پایان نامه بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدایی

Thesis study of speech disorders elementary students

دانلود پایان نامه بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدایی همراه با پرسشنامه

چکیده
تحقیق حاضر با هدف مطالعه میزان اختلالات گفتاری در  دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر نیشابور تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری تصادفی از ۱۰ مدرسه مختلف نمونه ای به حجم ۳۰ نفر انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به اختلالات گفتاری را که باید توسط والدین کودکان پاسخ داده می شد تکمیل کردند . این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که با هدف بررسی یک فرضیه و سه سئوال انجام شده است . پس از استخراج نتایج پرسشنامه زمینه و سئوالات به این ترتیب مشخص شده اند که در نمونه مورد مطالعه لکنت زبان شایعترین اختلال گفتاری در دانش آموزان بوده است و دو زبانگی در ایجاد اختلالات زبانی کودکان تاثیری نداشته است همچنین لکنت زبان در نمونه مورد مطالعه ریشه ارثی ندارد و ترس و اضطراب نیز در ایجاد اختلال زبان کمترین نقش را دارد .

طرح تحقیق
مقدمه :
دوره ابتدایی یکی از مهمترین دوره های تحصیلی است که در تکوین شخصیت افراد نقش بسزایی دارد و به خاطر همین اهمیت و نقش مهم آن است که آموزش آن برای کودکان رایگان و اجباری می باشد .

در این دوره دانش آموزان برای ورود به دوره های بالاتر تحصیلی و افرادی مسئول و متعهد نسبت به جامعه تربیت می شوند . باید دانش آموزان در این دوره دانش و مهارتهای لازم را برای زندگی آینده را فرا گیرند و به افرادی مفید برای اجتماع تبدیل گردند . کمال انسان در گرو تعلیم و تربیت صحیح است و دوره ابتدایی مقدمات رسیدن انسانها را به این مرتبه فراهم می سازد و به همین دلیل باید معلمان دلسوز با تجربه متعهد همراه با دانش و مهارتهای شغلی لازم این وظیفه خطیر را برعهده گیرند و با عشق و علاقه به این کار دل دهند و هدف آنها تعلیم و تربیت دانش آموزان می باشد .

همچنین معلم پایه اول نقش مهم تری دارد ، زیرا دانش آموزانی وارد دبستان می شوند که ابتدا توانائیها و استعدادها و مشکلات آنها قبلاً شناخته شده است و این وظیفه معلم است که در ابتدا مشکلات دانش آموزان را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام نماید .

خصوصاً بسیاری از مشکلات دانش آموزان از ظاهر آنها شناخته نمی شود و به مرور شناسایی می گردند . مشکلات گفتاری دانش آموزان از این جمله است . زیرا
دانش آموزان با وجود داشتن ظاهری سالم و هوش طبیعی قادر به ارائه تحصیل نیستند یا ارائه تحصیل برایشان مشکل است به همین دلیل معلمان باید در ابتدای سال این مشکلات را شناسایی کرده و نسبت به درمان اقدام نمائید .

بیان مساله :
از آنجایی که عنوان تحقیق مربوط به مشکلات گفتاری دانش آموزی پایه اول است اکثر معلمین پایه اول در ابتدای سال با این مشکل مواجه هستند معلمینی که از تجربه و دانش کافی برخوردارند .

در برخورد با این مشکلات فوق هستند و به راحتی می توانند به دانش آموزان کمک کنند اما چه بسا معلمین که به علت نداشتن اطلاعات کافی قادر به تشخیص این مشکلات نبوده و با برخورد ناصحیح خود باعث سرخوردگی و فرار از آنها می گردند به همین دلیل این تحقیق بر آن است تا با انتخاب این موضوع کمکی به این دانش آموزان کرده باشد .

لازم به تذکر است که اکثریت این دانش آموزان بیماری خاصی ندارند و به خاطر برخورد تربیتی نادرست دچار چنین مشکلاتی شده اند که آن هم با عنایت به اصل تاثیر پذیری انسان قابل جبران می باشد که در این رابطه نقش معلمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . کار معلم تنها نباید درس دادن و درس خواندن باشد بلکه مانند طبیب در صدد شناسایی دردهای روحی ، جسمی دانش آموزان و درمان آنها باشد . تا مسئله تعلیم و تربیت مثمرثمر و مورد استفاده و پذیرش عموم دانش آموزان قرار بگیرد و یکی از انگیزه هایی که سبب گردیده که این احساس نیاز در برنامه ریزان آموزش و پرورش ایجاد گردد و به فکر ایجاد فرصتهایی برای کسب مهارتها و آگاهیهای تخصصی برای معلمان از طریق دوره های ضمن خدمت باشد و کمک به حل مسائل و مشکلات روحی و روانی دانش آموزان است که امید می رود با ایجاد مراکز روان درمانی و کلینیک های تخصصی گفتار درمانی در راستای فعالیتهای آموزشی این مشکل اساسی در بین همه دانش آموزان مرتفع گردد .

اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اهمیت دوره ابتدایی و به ویژه سال اول که پایه و اساس یادگیری انسان شکل
می گیرد .

لازم است معلمین این پایه به مهارتهای زبانی آنها برای ایجاد ارتباط سالم با همسالان توجه کمتر چون هر مهارت پیش نیاز مهارت بعدی است . شنیدن ، گفتن و خواندن و نوشتن ارکان آموزی هستند کسی که مشکلات گویایی دارد در خواندن و نوشتن هم پیشرفت نداشته و باعث تاخیر در یادگیری او می گردد لذا باید معلمین با مشکلات آشنا بوده و راه درمان آن را بدانند تا در صورت برخوردن به چنین مشکلاتی قادر به حل آن باشند تا مبادا باعث سرخوردگی و یا فرار دانش آموزان گردند .

تحقیق حاضر می تواند کمکی باشد در راستای شناسایی کودکانی که به طور مثال به کلینیک های گفتار درمانی مراجعه می کنند یا در مراکز روان درمانی مورد استفاده قرار بگیرد یا کمکی باشد به مشاوران مدارس ابتدایی برای تشخیص سریع کودکان دارای مشکل و ارجاع آنها به مراکز مربوطه برای اقدام و درمان فوری این دانش آموزان و حل سریع آن باشد .

اهداف پژوهش
۱ ـ شناخت انواع مشکلات گفتاری دانش آموزان
۲ ـ  تعیین مهمترین مشکلات گفتاری دانش آموزان و راه درمان آنها
۳ ـ چگونگی کمک به این دانش آموزان برای غلبه بر این مشکلات

فرضیه و سئوالات تحقیق
فرضیه : لکنت زبان شایعترین اختلال زبانی است .

سئوالات تحقیق :
۱ ـ آیا دو زبانگی در ایجاد اختلالات زبانی در کودکان تاثیر دارد ؟
۲ ـ آیا لکنت زبان ریشه ارثی دارد ؟
۳ ـ آیا ترس و اضطراب در ایجاد اختلال زبان تاثیری دارد ؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی
لکنت : اختلالی را گویند که در آن ساختار گفتار فاقد روانی طبیعی است که از طریق تکرار صداها ، هجا و اغلب کل لغات و عبارات و انسداد صداها و کشش صداها و قطع عبارت مشخص می گردد .

تاخیر در گفتار : کسی که به دلیل مشکلات گفتاری منظور خود را کمی مکث و تاخیر بیان می کند .

لالی : شخصی که به دلیل نداشتن تجربه شنوایی قادر به گفتن نیست .

بریده گویی : شخصی که یک کلمه را نمی تواند یکبار ادا کند و بخش بخش ادا می کند .

مکث در گفتار : بررسی گفتار از طریق مکث ( یعنی چیزهای غیر گفتاری ) شاید در صورت ظاهر درست جلوه نکند اما انجام این کار آن طور هم که ظاهر قضیه نشان می دهد بی اساس نیست حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد از گفتار عادی خلق الساعه را سکوت تشکیل
می دهد و هر چند این نسبت به نظر شنونده به این زیادی نیست چون وی به قدری سرگرم شنیدن موضوعات مورد گفتگوست که به سکوتهای بین گفتار کمتر توجه دارد .

مکثهای گفتاری بر دو نوعند :
۱ ـ مکثهای تنفسی
۲ ـ مکثهای تأملی

فهرست مطالب
چکیده ۵
طرح تحقیق ۷
بیان مساله ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
اهداف پژوهش ۱۰
فرضیه و سئوالات تحقیق ۱۰
تعاریف مفهومی و عملیاتی ۱۰
پیشینه نظری تحقیق ۱۳
کلیاتی درباره زبان ۱۳
رشد زبان و گفتار کودک ۱۴
عوامل موثر در رشد طبیعی گفتار ۱۶
تولید گفتار ۱۷
علت ایجاد مشکلات گویایی برای دانش آموزان چیست ؟ ۱۸
زیر و بمی ۱۹
طرح ریزی و تولید گفتار ۱۹
مراحل اختلالات گفتاری ۲۱
علل بوجود آورنده اختلال صوت ۲۴
اختلال تولید گفتار ۲۴
علل به وجود آورنده اختلال تولید گفتار ۲۶
اختلال مربوط به روانی ۲۹
اختلال روان بریدگی ۳۰
بریده گویی و لکنت ۳۲
لکنت و انواع آن ۳۴
گیرهای طبیعی در مقابل لکنت ۳۶
انواع مکثهای زمانی ۳۹
تحقیقات داخلی ۴۰
سئوالهای پژوهش ۴۰
تحقیقات خارجی ۴۵
روش تحقیق ۴۹
جامعه تحقیق ۴۹
نمونه تحقیق ۵۰
روش نمونه گیری ۵۰
ابزار تحقیق ۵۰
روش جمع آوری اطلاعات و اجراء ۵۱
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
بحث و نتیجه گیری ۶۱
سئوال اول تحقیق ۶۲
نتیجه گیری کلی ۶۳
منابع و مآخذ ۶۵


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات