دانلود مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه

Article investigates the trends and the emergence of Shia

دانلود مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه

سخن نخست ‏
انسان زنده و پویا و تلاشگر با تکیه بر اندیشه هایش ‏هویت می یابد و شناخته می شود نگرشی با تکیه بر کنش ‏ها و واکنش ها و راه و رسم های انسان برتر . الگو، ‏اسوه بی تردید راهگشا و راهنماست . و دوسوی یک مرز ‏همراه درمقابل با یکدیگر صف آرائی کرده اند . ‏
سمت و سوی حق و جبهه باطل ، پرچم ایمان و بیرق کفر، ‏و بدون تقابل این دو که زندگی شاید تحمل و روزمرگی ‏باشد و خورد و پوش و چه و چها . ‏
سرنوشت شیعه دردوران تلخ و شیرین تاریخ پرماجرایش ‏عبرت آمیز پند آموز است ازتشکیل نخستین هسته مقاومت ‏درمقابل بدعت گذارها ، پوست خز پوشها ، رانت خواران ‏و ‏‎…‎‏ ‏
تا امروز که نگرش دنیای غارتگر درمقابل شیعه جر ‏تحریف حقایق و برخورد حذفی فیزیکی نیست . تشیع ‏همواره برپای ایستاده است . ‏
و دشمنان این مکتب پس از یأس از مبارزه منطقی و ‏رویاروی و اصولی بسیار کوشیده اند با تحریف اصول ‏تشیع و پیرایه بستن به آن تا مرز خرافه و گزافه از ‏تلالو انوار درخشان ارزشهای آن بکاهند . ‏
اما دراوج آوازه گری دشمنان شیعه ، مکتب تشیع همواره ‏توانسته است جایگاه تاریخی خود را حفظ کند . جستار ‏حاضر کنکاشی به تعجیل و تلمیح است و مشتی است نمونه ‏خروار که بیشتر از زبان دشمنان شیعه آورده شده امید ‏که بینان اندیشه سترگ باخواندن این صفحات استحکامی ‏بیشتر یابد . ‏

شیعه ‏
بعداز رحلت پیامبر اکرم ، درباره جانشینی حضرت ‏درمیان مسلمانان اختلاف شدیدی پدید آمد و همین نظرات ‏مختلف سبب بوجود آمدن فرق مختلفی نیز شد . ازسوی ‏دیگر لزوم صدور قوانین جدید برای مسائل دینی و سیاسی ‏و اجتماعی سبب شد که دانشمندان اسلامی با توجه و بهره ‏گیری ازقرآن و سنت رسول اکرم و احادیث و اعمال ‏جانشینان رسول خدا ، علم جدیدی به نام فقه را به ‏وجود آورند ، که دراین علم به اعمال و رفتار روزمره ‏انسان درجامعه اسلامی پرداخته شده و قوانینی صادر می ‏شود . ‏
ازقرن دوم و سوم هجری و مخصوص دردوره عباسیان و زمان ‏مأمون  خلفه عباسی جدلها و بحثهای مذهبی فرق مختلف ‏شدت گرفت . عیسوی و یهودی و زرتشتی و سایر ادیان به ‏آزادی هریک دلایلی را جهت اثبات حقانیت خویش عرضه می ‏کردند و با مدعیان سایر ادیان به مباحث و مجادله می ‏نشستند . دراین میان دانشمندان اسلامی جهت دفاع از ‏اسلام ، علمی به نام علم کلام را پدید آورند. علم کلام ‏درباره حقانیت دین اسلام و اصول دین بحث می نمود و ‏وظیفه پاسداری از دین را برعهده داشت . ‏
فرقه شیعه نیز عقاید و نظرات خاصی درباره علم فقه و ‏کلام دارد . می دانیم که شیعیان کسانی هستند که تنها ‏حضرت علی (ع) را به جانشینی حضرت رسول اکرم سزاوار ‏می دانند و حضرت علی (ع) را امام اول خویش می شمارند ‏‏. ازنخستین شیعیان می توان مقداد بن ای سود ، سلمان ‏فارسی ، ابوذر غفاری و عماربن یاسر را نام ببریم . ‏اماگروندگان به حضرت علی درقرون بعدی به چندین فرقه ‏مختلف تقسیم شدند که مشهورترین آنها عبارتند از ‏امامیه ، اسماعیلیه و علویه . درزیر به توضیح هریک ‏خواهیم پرداخت ولیکن لازم به ذکر است که همگی فرق زیر ‏با نام شیع نامیده می شوند . ‏

فهرست مطالب
سخن نخست ۲
شیعه ۳
ادوار تاریخی تشیع ۷
غیبت ۸
نیابت ۸
اجتهاد ۸
مسئولیت شیعه بودن ۱۰
مصلحت – حقیقت ۱۵
منابع و مآخذ ۲۴


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات