پروژه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه ‏راهکارهای توسعه صادرات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  پروژه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه ‏راهکارهای توسعه صادرات

Project to investigate the problems of internal and external production and distribution of pistachio providing export development strategies

دانلود پروژه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه ‏راهکارهای توسعه صادرات

مقدمه
هدف پژوهش: بررسی مشکلات تولید پسته در ایران وتأثیراتی که این مشکلات ‏برروی فروش داخلی و خارجی آن می گذارد وارائه ی راهکارهای توسعه صادرات.‏
بیان مسئله: آیا پسته ایران با استانداردهای بین الملل مطابق است؟
آیا جایگاه بازارصادراتی یک قرن گذشته را هم اکنون داریم؟ ‏

سؤال یا فرضیه های تحقیق: ‏
بین مشکلات پسته و فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد. ‏
کاهش مشکلات تولید پسته می توان موجب افزایش فروش پسته در داخل کشور ‏شود.‏
بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.‏
کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد.‏

تعاریف: ‏
تعریف متغیرهای مورد بررسی: تولید پسته : این بخش شامل باغداری و پرورش ‏پسته ونحوه باروری وچیدن آن می باشد که پس از قسمت باغداری و باغ شامل ‏شستشوی پسته وپوست کندن آن یا تفت وآماده سازی برای فروش وارائه به ‏بازارداخلی وخارجی می باشد. توزیع داخلی (در اینجا بازار داخل کشور مد نظر می ‏باشد) توزیع خارجی (که شامل بازارهای خارج از کشورمی باشد که پسته ایران به آن ‏کشورها صادر می شده یا می شود.‏

طرح تحقیق: ‏
با توجه به اینکه وضعیت پسته ایران تا بحال به صورت تمام صنعتی واتوماتیک نبوده ‏است و نیز هم اکنون ما با تکنولوژیهای جدید ومتد مدرن روز کار نمی کنیم در نتیجه ‏نمی توانیم کارخانه یا قسمت خاصی را برای پژوهش تعیین کنیم در نتیجه باتوجه به ‏اینکه جامعه آماری ما تمام صنعت پسته ایران اعم از باغات و کارخانجات می باشد ونیز ‏با توجه به گستردگی در سراسر کشور ما تحقیق را در ابتدا بصورت کتابی برای ‏‏(پیشینه ی تحقیق) ودر ادامه بصورت مصاحبه ای ادامه خواهیم داد. ‏

ابزارها و روش گردآوری داده ها:‏
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت میدانی بوده است ولی در ابتدا برای ‏جمع آوری اطلاعات محیطی و تاریخی از روش کتابخانه ای استفاده شده وسپس برای ‏کسب اطلاعات بیشتر وتجزیه وتحلیل مطالب از ابزار مصاحبه استفاده نموده ایم.‏

فهرست مطالب
فصل اول- طرح تحقیق ‏۱‏
مقدمه ‏۲‏
سؤال یا فرضیه های تحقیق:‏ ‏۲‏
تعاریف:‏ ‏۲‏
طرح تحقیق:‏ ‏۳‏
ابزارها وروش گردآوری داده ها:‏ ‏۳‏
فصل دوم- ادبیات تحقیق ‏۴‏
تاریخچه پسته ‏۵‏
‏۱- مبدا درختان پسته ‏۵‏
اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته ‏۹‏
نتیجه گیری درباره مبدا درختان پسته و نخستین مواضع پرورش آنها ‏۱۳‏
نام ارقام پسته رفسنجان در سال ۱۳۳۵ش ‏۲۷‏
نخستین مشکلات و توصیه ها و تبلیغات در باب بهبود صادرات پسته و خشکبار ایران ‏۳۲‏
مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته ‏۳۷‏
پروانه جوانه خوار پسته ‏۳۸‏
پروانه گلبرگ خوار پسته ‏۳۸‏
پروانه پوسته خوار میوه پسته ‏۳۹‏
مینوز پسته ‏۳۹‏
پسیل پیچیده برگ پسته ‏۳۹‏
کپک فرنگی پسته، یا قارچهای مولد زهرابه افلاتوکسین ‏۴۰‏
توصیه هایی در جهت پیشگیری ‏۴۴‏
آفات انباری پسته ‏۴۶‏
پروانه هندی ‏۴۷‏
پیشگیری و مبارزیه با آفات انباری پسته ‏۴۷‏
فصل سوم- روش تحقیق ‏۴۹‏
بازرگانی خارجی و ارزش و میزان پسته ایران از سال ۱۲۶۸ تا پایان سال ۱۳۶۷(یک ‏قرن)‏ ‏۵۰‏
نخستین مشتریان پسته ایران در یک قرن گذشته ‏۵۰‏
میزان و ارزش صادرات پسته در مقایسه با خشکبار و ارزش کل صادرات مواد ‏غیرنفتی در یک صدسال گذشته ‏۵۱‏
رقبای پسته ایران در بازارهای جهانی ‏۵۲‏
امکاناتی که آمریکایی ها در صادرات پسته برای رقابت با ایران در اختیار دارند ‏۵۹‏
دو اقدام منفی علیه بازار جهانی پسته ایران توسط امریکا بعد از قطع روابط سیاسی و ‏اقتصادی ایران با امریکا ‏۶۰‏
مسائل و مشکلات پسته ایران ‏۶۱‏
چند نکته ی مهم در زمینه پایین آوردن میزان افلاتوکیس پسته:‏ ‏۶۲‏
آمار مقایسه ای صادرات خشکبار ایران ‏۶۳‏
‏(مصاحبه ای با آقای کاظمی یکی از صادرکنندگان پسته ایران به آمریکا)‏ ‏۶۴‏
فصل چهارم- تجزیه وتحلیل داده‌ها ‏۶۶‏
بین مشکلات پسته و میزان فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد ‏۶۷‏
بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.‏ ‏۶۸‏
کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد.‏ ‏۶۹‏
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات ‏۷۰‏
نتیجه گیری و پیشنهادات ‏۷۱‏
منابع ‏۷۳‏


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات