهیم.

فهرست مطالب:
تشکر و قدردانی
پیشگفتار
تقدیم نامه
فهرست مطالب
فهرست اشکال
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فصل اول: دستگاه تراش
۱-۱- دستگاه تراش
۱-۲- تاریخچه ماشین تراش
۱-۳- قسمت های مهم کنترل و تنظیم کننده
۱-۴- سوپرت فوقانی
۱-۵- صفحه مخروطی تغییر محور اصلی
۱-۶- جدول مقدار پیشروی رنده
۱-۷- بررسی عوامل موثر در انتخاب سرعت برش
۱-۸- وظیفه اصلی ماشین تراش
۱-۹- اساس ماشین های تراش
۱-۱۰- نیروهایی که بر ابزار برش اثر می گذارد
۱-۱۱- عوامل سرعت برش مناسب برای هر ماشین
۱-۱۲- فرمول مقدار سرعت برش
۱-۱۳- تعیین دور ماشین توسط دیاگرام
۱-۱۴- انواع ماشین تراش و ساختمان آن ها
۱-۱۴-۱- ماشین تراش کوچک مرغکدار
۱-۱۴-۲- ماشین های تراش ابزارسازی
۱-۱۴-۳- ماشین تراش معمولی نرم شده
۱-۱۴-۴- ماشین های تراش با قطر کارگیر و طول زیاد
۱-۱۴-۵- ماشین تراش پیشانی تراش
۱-۱۴-۶- ماشین تراش عمودی
۱-۱۵-ا- جزای اصلی ماشین تراش و وظیفه هریک
۱-۱۵-۱- ریل ماشین
۱-۱۵-۲- دستگاه یاطاقان محور اصلی
۱-۱۵-۳- دستگاه مرغک
۱-۱۵-۴- دستگاه حامل سوپرت
۱-۱۵-۵- جعبه دنده بار (گیربکس)
فصل دوم: معرفی چرخدنده ها
۲-۱- معرفی چرخدنده ها
۲-۲- مزایا
۲-۳- معایب
۲-۴- مفاهیم اساسی و ابعاد چرخدنده
۲-۵- طبقه بندی چرخدنده ها
۲-۶- انواع چرخدنده ها
۲-۶-۱- چرخدنده های ساده
۲-۶-۲- چرخدنده های مارپیج
۲-۶-۳- چرخدنده های مخروطی
۲-۶-۴- چرخدنده حلزون و پیچ حلزون
۲-۶-۵- چرخدنده های جناغی
فصل سوم: خلاصه ای از پروژه
۳-۱- خلاصه ای از پروژه
۳-۲- عملکرد گیربکس
۳-۳- مزایای گیربکس کاهنده
فصل چهارم: مقاومت مصالح در چرخدنده ها
۴-۱- مقاومت مصالح در چرخدنده ها
۴-۲- مقاومت به خوردگی AGMA
۴-۳- تنش سطحی مجاز AGMA
۴-۴- تنش خمشی مجاز AGMA
۴-۵-تنش خمشی مجاز
۴-۶- محاسبات تنش خمشی مجاز
۴-۷- محاسبات تنش سطحی
فصل پنجم: محاسبات طراحی گیربکس
۵-۱- انتخاب زاویه فشار دندانه
۵-۲- تعیین مدول چرخدنده پینیون
۵-۳- محاسبه فاصله محور چرخدنده
۵-۴- محاسبه سرعت خطی روی دایره گام
۵-۵- محاسبه بار وارده روی دندانه
فصل ششم: مدل سازی گیربکس کاهنده دستگاه تراش در نرم افزار CATIA
۶-۱- مدل سازی پوسته گیربکس  کاهنده
۶-۱-۱- روش ترسیم پوسته گیربکس کاهنده
۶-۲- مدل سازی اجزاء گیربکس کاهنده
۶-۲-۱- مدل سازی چرخ دنده ها
۶-۲-۱-۱- ترسیم چرخدنده idle Gear
۶-۲-۱-۲- ترسیم چرخدنده input Gear
۶-۲-۱-۳- ترسیم چرخدنده output Gear
۶-۳- مدل سازی بلبرینگ
۶-۳-۱- ترسیم قطعه ی Radial ball beaing
۶-۴- مدل سازی شفت های ورودی و خروجی
۶-۴-۱- ترسیم قطعه ی Shaft idle
۶-۴-۲- ترسیم قطعه ی Shaft input
۶-۴-۳- ترسیم قطعه ی Shaft out
۶-۵- ترسیم قطعه ی Driver
۶-۶- مدل سازی خارها
۶-۶-۱- ترسیم قطعه ی key
۶-۶-۲- ترسیم قطعه یkey 2
۶-۷- مونتاژ اجزاء گیربکس کاهنده
فصل هفتم: تحلیل استاتیکی چرخ دنده های گیربکس کاهنده دستگاه تراش با  نرم افزار CATIA
۷-۱- تحلیل استاتیکی چرخدنده Idle gear
۷-۲- برگه ی Report Sheet
۷-۳- تحلیل استاتیکی چرخدنده Input gear
۷-۴- برگه ی Report sheet
۷-۵- تحلیل استاتیکی چرخدنده output gear
۷-۶- برگه ی Report Sheet
منابع
پیوست
چکیده به انگلیسی
صفحه عنوان به انگلیسی


قیمت : 30000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات