مقاله بیماری های طیور

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی  »  مقاله بیماری های طیور

Article poultry diseases

دانلود مقاله بیماری های طیور

بیماری های طیور
در صنعت طیور ناگزیر ازمحافظت پرندگان علیه طیف وسیعی از بیماریها می باشیم پاسخگویی به این ‏سوال که چرا پرندگان قادر به محافظت از خود نیستند؟ آسان نبوده وباید ابتدا از پیچیدگی سیستم ایمنی ‏طیور آگاهی یابیم .سیستم ایمنی جوجه شامل بوریس فابریسیوس ، تیموس ، مغز استخوان ، طحال  ،غده ‏هاردین ، لوزه های سکومی ، گره های لنفاوی اولیه می باشد اعمال اصلی سیستم ایمنی به وسیله سلولهای ‏تخصص یافته یعنی لنفوسیت ها که به وسیله سیستم رتیکولواندوتلیال حمایت می شوند انجام می شود ‏سیستم ایمنی با سلولهای دودمان لنفوسیت ها که در خلال اولین هفته انکوباسیون کیسه زرده جنین منشا ‏می گیرند اغاز می گردد سلولهای دودمان به تیموس و بورس فابریسیون مهاجرت میکنند این سلولها در ‏تیموس به صورت سلولهای ‏T‏ و در بورس فابریسیوس به صورت سلولهای ‏B‏ بالغ میگردند تیموس ‏وبورس فابریسیوس به عنوان بافتهای لنفاوی مرکزی تلقی شده و فراهم اوردنده سلولهای ‏B‏ و ‏T‏ برای ‏سایر ساختمانهای لنفاوی می باشند ۲ یا ۳ روز قبل از خروج جوجه ازتخم سلولهای ‏T‏  شروع به ترک ‏تیموس می کنند ازاد شدن سلولهای ‏T‏ از تیموس تا مرحله بلوغ جنسی ادامه می یابد سلولهای ‏B‏ تقریبا از ‏روز پانزدهم انکوباسیون مهاجرت از بورس را آغاز می کنند مهاجرت اصلی سلولهای ‏B‏ قبل از سن ۹ ‏هفتگی به وقوع می پیوندد وفعالیت بورس قبل از بلوغ جنسی از بین می رود متعاقب فرایند بلوغ سلولهای ‏T‏ و ‏B‏ در تیموس وبورس ازهر یک از دونوع سلولهای فوق الذکر در سایر اعضا لنفاوی بذرافشانی می ‏گردد علاوه براین هرکدام ازاین دونوع سلول در جریان خون به گردش در می ایند مقدار لنفوسیت های ‏T‏ و ‏B‏ در جریان خون به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد می باشد .‏

ایمنی سلولی  
سلولهای ‏T‏ بالغ یک سیستم شناسایی آنتی ژن رابوجود آورده و همچنین دارای توانایی ژن رابوجود ‏آورده و همچنین دارای توانایی تولیدبرخی مواد می باشند که در ایمنی سلولی نقش مهمی ایفا می کنند ‏درضمن ، لنفوسیت های ‏T‏ درفعال ساختن لنفوسیت های ‏B‏ دخیل هستند به دنبال عفونت سلولهای ‏T‏ با ‏تولید مواد زیر به آن پاسخ میدهند :
‏۱- سلولهای خاطره ای
‏۲- سلولهای عمل کننده اختصاصی
‏۳- سلولهای مهار کننده
سلولهای ‏B‏ بالغ تا حدود سن ۸ هفتگی به مهاجرت خود از بورس به سایراعضا لنفاوی ادامه می دهند ‏سطح سلول ‏B‏ در زمان خروج از بورس با آنتی بادیهای غیر اختصاصی پوشیده شده است پاسخ این

سلولها در برابر عفونت تولید دونوع سلول می باشد :
‏۱- سلولهای خاطره ای
‏۲- سلولهای تولید کننده آنتی بادی ‏

آنتی بادی تولیدشده در پاسخ اولیه علیه عفونت از نوع ‏Igm‏ می باشد و به دنبال آن ‏IgG‏ تولید می شود ‏در صورت تکرار عفونت توسط عامل عفونی مشابه عمده ترین آنتی بادی تولید شده از نوع ‏IgG‏ می ‏باشد پلاسموسیت های واقع در مناطق زیرین بافتهای پوششی تولید نوع سومی از انتی بادی به نام ‏IgA‏ را ‏به عهده دارند این نوع آنتی بادی درپیشگیری ازتهاجم سطحی موثر می باشد .‏


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات