دانلود تحقیق همسر آزاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

Research of domestic violence

دانلود تحقیق همسر آزاری

همسرآزاری از آسیب های اجتماعی پنهان است که معمولاً در محیط ‏بسته خانه شکل گرفته و سبب عدم اطمینان و از هم گسیختگی کانون ‏خانواده می شود. قربانیان اصلی خشونت در محیط خانواده، در مرحله ‏نخست، زنان و پس از آن کودکان و سالمندان و سرانجام مردان ‏هستند. ‏
همسرآزاری معضلی است که در قرون اخیر بیش از هر زمان دیگری در ‏جوامع مورد توجه و بررسی کارشناسان قرار گرفته و شاید بهترین دلیل ‏برای توجه به این امر، مطرح شدن مسئله حقوق زنان و آگاهی این قشر از ‏حقوق و مزایای خود در برابر همسرانشان است.
مقوله همسرآزاری از جمله اخبار داغی است که اگر هر روز هم در ‏صفحات حوادث روزنامه ها دیده نشود، دست کم هر چند روز یک بار ‏با مطالبی به صورت گزارش یا مقاله های گوناگون به آن پرداخته می ‏شود. ‏
در اینجا کوشیده ایم تا با نگاهی گزارش گونه و تحلیلی این مسئله را ‏مورد بررسی قرار داده و به نکات و راه کارهای تازه ای در این باره ‏اشاره کنیم. ‏
پدیده ای با عنوان آزار همسر و فرزندان مقوله ای است که به طور ‏طبیعی در هر جامعه ای به صورت های گوناگون وجود دارد. ‏
خشونت فیزیکی و بدنی مانند صدمه زدن به اشیای منزل و ضرب و شتم ‏همسر یا خشونت روانی و کلامی مانند تحقیر، بهانه جویی نسبت به ‏چهره و شرایط جسمانی زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین ‏خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با ‏بستگان حتی به صورت تلفنی که بیشتر در استان های غربی کشور شایع ‏است. خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و ‏آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و ‏فساد قرار دادن وی به خاطر اعتیاد و غیره، مهم ترین و شایع ترین ‏انواع همسرآزاری مردان نسبت به زنان است. ‏
به طور کلی از هر ۱۰ زن، پنج نفر و از ۱۰ مرد، سه نفر یا بیشتر مورد ‏آزار روحی و جسمی توسط همسر خود قرار می گیرند که آمار آزار ‏جسمی در زنان بیشتر است. برای ریشه یابی چرایی و عوامل موثر در ‏ایجاد و شکل گیری همسرآزاری، ابتدا باید تعریف جامع و مانعی برای ‏آن ارائه داد. ‏
برای همسر آزاری مصادیق بسیاری می توان یافت که نمونه بارز آن ‏علاوه بر آن چه پیش از این نیز گفته شد، ضرب و شتم همسر ‏است.عوامل گوناگونی مانند نوع جامعه پذیری فرد، نحوه پرورش وی، ‏فقر فرهنگی و مسائل اقتصادی در همسرآزاری نقش زیادی دارند.
دکتر محمدرضا شمس انصاری ریشه های همسرآزاری را علاوه بر ‏اختلالات روحی و روانی زوجین، فشارهای محیطی نیز می داند و می ‏گوید: «فشارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی و نیز به دلیل این که فرد ‏قادر نیست به خوبی از پس اداره زندگی خود برآید، سبب ایجاد ‏انگیزه برای آزار همسر به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه می شود. ‏اختلالات شخصیتی و زمینه های ژنتیکی هم از دیگر عوامل ‏همسرآزاری است.»
این روان پزشک پزشکی قانونی می افزاید: «گاهی زن و شوهر پیش ‏زمینه ذهنی داشته و تحریک پذیر می شوند و از نظر فکری منتظر جرقه ‏ای برای آزار یکدیگرند. علاوه بر اینها، مهریه های سنگین و بعضاً ‏غیرقابل پرداخت و دخالت اطرافیان نیز به این امر دامن می زند.» ‏
دکتر شمس انصاری عدم علاقه و وابستگی زوجین به هم را نیز یکی ‏دیگر از این عوامل می داند. وی بر این باور است که آزار همسر لزوماً ‏آگاهانه صورت نمی گیرد و ادامه می دهد: «در بیشتر مواقع فرد نمی ‏داند که حرکات و رفتارش برای طرف مقابل آزاردهنده است. از ‏سویی هم مشاهده کتک ها، ناسزاها و رفتارهای ناشایست در خانواده و ‏نیز داشتن افکار خرافی و نادرست از جمله شک به همسر و ترس از ‏خیانت وی در خانواده، سبب نقش بستن این عوامل در ضمیر ‏ناخودآگاه فرد و تأثیر در زندگی وی می شود.»پژوهشگران نیز بر این ‏باورند که در حقیقت، ریشه همسرآزاری تک علتی نبوده و عوامل ‏بسیاری به ویژه اعتیاد و الکلیسم با آن رابطه ای نزدیک دارند. ‏


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات